POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

H δεύτερη προσωπική συνέντευξη πρόσληψηςΓΡΑΦΕΙ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΡΓΑΤΟΥΔΗΣ*

Άρθρο μου με τον ίδιο τίτλο δημοσιεύτηκε στον Πολίτη στις 18.2.18.  Στο άρθρο αυτό είχα αναφερθεί στην προετοιμασία των υποψηφίων πριν τη δεύτερη προσωπική συνέντευξη, καθώς και στη στάση που πρέπει να τηρούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και μετά από αυτήν.

Στο σημερινό μου άρθρο θα αναφερθώ στους πιθανούς λόγους για τους οποίους ένας υποψήφιος δεν καλείται σε δεύτερη προσωπική συνέντευξη.

Αρχίζω με κάποιους λόγους που δεν έχουν σχέση με την απόδοση του υποψηφίου στην πρώτη προσωπική συνέντευξη:

  • Ο εργοδότης άλλαξε γνώμη

Μεταξύ πρώτης και δεύτερης συνέντευξης πιθανόν να μεσολάβησαν κάποια γεγονότα που ώθησαν τον εργοδότη να μην προχωρήσει στην πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Κανονικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει σχετικά εκείνους που παρουσιάστηκαν στην πρώτη συνέντευξη. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται πάντα.

  • Ο χαρακτήρας του υποψηφίου δεν συνάδει με την κουλτούρα του οργανισμού

Αυτό δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, ούτε και έχει να κάνει με τα προσόντα του υποψηφίου. Αν π.χ. για τη συγκεκριμένη θέση ο οργανισμός ψάχνει για έναν εσωστρεφή άνθρωπο, ο οποίος τις περισσότερες ώρες θα εργάζεται μόνος του σε ένα γραφείο, και ο υποψήφιος, κατά την πρώτη συνέντευξη παρουσίασε συμπτώματα πολύ εξωστρεφούς χαρακτήρα, αυτό είναι ένας σοβαρός λόγος για να μην κληθεί σε δεύτερη συνέντευξη. Το ίδιο ισχύει και για τις φιλοδοξίες του υποψηφίου. Αν η πολιτική του οργανισμού είναι να προσλαμβάνει υπαλλήλους για συγκεκριμένες θέσεις, και ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δήλωσε ότι φιλοδοξεί να τοποθετηθεί σύντομα σε ανώτερη θέση, πιθανόν αυτό να οδηγήσει στην απόρριψή του Αν π.χ. ένας υποψήφιος κλητήρας δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να αποκτήσει τα προσόντα για να γίνει γραφέας, αυτό μπορεί να εκτιμηθεί (από έναν καλό εργοδότη), μπορεί όμως και να οδηγήσει στην απόρριψή του (από έναν κακό εργοδότη).

  • Οι δοσμένες θέσεις

Μπορεί στην Κύπρο να μην συμβαίνουν αυτά (!), όμως υπάρχουν περιπτώσεις που ένας οργανισμός αποφασίζει όπως η κενή θέση πληρωθεί με εσωτερική μετακίνηση/ προαγωγή. Παρ’ όλα αυτά οι θέσεις προκηρύσσονται επειδή αυτό προνοούν οι εσωτερικοί κανονισμοί του οργανισμού ή/και η νομοθεσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ειλημμένη απόφαση του οργανισμού ενεργοποιείται μεταξύ πρώτης και δεύτερης συνέντευξης, οπότε οι δεύτερες συνεντεύξεις κρίνονται αχρείαστες.

Σε άλλες περιπτώσεις -σίγουρα όχι στην Κύπρο (!)- πιθανόν η προκηρυχθείσα θέση να φωτογραφίζει έναν συγκεκριμένο υποψήφιο, οπότε, όσο καλά και να πήγε ένας υποψήφιος στην πρώτη συνέντευξη, δεν θα κληθεί σε δεύτερη αφού η θέση είναι δοσμένη.

Όταν φταίει ο υποψήφιος

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα είναι εκτός του ελέγχου του υποψηφίου, σε αντίθεση με τους πιο κάτω, στους οποίους η ευθύνη για την απόρριψη χρεώνεται στον υποψήφιο:

  • Ελλιπής προετοιμασία

Ένας υποψήφιος που δεν προετοιμάζεται αρκετά, μπορεί, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να αναφερθεί στον οργανισμό με λανθασμένο όνομα, μπορεί πολύ λίγα πράγματα να γνωρίζει για την ιστορία και τις δραστηριότητες του οργανισμού, μπορεί να μην πείσει με τις απαντήσεις του στην κλασική ερώτηση «γιατί θέλει να εργαστεί στον οργανισμό», πιθανόν να καθυστερήσει να παρουσιαστεί ή να είναι εριστικός κ.λπ. Όλοι αυτοί είναι λόγοι για να μην κληθεί ένας υποψήφιος σε δεύτερη προσωπική συνέντευξη.

