Φόρμα αναζήτησης

ΑΝΑΛΥΣΗ: Εξαγορά της Noble Energy από την Chevron

Dr Charles Ellinas@CharlesEllinas

Η Chevron συμφώνησε την περασμἐνη εβδομάδα να αγορἀσει την Noble Energy, κυρίως λόγω των αποθεμἀτων του σχιστολιθικού πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, σε τιμή ευκαιρίας κοντά στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια – περίπου το 40% της αξίας της εταιρείας στις αρχές του έτους. Αυτὀ αναλογεἰ περίπου στο 3% της αγοραίας αξίας της Chevron.

Ωστόσο, η Chevron ενδιαφέρεται επίσης για τα αποθἐματα φυσικού αερίου της Noble στην Ανατολική Μεσὀγειο, τα οποία, εκτός από το Tamar και Leviathan στο Ισραήλ, περιλαμβάνουν και το κοἰτασμα Αφροδίτη στην κυπριακἠ ΑΟΖ.

Λεπτομέρειες

Η Chevron είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίων των ΗΠΑ, με παγκόσμια εμβἐλεια και οικονομικἠ και πολιτικἠ δὐναμη. Ο κὐριος στὀχος της εταιρείας εἰναι να επεκτείνει τα σχιστόλιθικἀ αποθἐματα της στις ΗΠΑ. Βασικὀς μοχλός πίσω από την εξαγορά της Noble ἠταν η αποτυχία της Chevron πἐρυσι να αποκτήσει την Anadarko. Η εξαγορἀ της Noble καθιστά δυνατό για την εταιρεἰα να αποκτἠσει αποθἐματα στην πλούσια σε πετρέλαιο Permian Basin στο Τέξας και στο DJ Basin στο Κολοράντο, όπου στοχεύει να διατηρήσει την παραγωγή της σε πάνω από 1 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα έως το 2040.

Δεδομένου του χρέους της Noble, το οποίο κληρονομεί η Chevron, το συνολικό κόστος της συμφωνίας υπερβαίνει τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά εξακολουθεί να είναι μια καλἠ αγορἀ. Εξακολουθεί να είναι μια οικονομικά αποδοτική ευκαιρία για τη Chevron να αποκτήσει αποδεδειγμένα αποθἐματα και παραγωγἠ χαμηλού κόστους.

Το όφελος για τη Chevron είναι ότι το προφίλ της ταιριάζει καλά με τη Noble, που φέρνει μαζί της διεθνή παρουσἰα και περίπου 2 δις βαρέλια πετρελαίου (boe). Αυτἀ αποτελοὐν σημαντική προσθήκη στα 12 δις boe αποθέματα της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον της Chevron δεν είναι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία σχιστόλιθου, αλλά και τα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου της Noble στην Ανατολικἠ Μεσὀγειο και την Ισημερινή Γουινέα. Αυτά βοηθούν την εταιρεία να αυξἠσει τα αποθἐματά της σε φυσικὀ αἐριο και να μειώσει τον συντελεστή έντασης εκπομπών διοξειδἰου του ἀνθρακα -εκπομπές ανά boe- κάτι που συμβάλλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικοὐ προφίλ της, που εἰναι σημαντικό για τους επενδυτές της.

Μεγάλα συμφέροντα

Αλλά η Chevron έχει επίσης μεγάλα συμφέροντα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κατάρ. Πέρυσι συνεργάστηκε με την Qatar Petroleum για την κατασκευἠ ενὀς συγκροτἠματος πετροχημικών αξἰας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κατάρ, όπου θέλει επίσης να πἀρει μέρος στο τερἀστιο έργο επέκτασης ΥΦΑ του Κατἀρ. Απομένει να δούμε πως θα μπορἐσει να συνδυάσει πολιτικά μελλοντικἠ παρουσία της στο Ισραήλ με αυτά τα συμφἐροντα. Όταν ρωτήθηκε, ο Mike Wirth, Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, είπε: «Είμαστε μια έντιμη, εμπορικἠ εταιρεἰα και όχι πολιτικοί».

