POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Οι παράμετροι του Συντελεστή BradfordΠριν από λίγες μέρες η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο σε κυπριακή εταιρεία γιατί αυτή χρησιμοποιούσε τον Συντελεστή Bradford κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Η εν λόγω εταιρεία προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση της απόφασης της επιτρόπου.

Τι είναι

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα HR News, ο Συντελεστής Bradford είναι αποτέλεσμα έρευνας που έγινε από το Bradford University School of Management (εξ ου και το όνομά του). Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι συχνές ολιγοήμερες απουσίες των υπαλλήλων για λόγους υγείας επηρεάζουν περισσότερο έναν οργανισμό παρά οι απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, το Πανεπιστήμιο Bradford ανέπτυξε μια κλίμακα με την οποία αξιολογούνται οι απουσίες κάθε υπαλλήλου.

Η κλίμακα

Μπορεί κάποιοι υπάλληλοι να πήραν ίσο αριθμό αδειών απουσίας κατά τη διάρκεια του χρόνου (π.χ. 10 μέρες ο καθένας), όμως η συχνότητα και η διάρκεια των απουσιών του καθενός να διαφέρουν, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις στον οργανισμό να είναι επίσης διαφορετικές.

Ο Συντελεστής Bradford είναι απλώς μια μαθηματική φόρμουλα η οποία δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις συχνές ολιγοήμερες απουσίες για λόγους υγείας.

Η φόρμουλα

Παρόλο που εκ πρώτης όψεως το θέμα φαίνεται περίπλοκο, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ απλή φόρμουλα, η οποία έχει ως εξής:

S x S x D = Συντελεστής Bradford.

Όπου S είναι ο αριθμός των περιπτώσεων που ο υπάλληλος απουσίασε κατά τη διάρκεια του χρόνου, και D ο συνολικός αριθμός απουσιών του ίδιου υπαλλήλου κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Παραδείγματα

Το HR News παραθέτει τέσσερα παραδείγματα για να δείξει πώς εφαρμόζεται ο συντελεστής. Και στα τέσσερα παραδείγματα οι υπάλληλοι απουσίασαν όλοι συνολικά 10 μέρες μέσα σε έναν χρόνο.

Ο υπάλληλος Α απουσίασε μία φορά (S) για δέκα μέρες (D). Ο συντελεστής του είναι 10 (1x1x10=10).

Ο υπάλληλος Β απουσίασε τρεις φορές (μία για μία μέρα, μία για τρεις και μία για έξι (σύνολο 10 μέρες). Ο συντελεστής του είναι 90. (3x3x10=90).

Ο υπάλληλος Γ απουσίασε πέντε φορές (δύο μέρες κάθε φορά – σύνολο 10 μέρες. Ο Συντελεστής του είναι 250. (5x5x10=250).

Ο υπάλληλος Δ απουσίασε 10 φορές, μία μέρα κάθε φορά (σύνολο 10 μέρες). Ο συντελεστής του είναι 1.000. (10x10x10=1.000).

Πώς χρησιμοποιείται ο συντελεστής

Ο συντελεστής είναι απλώς μια κλίμακα η οποία μετρά την επίδραση των ολιγοήμερων απουσιών σε έναν οργανισμό.

Πολλοί υπάλληλοι αναστατώνονται όταν πληροφορηθούν ότι οι εργοδότες τους χρησιμοποιούν τον συντελεστή. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ο συντελεστής, αλλά ο τρόπος που αυτός χρησιμοποιείται.

Συνήθως όταν ένας υπάλληλος ξεπερνά έναν συγκεκριμένο αριθμό βαθμών (ο οποίος καθορίζεται από τον εργοδότη), λαμβάνονται εναντίον του πειθαρχικά μέτρα. Ο συνολικός αριθμός βαθμών και τα μέτρα που λαμβάνονται διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό.

Σε έναν δημόσιο οργανισμό στην Αγγλία χρησιμοποιούν τον συντελεστή ως εξής:

51 βαθμοί = προφορική προειδοποίηση

201 βαθμοί = γραπτή προειδοποίηση

401 βαθμοί = τελευταία προειδοποίηση

601 βαθμοί = απόλυση

Σύμφωνα με το HR News, η ενημέρωση των υπαλλήλων για τους βαθμούς που συγκεντρώνουν (ή δεν συγκεντρώνουν) είναι ένας πολύ παρωθητικός παράγοντας όταν ο συντελεστής είναι χαμηλός ή μηδενικός. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν ο οργανισμός δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε μέτρα τα οποία βασίζονται στον συντελεστή.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι πριν από αρκετά χρόνια υπάλληλοι ενός μεγάλου τραπεζικού οργανισμού στην Κύπρο εισηγήθηκαν να βραβεύονται οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν απουσίασαν καθόλου τα τελευταία 20 χρόνια. Συμμετοχή υπέβαλαν από κλητήρες μέχρι και γενικοί διευθυντές. Τελικά το θέμα δεν προχώρησε γιατί η συντεχνία υποστήριξε ότι θα πληγώνονταν οι υπάλληλοι που δικαιολογημένα δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη βράβευση.

