Φόρμα αναζήτησης

Σενάρια συνωμοσίας και το Rockefeller Foundation

Βασικό αξίωμα της Κοινωνιολογικής Έρευνας, η διερεύνηση του κοινωνικού αυτονόητου. Δηλαδή θέματα τα οποία θεωρούνται δεδομένα καταχωρούνται στο συλλογικό υποσυνείδητο ως αυταπόδεικτες πραγματικότητες και δεν χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Και όμως, είναι αυτά τα θέματα που απαιτούν βαθύτερη έρευνα. Ας θεωρήσουμε την πιο κάτω θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί ευρέως ως αυτονόητη.

Αν ανατρέξει κανείς προσεκτικά στη Δημοσιοποιημένη Αναφορά του Ιδρύματος ROCKEFELLER**, τον Μάιο του 2010, σε γενικές γραμμές τα πιο πάνω καλύπτονται στο ένα από τα τέσσερα σενάρια που πραγματεύεται η σύναξη αυτή.Το σενάριο του LOCK STEP. Tο σενάριο αυτό, όπως και τα άλλα τρία- Clever Together, Hack Attack, Smart Scramble ασχολούνται με χρονικό ορίζοντα 15-20ετίας (2010-2030), και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον ρόλο της τεχνολογίας στο μέλλον ( πώς δημιουργούμε και οργανώνουμε πράγματα σε μια κοινωνία) στη διεθνή ανάπτυξη. Το παραμετρικό πλαίσιο της ανάλυσης κινείται μεταξύ δύο Αβεβαιοτήτων: της Πολιτικής και Οικονομικής Συστράτευσης σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση και της Ικανότητας Προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας σε ό,τι αφορά την διαχείριση της αλλαγής όταν διαφοροποιούνται τα πλαίσια. Τα τέσσερα σενάρια αποτυπώνουν τα διαχειριστικά πλαίσια. Το LOCK STEP χαρακτηρίζεται από έναν κόσμο από κυβερνητικό πατερναλιστικό αυταρχισμό και κοινωνική καταπίεση και περιορισμό της καινοτομίας. Το CLEVER TOGETHER χαρακτηρίζεται από έναν κόσμο όπου αναδεικνύει συντονισμένες και επιτυχημένες στρατηγικές για αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το HACK ATTACK χαρακτηρίζεται από έναν κόσμο οικονομικά ασταθή και «shock-prone», όπου οι κυβερνήσεις αποδυναμώνονται, οι εγκληματίες ευημερούν και επικίνδυνες καινοτομίες αναβλύζουν και κυριαρχούν. Και το SMART SCRAMBLE που χαρακτηρίζεται από έναν κόσμο οικονομικά πιεσμένο, όπου άτομα και κοινότητες αναπτύσσουν πρόχειρες λύσεις σε ένα όλο και μεγαλύτερο φάσμα προβλημάτων. Θα σταθώ στα δύο πρώτα.

The Lock Step (Το Κλείσιμο)

