Φόρμα αναζήτησης

Εκκλησία – ΕΟΚΑ και το μέλλον μας

Το μέλλον μας

Του Σωτήρη Κάττου*

Ο Pierre Bourdieu σε ένα από τα άρθρα του «The forms of capital» (οι τύποι του κεφαλαίου) αναδεικνύει τις κρυφές κοινωνικές σχέσεις και διασυνδέσεις που η έννοια «κεφάλαιο» περικλείει. Κατά τον ίδιο, το κεφάλαιο είναι πολυδιάστατο και συγκροτείται από το πολιτισμικό, το οικονομικό και το κοινωνικό. Όλοι αυτοί οι τύποι είναι αλληλένδετοι και αμοιβαία ενισχυόμενοι, αν και τον ηγετικό ρόλο τον διαδραματίζει το οικονομικό κεφάλαιο.

Έτσι, αν κάποιος επιθυμεί μια βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών δομών και των διαδικασιών τους, αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς κάποιος να πέφτει στην παγίδα του οικονομισμού. Μια οικονομιστική προσέγγιση δεν υποβοηθεί μια ολοκληρωμένη κατανόηση των κοινωνικών διαδικασιών και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού συστήματος, καθότι οι κρυφές του λειτουργίες επιβάλλουν μια συγκεκαλυμμένη και ραφιναρισμένη επιβολή της ηγεμονίας της άρχουσας τάξης επί των μη προνομιούχων.

Επομένως, ο βασικός προβληματισμός πηγάζει από την αναγκαιότητα της ανάδειξης της ύπαρξης ενός επικίνδυνου για το μέλλον κάθε ιστορικού σχηματισμού «πέπλου άγνοιας» στην κοινωνία.

Η απόλαυση των προνομίων, π.χ. κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών, δεν είναι απότοκο μιας αξιοκρατικής κοινωνικής δομής που αντανακλάται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τουναντίον, η πολιτικοοικονομική κυριαρχία της άρχουσας τάξης βασίζεται σε ένα θεσμοποιημένο και αυθαίρετο δίκτυο κοινωνικών διευθετήσεων, το οποίο ενισχύει και αναπαράγει τους διανεμητικούς μηχανισμούς κοινωνικοπολιτισμικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

Το σύστημα

Το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στην άρχουσα τάξη να επιβάλλει τις διευθετήσεις αυτές ως ένα καθ’ όλα φυσιολογικό και άκριτο γεγονός που δεν επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση και κριτική.

Η σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος, ενός συστήματος που εκφράζει θεοκρατικές αντιλήψεις και εθνικιστικά ιδεολογικά αφηγήματα (ΕΟΚΑ) εδράζεται στην επιβολή μεταφυσικών ερμηνειών συγκρότησης της κοινωνίας και δρα ενισχυτικά ως προς τη διαφύλαξη και την προστασία της κοινωνικής ανισότητας. Διατηρεί επίσης τους ηγεμονικούς συμβολισμούς της κυρίαρχης εθνικιστικής κάστας ως μηχανισμού παραγωγής πολιτικών και άλλων πλεονεκτημάτων πολιτισμικής ισχύος. Επιβάλλει επίσης νοηματικά συρματοπλέγματα, τα οποία ακυρώνουν δυναμικές κοινωνικής χειραφέτησης και πολιτικής αυτονομίας. Έτσι, η άρχουσα τάξη νομιμοποιεί την κυριαρχία της μέσα από την ανάδειξη ενός επικίνδυνου κράματος θεοκρατικού εθνικισμού ως σημείου κοινωνικής αναφοράς. Ενισχύει την τυραννία της κοινωνικής μάζας επί των ολίγων, ορθολογικά σκεπτόμενων ανθρώπων, που αποτελούν και τον εν δυνάμει κίνδυνο για την κυριαρχία της. Χειρότερα, δε, καταπνίγει τον ανταγωνισμό των αξιακών συστημάτων ως βασική προϋπόθεση της λειτουργίας της δημοκρατικής αρχής και επομένως της προοπτικής της ειρήνης και σταθερότητας στην κοινωνία.