Προβλήματα

Το κυριότερο πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι ο όλος μηχανισμός είναι τιμωρητικός για όσους απουσιάζουν συχνά με ολιγοήμερες άδειες ασθενείας. Γι’ αυτό και επιβάλλεται, προτού ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα, να διερευνώνται οι λόγοι που προκάλεσαν τις απουσίες.

Παράλληλα, οι εργοδότες πρέπει να έχουν ένα σύστημα με το οποίο να προγραμματίζεται η επιστροφή των υπαλλήλων στην εργασία τους, ανεξάρτητα από το πόσο σύντομη ήταν η διάρκεια της απουσίας τους. Για παράδειγμα, υπάλληλοι που υποφέρουν από άγχος, συνήθως απουσιάζουν συχνά προτού αποφασίσουν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια, οπόταν ο γιατρός τους μπορεί να τους συστήσει άδεια μεγαλύτερης διάρκειας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες πρέπει να μιλούν με τους υπαλλήλους τους για να πληροφορούνται τον λόγο που προκάλεσε την απουσία. Απλή επίκληση του συντελεστή χωρίς να προηγηθεί αυτή η έρευνα πιθανόν να προκαλέσει περισσότερο άγχος στον υπάλληλο με αποτέλεσμα οι απουσίες του να γίνουν συχνότερες.

Είναι εδώ που χρειάζεται οι λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού για να δείξουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ικανότητες ενός πεπειραμένου λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού, όμως ο συντελεστής θα βοηθήσει τον λειτουργό να τεκμηριώσει έγκαιρα κάποια γεγονότα και θα του επιτρέψει να χειριστεί ανθρώπινα το θέμα. Ταυτόχρονα, ο συντελεστής βοηθά τον λειτουργό να χειρίζεται με επαγγελματισμό και δικαιοσύνη υποθέσεις που δικαιολογούν τη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον παρανομούντων.

Η κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνει λεπτομερούς χειρισμού. Ο συντελεστής δεν είναι Ευαγγέλιο, ούτε και πρέπει να χρησιμοποιείται τιμωρητικά σε όλες τις περιπτώσεις.

Ειδικός χειρισμός

Ένα σοβαρό μειονέκτημα του συντελεστή είναι ότι αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τις απουσίες που οφείλονται σε ανικανότητα του υπαλλήλου να εργαστεί. Στην Αγγλία υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία επιβάλλει στους εργοδότες να λαμβάνουν υπόψη την ανικανότητα αυτή προτού αποφασίσουν τη λήψη πειθαρχικών μέτρων.

Υπάρχουν χρόνιες αρρώστιες, όπως η επιληψία και το άσθμα, που προκαλούν συχνότερες ολιγοήμερες απουσίες των πασχόντων. Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα αυτά. Ένας καλός και δίκαιος τρόπος είναι τέτοιες απουσίες να μην συνυπολογίζονται στη φόρμουλα του συντελεστή. Το ίδιο ισχύει και για σοβαρές αλλά ιάσιμες ασθένειες, όπως π.χ. ο καρκίνος. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργοδότες όχι μόνο δεν πρέπει να κάμνουν χρήση του συντελεστή, αλλά να παρέχουν κάθε ηθική στήριξη στους υπαλλήλους τους, μέχρις ότου αυτοί αναρρώσουν και επιστρέψουν στην εργασία τους.

Επίλογος

Όπως και κάθε άλλη πολύπλοκη πολιτική που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, η χρησιμοποίηση και προπαντός ο τρόπος χρησιμοποίησης του συντελεστή είναι θέμα για το οποίο πρέπει να αποφασίζει ένας ειδήμονας (διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ή νομικός). Είναι ένα καλό και ενδεικτικό εργαλείο το οποίο αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα μπορεί να είναι καταστροφικό.

*Αφυπηρετήσαντος (2006) ανώτερου διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας και fellow του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.