Φόρμα αναζήτησης

Ομιλείτε Κυπριακά; Τι σημαίνει πουρουτζής;

Ομιλείτε Κυπριακά; Τι σημαίνει πουρουτζής;

 Πουρουτζής είναι ο σαλμπιγκτής (Κυπρή 1989:287), αυτός που βαρά την κόρνα (από το τουρκικό boru, κόρνα +cu επίθετο που παράγει επαγγελματική ιδιότητα.

 (Κοινό λεξικό της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής διαλέκτου – Ιάκωβος Χατζηπιερής, Ορχάν Καπατας)

 

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λέξεις που έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις ερμηνείες τους