Το εκπαιδευτικό σύστημα κάτω από τον ηγεμονικό έλεγχο του θεοκρατικού εθνικισμού [Εκκλησία – ΕΟΚΑ], που εξυπηρετεί και την άρχουσα τάξη, έχει επιτύχει να κοινωνικοποιεί ένα μεροληπτικό και ιδιοτελές σύστημα αξιών που κατ’ ουσίαν εκφράζει και εξυπηρετεί τα συμφέροντά της ως ένα σύστημα που κατ’ επίφαση εκφράζει δήθεν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτό αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, ως ενός κατ’ εξοχήν πολιτισμικού μηχανισμού ελέγχου των μη προνομιούχων. Ελέγχοντας τον μηχανισμό αυτό, μεγάλα πολιτικοοικονομικά συμφέροντα και Εκκλησία και κατ’ επέκταση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (12 χρόνια θεσμική πλύση εγκεφάλου στα θρησκευτικά) με τις θρησκευτικές μυθοπλασίες τους, ευνουχίζουν την κριτική τους δυνατότητα και ικανότητα και ουσιαστικά τα απονεκρώνουν πολιτικά και κοινωνικά. Αρωγός σ’ αυτήν τη διαδικασία είναι και η λεγόμενη επίσημη καταγραφή της καθεστωτικής ιστορίας. Μια καταγραφή που αναδεικνύει την πολιτική ηγεμονία της ΕΟΚΑ ως τον κυρίαρχο δεσμώτη της πολιτισμικής μας αυτονόμησης. Που εκ των πραγμάτων ομηροποιεί την προοπτική της ειρήνης στο νησί και τη θέτει κάτω από την απόλυτη αίρεση και βούλησή της. Δεν είναι εξ άλλου τυχαίο το γεγονός της πρόσφατης απόφασης του νέου δημοτικού συμβουλίου της Λεμεσού για ανέγερση μνημείου του Χίτη Γρίβα, που πολύ ορθά εμπόδιζε ο Αντρέας Χρίστου. Έχουμε φθάσει στην ιστορική κατάντια όπου οι πλείστοι του κομματικού κατεστημένου να λειτουργούν ως οσφυοκάμπτες ενός εθνικά μειοδοτικού και ιστορικά επικίνδυνου Γριβικού αλυτρωτισμού, που τόσα δεινά προκάλεσε στο νησί. Έτσι, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα η άρχουσα τάξη από τη μια παράγει διαπιστευτήρια και ικανοποιεί την αναγκαιότητα των πολιτισμικών συμβολισμών για τα μέλη της, και από την άλλη μέσα από το σύστημα παράγει «τεχνικά καταρτισμένες» ανθρώπινες μονάδες για τις ανάγκες της οικονομίας.

Το σχολείο

Ο κεντρικός ρόλος του σχολείου ως ο βασικός αναπαραγωγικός μηχανισμός της κοινωνικής και πολιτισμικής ανισότητας από γενεά σε γενεά εξασφαλίζεται. Πράγματι, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αντιπροσωπεύει την πολιτική συνισταμένη των σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία. Ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της σχέσης αυτής προς όφελος των προνομιούχων διαδραματίζει η Εκκλησία, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και την πνευματική δηλητηρίαση που επιβάλλουν στα μικρά παιδιά μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών και την επίσημη εθνικιστική καθεστωτική κρατική καταγραφή της ιστορίας. Η Ιστορία ως επιστήμη δεν τεμαχίζεται και δεν επιδέχεται την αποσπασματική ερμηνεία. Και είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο Γριβισμός θα πρέπει να αξιολογηθεί. Η εκκλησιαστική και εθνικιστική ηγεμονία έχουν επιβάλει την αποσπασματική ερμηνεία και μαζί της και την ιστορική υποθήκευση για ένα δημιουργικό μέλλον στο νησί.

*PhD Πολιτική Κοινωνιολογία