Το 2012, η αναμενόμενη πανδημία ξεσπά. Ένας νέος επιθετικός ιός, προερχόμενος από άγριες χήνες, βρίσκει τα κράτη απροετοίμαστα μολύνοντας γύρω στο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, σκοτώνοντας 8 εκατ. σε 7 μήνες. Η πανδημία καταλύει την παγκόσμια κινητικότητα, διαλύει την τουριστική βιομηχανία, κλείνουν καταστήματα και βιομηχανίες, καταρρέουν τα παγκόσμια εμπορικά δίκτυα για μήνες. Η πανδημία αποδεικνύεται θανατηφόρα για την παγκόσμια οικονομία, ακόμη και για τις πιο αναπτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Κάποιες χώρες τα κατάφεραν καλύτερα, ειδικά η Κίνα. Η κινεζική κυβέρνηση, μέσα από την επιβολή της υποχρεωτικής καραντίνας και το κλείσιμο των συνόρων, κατάφερε να περιορίσει τη διασπορά του ιού σώζοντας εκατομμύρια ζωές. Αυτό διευκολύνει τη σταδιακή μεταενδημική ανάκαμψη. Παρόμοια ακραία μέτρα πήραν και οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου για να περιορίσουν την έκθεση των πολιτών τους στο θανατηφόρο ιό. Μεταξύ των μέτρων, η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε κοινόχρηστους χώρους και η λήψη της θερμοκρασίας. Με τη σταδιακή ύφεση της διασποράς θεσμοθετείται ένας εντονότερος αυταρχικός έλεγχος παρακολούθησης των πολιτών. Η ιδέα ενός εντονότερα ελεγχόμενου κόσμου είχε μεγάλη αποδοχή. Οι πολίτες εθελοντικά εκχώρησαν την κυριαρχία τους και μέρος της ιδιωτικότητάς τους σε περισσότερο πατερναλιστικά κράτη ως αντάλλαγμα για περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα. Οι πολίτες επιδεικνύουν περισσότερη ανοχή και είναι διατεθειμένοι να ακολουθούν χωρίς δυσκολία οδηγίες της θεσμικής ιεραρχίας. Στις αναπτυγμένες χώρες, ο έλεγχος και η επιτήρηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Scanners (MRI), και η τεχνολογία διαχέεται σε δημόσιους χώρους για έλεγχο ‘αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η εφαρμογή ηλεκτρονικών ελέγχων υγείας θεσμοθετείται και αποτελεί προϋπόθεση για εξιτήρια από τα νοσοκομεία και τις φυλακές καθώς και για ταξίδια. Τα κράτη υιοθετούν τον προστατευτισμό και την εθνική ασφάλεια και αναπτύσσουν τα δικά τους περιφερειακά δίκτυα πληροφορικής στη βάση του κινεζικού μοντέλου, ελέγχοντας και αστυνομεύοντας το διαδίκτυο. Κατακερματίζουν τον παγκόσμιο ιστό επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα τοξικό εθνικισμό. Η τεχνολογική καινοτομία «Lock Step» καθοδηγείται από τις κυβερνήσεις και εστιάζει την προσοχή της στην εθνική και κοινωνική ασφάλεια και την υγεία.

Clever Together (Έξυπνα Μαζί)

Το σενάριο αυτό αναφέρεται σε ένα μοντέλο διαχείρισης της κοινωνίας, όπου επιτυχείς συντονισμένες στρατηγικές αναπτύσσονται για να αντιμετωπίσουν επείγουσας φύσης προβλήματα της ανθρωπότητας. Το σενάριο πραγματεύεται την επιτυχή έξοδο από την ύφεση του 2008-2010, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην εκρηκτική αύξηση της μεσαίας τάξης στη Κίνα και την Ινδία στο ένα δισεκατομμύριο, χωρίς να παραγνωρίζει τις δημογραφικές και οικονομικές προβλέψεις πριν την ύφεση. Δύο μεγάλα προβλήματα παραμένουν. Πρώτον, δεν επωφελούνται όλοι το ίδιο από την ανάπτυξη, και δεύτερον, αυτοί που ωφελήθηκαν παραγνώρισαν τις περιβαλλοντικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης. Η κλιματική αλλαγή επηρέαζε όλο τον πλανήτη και οι μετρήσεις του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα ανέβαιναν ασταμάτητα. Κανένα κράτος από μόνο του δεν ήταν σε θέση να τα αντιμετωπίσει και χρειαζόταν συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια. Χρειαζόταν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΉ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  -systems thinking-and systems acting .Μέσα από την προσπάθεια αυτή, το 2022, με την άντληση των αναγκαίων πόρων θεσμοθετούνται σε παγκόσμια κλίμακα νέοι οργανισμοί ελέγχου και μηχανισμοί προστασίας του οικοσυστήματος, καθώς επίσης εμπορικές και οικονομικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Ένα κεντρικό παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης και διακυβέρνησης αναπτύσσεται, όχι μόνο για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, αλλά και για τις ασθένειες και την τεχνολογία. Τα δομικά αυτά συστήματα απαιτούν περισσότερη διαφάνεια, η οποία στη συνέχεια προϋποθέτει τεχνολογικά εξειδικευμένη συλλογή DATA , την επεξεργασία της και την ανατροφοδότησή της. Μεγάλα, καλοπροαίρετα συστήματα αυτοελέγχου αναπτύσσονται και λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο ( benign «sousveillance» systems) τα οποία είναι προσβάσιμα στο κοινό (εδώ μου θυμίζουν τις άδειες μέσω SMS).

