Αύξηση κλήσεων κατά 139,48% παρουσίασε η Γραμμή Βοήθειας για υπεύθυνη χρήση Διαδικτύου

από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, απευθύνθηκαν  συνολικά 3.106 άτομα.