  • Τι δεν πρέπει να κάνει

Επειδή οι ερωτήσεις στις πρώτες συνεντεύξεις είναι περίπου οι ίδιες, είναι φυσικό -και καλά κάνουν- οι υποψήφιοι να προετοιμάζονται πώς θα απαντήσουν. Αυτό είναι σωστό. Το λάθος είναι, μόλις ερωτηθούν, να αρχίσουν να λένε τη δική τους ιστορία, η οποία, τις πιο πολλές φορές ολίγον ενδιαφέρει τους συνεντευξιαστές, οι οποίοι, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι γιατί ο υποψήφιος πιστεύει ότι είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση. Το δεύτερο θα σπρώξει τον υποψήφιο σε δεύτερη συνέντευξη, ενώ το πρώτο θα τον απωθήσει.

  • Ευχαριστήριο σημείωμα

Όσο κι αν δεν συνηθίζεται (ακόμη) στην Κύπρο, αν αρκετοί υποψήφιοι στείλουν ένα ευχαριστήριο σημείωμα στον οργανισμό μετά την πρώτη συνέντευξη, και κάποιοι άλλοι δεν στείλουν, πιθανόν αυτός -ίσως με πολλούς άλλους λόγους- να είναι η αιτία γιατί δεν κλήθηκε σε δεύτερη συνέντευξη.

  • Οι φορτικοί

Είναι φυσικό οι υποψήφιοι που παρουσιάστηκαν σε πρώτη συνέντευξη να αγωνιούν για την έκβαση της συνέντευξής τους. Δεν ενοχλεί, αν, αφού περάσουν αρκετές μέρες από την πρώτη συνέντευξη, κάποιος υποψήφιος κάνει ένα ευγενικό τηλεφώνημα για να μάθει τα αποτελέσματα. Άλλο όμως ένα ευγενικό τηλεφώνημα αφού περάσουν αρκετές μέρες, και άλλο αυτό που κάνουν πολλοί υποψήφιοι, οι οποίοι από την επομένη της πρώτης συνέντευξης τηλεφωνούν καθημερινά (κάποτε και δύο φορές την ημέρα!) για να μάθουν τα αποτελέσματα. Οι πρώτοι θα χαρακτηριστούν ως ενδιαφερόμενοι για τη θέση, ενώ οι δεύτεροι φορτικοί και αγχώδεις και ίσως αυτό να τους αποκλείσει από τη δεύτερη συνέντευξη.

  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ)

Τα τελευταία χρόνια τα ΜΚΔ αποτελούν μια καλή πηγή για τους εργοδότες προκειμένου να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για τους υποψηφίους, ιδιαίτερα για εκείνους που προορίζονται για διευθυντικές θέσεις. Είναι καλύτερα οι υποψήφιοι να αφαιρέσουν από τους λογαριασμούς τους φωτογραφίες και κείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν αρνητική εικόνα στους εργοδότες. Όσον αφορά την περίοδο μετά την υποβολή αίτησης για πρόσληψη, πρέπει να αποφεύγουν τέτοιες αναρτήσεις ή να περιορίζουν τις ομάδες προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Δεν πρέπει ποτέ ένας υποψήφιος να διαγράφει τους λογαριασμούς από τα ΜΚΔ γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει υποψίες στους εργοδότες. Άρα ένας πιθανός λόγος απόρριψης είναι και οι ακατάλληλες αναρτήσεις στα ΜΚΔ.

  • Συστάσεις

Ένας άλλος λόγος απόρριψης είναι και οι αρνητικές συστάσεις που δίδονται από τα πρόσωπα τα οποία ο υποψήφιος εξουσιοδότησε για συστάσεις. Είναι απαραίτητο όπως οι υποψήφιοι επιλέγουν με πολλή προσοχή τέτοιους συστήνοντες, ώστε, αν ερωτηθούν, να δώσουν τις καλύτερες συστάσεις.

Επίλογος

Συνήθως σε προσωπική συνέντευξη καλείται ο τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων από εκείνο των κενών θέσεων. Είναι φυσικό ένας αριθμός υποψηφίων να μην κληθεί σε δεύτερη συνέντευξη και ένας άλλος αριθμός να μην προσληφθεί. Τίποτε δεν εμποδίζει τους υποψηφίους αυτούς να ζητήσουν με ευγένεια τους λόγους της απόρριψής τους. Υπάρχουν (καλοί) οργανισμοί που ανταποκρίνονται θετικά σε τέτοιες ερωτήσεις, υπάρχουν όμως και (κακοί) που αρνούνται να απαντήσουν. Όποια κι αν είναι η απάντηση, οι υποψήφιοι πρέπει να τη δέχονται αδιαμαρτύρητα γιατί δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να είναι και πάλι υποψήφιοι για πρόσληψη στον ίδιο οργανισμό!.

* Αφυπηρετήσαντος (2006) ανώτερου διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας και fellow του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.