Φόρμα αναζήτησης

Πέντε νέα μέλη ανακοίνωσε η Ανόρθωση

Διεργασιών συνέχεια στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης.

Η «Κυρία» μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε γνωστοποίησε την εγγραφή πέντε νέων μελών στον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει κατ’ αρχήν εγκρίνει την εγγραφή των πιο κάτω ατόμων σαν μέλη του Συλλόγου:

Κώστα Νίκος

Κώστα Σουζανα

Χαριλάου Χαράλαμπος

Χαριλάου Γιώργος

Παναγιωτου Παναγιώτης

Βάσει του καταστατικού του Συλλόγου μετά την εκπνοή 20 μερών από σήμερα και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο μελετήσει οποιεσδήποτε γραπτές παραστάσεις, το Δ.Σ. θα αποφασίσει τελεσίδικα για την εγγραφή ή όχι των πιο πάνω αιτητών σαν μέλη του Συλλόγου.