«Ήδη καταδικασμένη η Πενταμερής» του Χρίστου Πουργουρίδη

Η αίσθηση δικαιοσύνης είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή κατάληξη της Πενταμερούς. Γι’ αυτό πρέπει να τη χειριστούμε με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Κλειδιά για να το πετύχουμε αποτελούν η αμοιβαία κατανόηση και η ανοικτή επικοινωνία