Αφήνοντας στην άκρη τον αντίκτυπο του Covid-19 στη μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου στο Ισραήλ το 2020, τόσο το Tamar όσο και το Leviathan είναι εξαιρετικά κερδοφόρα, και ἐχουν μια εξασφαλισμένη μακροπρόθεσμη αγορά στο Ισραήλ, χωρίς την ανάγκη υψηλών επενδύσεων κεφαλαίου.

Η Chevron, ωστόσο, έδειξε ενδιαφέρον για την Ανατολική Μεσόγειο νωρίτερα, ειδικά για την Αίγυπτο, όπου ἐχει παρουσἰα από το 1937. Επιπλέον, ο Υπουργός Πετρελαίων της Αιγύπτου, Tareq El Molla, ήταν προηγουμένως επικεφαλής της Chevron-Egypt. Στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020 απέκτησε δικαιώματα εξερεύνησης σε τρία αιγυπτιακά τεμἀχια, στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Θα κληρονομήσει επίσης τα δικαιώματα της Noble σε δύο τεμἀχια σε συνεργασἰα με τη Shell. Σαν αποτέλεσμα, η μακροπρόθεσμη παρουσία της στην περιοχή είναι εξασφαλισμένη και αυτή η απόκτηση την ενισχύει.

Ωστόσο, η προτεραιότητα για τη Chevron τώρα είναι να ενσωματώσει το Noble στις επιχειρήσεις της, και ιδίως τα σχιστολιθικἀ αποθἐματα της. Έτσι, η Ανατολική Μεσόγειος και η Κύπρος ίσως χρειαστεί να είναι υπομονετικοἰ.

Επιπτώσεις στο Αφροδίτη

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητές της, παραμένει να δούμε πως θα αντιμετωπίσει η Chevron το Αφροδίτη. Ἰσως πάρει καιρὀ πριν αποφασίσει.

Η πολὐ δὐσκολη οικονομική κατάσταση της Noble δυσκὀλευε την ικανότητά της να προχωρήσει με το συμφωνημένο σχέδιο ανάπτυξης του κοιτἀσματος.

Ο λόγος που η Noble αναγκάστηκε να αποδεχτεί την προσφορά της Chevron είναι το πολὐ υψηλό χρέος της, πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια, με την αναλογἰα χρέους προς κεφάλαιο στα 164%. Συνήθως, το χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% των ιδίων κεφαλαίων και η εταιρεία το έχει ξεπεράσει σημαντικά. Είναι σημαντικό ότι οι υψηλότερες υποχρεώσεις χρέους όχι μόνο ενέχουν κίνδυνο, αλλά περιορίζουν επίσης την ικανότητα της εταιρείας να δανείζεται και να επενδύει σε νέα έργα.

Αγώνας επιβίωσης για Delek

Επιπλέον, ο συνεργάτης της Noble στο Αφροδίτη με μερίδιο 30%, ο Όμιλος Delek, αγωνίζεται να επιζἠσει. Η οικονομικἠ του κατἀσταση ἠταν πολύ δὐσκολη, αλλά τεράστιες απώλειες από την θυγατρική του Ithaca, που ανακοινώθηκαν στις αρχές Ιουλίου, έκαναν την κατἀσταση πολύ πιο δύσκολη. Πουλάει περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τα τεράστια χρέη του και ίσως χρειαστεί να να πουλήσει το μερίδιο του στο Αφροδίτη.

Αυτές δεν είναι οι υγιείς συνθήκες που απαιτούνται για επενδύσεις σε ένα έργο μεγἐθους του Αφροδίτη. Ο συνδυασμός αυτών των προβλημάτων ἐθεσε σε αμφισβήτηση τα αναπτυξιακά σχέδια της Noble και Delek.

Η είσοδος της Chevron ξεπερνά τουλάχιστον τα οικονομικά προβλήματα της Noble. Εάν αποφασίσει να προχωρήσει, έχει την οικονομική δύναμη για τις απαιτοὐμενες επενδὐσεις. Αλλά ακόμη και τότε, τα προβλήματα του Ομἰλου Delek, σαν συνἐταιρος στο ἐργο, παραμένουν.

