POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

«Ο περί Κατάποσης της Καμήλου Νόμος του ΠΔΣ» της Μαρίας Θεριστή 

Με τη μοναδική ίσως αυτεπάγγελτη έρευνα που εγκαινίασε ποτέ το πειθαρχικό συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, έχει ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης στοιχείων στη βάση των οποίων είναι δυνατόν ο δικηγόρος Μιχάλης Παρασκευά να είναι ένοχος επονείδιστης, δόλιας ή ασυμβίβαστης διαγωγής προς το επάγγελμα ή να έχει παραβεί τους κανόνες δικηγορικής δεοντολογίας.

Κλήθηκε δε από το πειθαρχικό να παραθέσει τις απόψεις του επί της διερεύνησης εναντίον του, εντός δεκαημέρου.

Αιτία για την εν λόγω αυτεπάγγελτη δράση, η γνωστή ανάρτησή του στα ΜΚΔ εναντίον της κ. Γιολίτη, για την οποία επικρίθηκε (και από εμένα σε αυτή τη στήλη) αλλά και απολογήθηκε δημόσια, εξαντλητικά.

Η απόφαση In Re XY An Advodate (1981) 1 CLR 401 αφορούσε παραπομπή δικηγόρου σε πειθαρχική δίκη με την ίδια ως άνω κατηγορία, λόγω της συμμετοχής του στην πραξικοπηματική κυβέρνηση του 1974. Η τότε διαδικασία ηγέρθη ύστερα από καταγγελία προέδρου τοπικού δικηγορικού συλλόγου.

Αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: «Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού εδέχθη ότι διά να αποτελεί ‘ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα διαγωγή’ η διαγωγή πρέπει να σχετίζεται με την άσκηση αυτού τούτου του επαγγέλματος, και όχι να αποτελεί εξωεπαγγελματική διαγωγή» […] «το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η καταγγελομένη πράξη δεν αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα […]. Η ανάληψη υπουργικού αξιώματος στο πραξικοπηματικό Υπουργικό Συμβούλιο δεν εμπίπτει σε καμμιά από τις διατάξεις των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών του 1966».

Από τη νέα ωστόσο προσέγγιση του πειθαρχικού δικαίου εκ των αρμοδίων οργάνων που διερευνούν τώρα τον κ. Παρασκευά προκύπτουν επίσης τα εξής:

α) Ότι πέρα από του τι έλεγε παλαιότερα το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το ίδιο Σώμα σήμερα κινείται αυτεπάγγελτα ακόμα και για πράξεις εξωεπαγγελματικές για τις οποίες έχει εκφραστεί μάλιστα απολογία.

β) Ότι ανένηψαν τα αντανακλαστικά του Σώματος τα οποία δεν έπραξαν ομοίως το 2019, όταν ενώπιον δικαστηρίου (και όχι εξωεπαγγελματικά), έγκριτος γνωστός δικηγόρος εκφράστηκε εν βρασμώ ψυχής, απαξιωτικά και μειωτικά για το πρόσωπο του τότε γενικού εισαγγελέα της δημοκρατίας ο οποίος ήταν παρών στο δικαστήριο και δέχθηκε από τον πρώτο δριμεία λεκτική επίθεση. Σ’ εκείνη την περίπτωση, μία απολογία θεωρήθηκε αρκετή και κανένα Πειθαρχικό Σώμα δεν κινητοποιήθηκε για την επίθεση που δέχτηκε ο θεσμός.

γ) Εάν ο νομοθέτης επιθυμούσε να αποφασίζει το πειθαρχικό συμβούλιο των δικηγόρων περί του πότε μια εξωεπαγγελματική συμπεριφορά είναι ασυμβίβαστη με το δικηγορικό επάγγελμα, δεν θα απαιτούσε στην περίπτωση εξωεπαγγελματικής συμπεριφοράς, την ύπαρξη ποινικής καταδίκης και μάλιστα να είναι για αδίκημα ηθικής αισχρότητας για να ενεργοποιείται αρμοδιότητα του πειθαρχικού.

