Φόρμα αναζήτησης

Ομιλείτε Κυπριακά; Τι σημαίνει παπίλλαρος;

Ο παπίλλαρος είναι ο πρώτος ώριμος καρπός της συκιάς.

Προέρχεται από τη λατινική λέξη papilla (Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής – Θησαυρός Κυπριακής Διαλέκτου)