Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες των εμβολίων Pfizer & Moderna; Ο Δρ Διέτης και ο Δρ Τσιούτης απαντούν

Από τη στιγμή που ένα εμβόλιο πάρει έγκριση και αρχίζει να χορηγείται στον γενικό πληθυσμό, υπάρχει ένας αριθμός από συστήματα εποπτείας που ελέγχουν για τυχόν παρενέργειες που εκδηλώνονται παγκοσμίως.