Τι ακριβώς συμβαίνει στην προκειμένη; Θα καταστεί το Πειθαρχικό Σώμα του ΠΔΣ, ο Μεγάλος Αδερφός επιτήρησης ενδεχόμενων ατοπημάτων κατά την εξωεπαγγελματική συμπεριφορά των δικηγόρων; Ακόμα και γι’ αυτά που θα εκφράζεται δημόσια απολογία; Θα αποφαίνεται για ατοπήματα όπως στην προκειμένη, όπου δεν υπάρχει καν παραπονούμενο πρόσωπο και θα ανάγεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε ποινικό δικαστήριο κατά παράβαση των κανόνων φυσικής δικαιοσύνης; Θα μεταχειρίζεται από πλευράς πειθαρχικού δικαίου κατά ανόμοιο τρόπο, τα εν βρασμώ ψυχής λεγόμενα μεγαλοδικηγόρου εναντίον του γενικού εισαγγελέα (ενώπιον δικαστηρίου και στο πλαίσιο του επαγγέλματος), και τα επίσης εν βρασμώ ψυχής γραφόμενα ακτιβιστή δικηγόρου στα ΜΚΔ και εξωεπαγγελματικά, για τα οποία αμφότεροι απολογήθηκαν;

Δεν θα ρωτήσω για την κατάποση της καμήλου. Δεν αναμένω κάτι από έναν ΠΔΣ που απαιτεί π.χ. ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας επαγγέλματος την αντισυνταγματικά υποχρεωτική συμμετοχή σε ένα Ταμείο Συντάξεως, που δεν επιστρέφει καν τις υποχρεωτικές εισφορές αυτών που δεν θα λάβουν τέτοια σύνταξη αφού για διάφορους λόγους δεν θα συμπληρώσουν 25 χρόνια δικηγορίας, που αποτελούν προϋπόθεση λήψης σύνταξης από το ταμείο. (Σκεφτείτε πόσοι νέοι μένουν μόνο λίγα χρόνια στο επάγγελμα συνεισφέροντας όμως υποχρεωτικά στο ταμείο για τις μεγαλοσυντάξεις αυτών που ρίζωσαν στη δικηγορία).

Ούτε αναμένω από έναν σύλλογο που δεν ενέστη π.χ. στις πρακτικές που ακολουθεί το κράτος εδώ και πολλά χρόνια, που προσλαμβάνει μισθωτή δικηγορική εργασία φέρουσα όλα τα χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας (ωράριο, παροχή μέσων εργασίας, έλεγχος εργασίας, άσκηση εργασίας στον χώρο του εργοδότη και αποκλειστική παροχή εργασίας) και τη βαφτίζει αγορά ανεξάρτητων υπηρεσιών αυτοεργοδοτουμένου. (Η πιο πάνω πρακτική εφαρμόζεται και από τη Νομική Υπηρεσία η οποία είναι η πρώτη διδάξασα στην εν λόγω παρανομία, με τις ευλογίες του ΠΔΣ).

Δεν αναμένω κάτι από έναν ΠΔΣ ο οποίος όποτε παρενέβη στα δημόσια ζητήματα το έπραττε κυρίως ασχολούμενος με ζητήματα εταιρικού δικαίου και με ζητήματα παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Δεν αναμένω κάτι από έναν ΠΔΣ που δεν τήρησε ποτέ διαφανείς διαδικασίες και διαδικασία εξετάσεων για πρόσληψη λειτουργών του, -ενεργώντας επί τούτου ωσάν να είχε τέτοιο δικαίωμα ως ιδιώτης- και που δεν απαίτησε την εν λόγω διαφάνεια και γραπτές εξετάσεις και κατά τις διαδικασίες επιλογής δικηγόρων για σύναψη των λεγόμενων συμβάσεων παροχής δήθεν «ανεξάρτητων υπηρεσιών», με αντισυμβαλλομένους υπηρεσίες του κράτους. Δεν αναμένω τίποτε από έναν ΠΔΣ που δεν αγωνίστηκε για την καθιέρωση γραπτών εξετάσεων ως το πιο αποφασιστικό κριτήριο για την επιλογή δικαστών και συμμετείχε στην καθιέρωση ενός συστήματος επιλογής που έδωσε απλώς σε περισσότερα πρόσωπα δικαίωμα συστάσεων. Σε αυτόν τον δικό σας κόσμο συστάσεων, συνάδελφοι του ΠΔΣ, η κατάποση καμήλων ως και η διύλιση κωνώπων είναι το μόνο προσφιλές άθλημα. Ομοίως με το κυνήγι της αλεπούς για τους Άγγλους λόρδους που μας δίδαξαν το Κυπριακό μιλορδικό Δίκαιο.

*Η Μαρία Θεριστή είναι δικηγόρος, μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας των Δικηγόρων τού Παγκύπριου  Δικηγορικού Συλλόγου.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.