Φόρμα αναζήτησης

Το ποσοστό κενών θέσεων στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 2,3%

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,1% το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ. Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2019, από 2,3% το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Στην Κύπρο το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,0% το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με 1,0% το 4ο τρίμηνο του 2018 και 1,2 το πρώτο τρίμηνο του 2018. Στην Ελλάδα, το ίδιο ποσοστό ήταν 0,6% το 1ο τρίμηνο του 2019, από 0,4% το 4ο τρίμηνο του 2018 και από 0,7% το 1ο τρίμηνο του 2018.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ28, το ποσοστό ήταν 2,2% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεί, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (6,4%), το Βέλγιο (3,6%) και τη Γερμανία (3,3%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,6%), στην Ισπανία (0,9%) και στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία και τη Βουλγαρία (σύνολο 1,0%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε σε δεκατέσσερα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στα εννέα, αλλά έπεσε στην Ελλάδα, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Μάλτα από -0,1 εκατοστιαίες μονάδες).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (+1,6 ποσοστιαίες μονάδες), στην Κύπρο (+0,8 π.μ.), στη Λετονία (+0,6 π.μ.), στη Γερμανία και στις Κάτω Χώρες (και οι δύο + 0,4 π.μ.).

Εν τω μεταξύ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,4% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 2,6% στην ΕΕ28 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,3% και 2,8% αντίστοιχα.

Κατά την Eurostat, τα δύο βασικά στοιχεία του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και το μη μισθολογικό κόστος. Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος μισθών και αποδοχών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 2,5% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 2,3% και + 2,4% αντίστοιχα.

Στην ΕΕ28, το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,7% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 2,1% το πρώτο τρίμηνο του 2019. Το τέταρτο τρίμηνο του 2018 οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 3,0% και + 2,3% αντίστοιχα .

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,5% στη βιομηχανία, κατά 2,3% στις κατασκευές, κατά 2,4% στις υπηρεσίες και κατά 2,5% μη οικονομικής οικονομίας.

Στην ΕΕ28, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 2,4% στη βιομηχανία, κατά 2,0% στις κατασκευές, κατά 2,5% στις υπηρεσίες και κατά 2,8% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία. Το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για ολόκληρη την οικονομία σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 16,3%) και τη Βουλγαρία (+ 12,9%), ενώ η μόνη μείωση σημειώθηκε στην Ελλάδα (-0,2%).

Στην Κύπρο το συνολικό κόστος των μισθών αυξήθηκε κατά 3,4% το 1ο τρίμηνο του 2019 (3,0 μισθούς και 5,7 μη μισθολογικό κόστος), μετά από αύξηση 3,3% (3,4 / 3,0) το 4ο τρίμηνο του 2018 και 2,5% (2,5 / 2,4) το 1ο τρίμηνο του 2018.

Στην Ελλάδα το συνολικό μισθολογικό κόστος μειώθηκε κατά 0,2% (0,3 μισθούς και -1,8 μη μισθολογικό κόστος) το 1ο τρίμηνο του 2019, μετά από αύξηση 2,5% το 4ο τρίμηνο  του 2018 (2,0 / 4,4) και αύξηση 4,4% το 1ο τρίμηνο του 2018 (4,2 / 5,2).

KYPE