Τα έθνη κράτη χάνουν από την κυριαρχία τους και σημασία τους, καθώς η νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική δίνει χώρο σε νέα δίκτυα όπου η φιλανθρωπία- ΜΚΟ ( διάβαζε φιλανθρωπικά ιδρύματα Gates, Soros,Rockefeller κ.ά.), εταιρείες και κυβερνήσεις αναπτύσσουν νέες πρακτικές διακυβέρνησης. Προτεραιότητά τους η λύση των προβλημάτων που μαστίζουν την ανθρωπότητα, όπως η ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων υγείας, η ενίσχυση της διατροφικής αλυσίδας και νέων μορφών διατροφής για να αντιμετωπιστούν, τόσο οι λιμοί όσο και η παχυσαρκία. Στα πλαίσια αυτά, η χρήση της τεχνολογίας παρασκευάζει κρέας κατά 50% συνθετικό για να μην παχαίνουν οι άνθρωποι. Υιοθετούν επίσης την λεγόμενη «Ατζέντα της ανοικτής καινοτομίας».

ΤΟ 2022, «a consortium» από κράτη, ΜΚΟ και εταιρείες εγκαθιδρύουν «The Global Technology Assessment Office», με στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των τεχνολογικών εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι φιλανθpωπικοί οργανισμοί μέσα στα πλαίσια του «CLEVER TOGETHER» συνδράμουν αποφασιστικά, με τη χρήση της τεχνολογίας, την παγκόσμια ανάπτυξη και πρόοδο. Ένα νέο λειτουργικό εικονικό μοντέλο «virtual model» διευκολύνει τη διαδικασία αυτή, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις κρατικές δυσλειτουργίες, υποβοηθώντας μέσα από τη χρήση «nanosensors» γρήγορες εφαρμογές που αφορούν ένα ευρύ φάσμα της καθημερινότητας, περιλαμβανομένου και του «sousveillance», (αυτοέλεγχος σε πραγματικό χρόνο) σε αντίθεση με το «surveillance» –θεσμική επιτήρηση. Αυτό ενισχύει την κυβερνησιμότητα και διευκολύνει την εξοικονόμηση κυβερνητικών πόρων για άλλες δραστηριότητες.( για παράδειγμα, στο αυταρχικό Κατάρ λειτουργεί ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας) με τέσσερις διαβαθμίσεις, διευκολύνοντας σε πραγματικό χρόνο τον έλεγχο των κατοίκων.

Εν κατακλείδι, η δημοκρατική διαδικασία και οι προσωπικές ελευθερίες είναι ήδη αντιμέτωπες με τις πιέσεις της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας, της τεχνητής νοημοσύνης και των φορέων της. Προκύπτει εκ των πιο πάνω η πρόθεση της σταδιακής υποκατάστασης των προσωπικών ελευθεριών μέσα από την ανεξέλεγκτη πολιτικά χρήση νέων τεχνολογιών. Το χειρότερο δε, ο ίδιος ο άνθρωπος καθίσταται σταδιακά δεσμώτης του εαυτού του. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός των προσωπικών ελευθεριών πρέπει να είναι προσωρινού και έκτακτου χαρακτήρα, όχι δαιμονοποίηση της τεχνολογίας, αλλά κοινωνικός έλεγχός της, καθότι οι ταγοί της παγκόσμιας φιλανθρωπίας είναι πανέτοιμοι για ένα νέο τεχνολογικά καταπιεστικό μοντέλο της ανθρώπινης κοινωνικής οργάνωσης.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.