Η Chevron έχει καλύτερα αποτελέσματα από τις περισσότερες άλλες μεγἀλες εταιρείες πετρελαἰου, αλλά είναι πολύ πειθαρχημένη όταν πρόκειται για επενδύσεις, διατηρώντας ένα προφίλ χαμηλού κινδύνου. Παρὀλα αυτἀ, την Παρασκευἠ δἠλωσε 8,3 δις δολάρια απὠλειες στο τἐλος του δεὐτερου τριμἠνου του 2020, που εἰναι πολὐ χειρὀτερες απὀ ὀτι αναμενὀταν, κἀτι που θα οδηγἠσει σε περικοπἐς δαπανὠν και περιορισμὀ νἐων επενδὐσεων. Αναμἐνει επἰσης περισσὀτερες απὠλειες το τρἰτο τρἰμηνο. Αυτἀ τα αποτελἐσματα θα επηρεἀσουν δυσμενὠς οποιεσδἠποτε ενἐργειες της εταιρεἰας στην Ανατολικἠ Μεσὀγειο, τουλἀχιστον φἐτος.

Το κλειδί για τη στρατηγική της είναι η διατἠρηση της αύξησης μερισμάτων και αποδόσεων στους μετόχους της. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία επενδύει σε έργα υψηλής απόδοσης και κερδοφορἰας. Στην τρέχουσα περἰοδο πληθὠρας παραγωγἠς και κορεσμἐνων αγορὠν φυσικού αερίου, και πολὐ χαμηλών τιμών, μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να αποφασίσει τι θα κάνει με το Αφροδίτη.

Κύριες  προκλήσεις για «Αφροδίτη»

Αυτἐς είναι οι κύριες προκλἠσεις που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη του κοιτἀσματος. Η υπερπροσφορά φυσικού αερίου και ΥΦΑ στις παγκόσμιες αγορές αναμένεται να συνεχιστεί για τα επὀμενα χρὀνια, όπως και οι χαμηλές τιμές φυσικού αερίου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία. Το Αφροδίτη βρίσκεται σε βαθιά νερά, χωρίς υποστηρικτικἐς υποδομἐς, και είναι ακριβό να αναπτυχθεί. Το κὀστος παραγωγἠς του φυσικοὐ αερἰου, μεταφορἀς στο εργοστάσιο υγροποίησης Idku της Αιγύπτου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού υγροποιησης και εξαγωγἠς εἰναι υψηλὀ, σε σημεἰο που δεν μπορεἰ να ανταγωνιστεί με φθηνότερες εναλλακτικές πηγἐς. Παρόμοιες προκλήσεις ισχύουν και για άλλα κοιτἀσματα και σχέδια εξαγωγής φυσικοὐ αερίου απὀ την Ανατολικἠ Μεσὀγειο. Αυτός είναι ο λόγος που το τερματικὀ Idku δεν ἐχει μπορἐσει να εξαγάγει ΥΦΑ από τον Μάιο.

Η Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου είπε ότι έχει λάβει διαβεβαίωση ότι η Noble θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της και θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς, διασφαλίζοντας ότι θα υπάρξει ομαλή μετάβαση.

Ωστόσο, ὀταν αναλάβει, η Chevron θα επανεκτιμἠσει τις προοπτικἐς ανἀπτυξης του κοιτἀσματος. Αν αποφασίσει ότι οι αποδόσεις δεν δικαιολογούν την επένδυση στο Αφροδίτη, μπορεί να εκποιήσει το μερίδιό της. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βιαστεἰ. Και όσο δεν υπάρχει βιασύνη, υπάρχει ελπίδα.

Η μεταβίβαση των συμφερόντων της Noble στο Αφροδίτη απαιτεί την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά τις προσεχείς διαβουλεύσεις, η Κύπρος ὀχι μὀνο θα πρέπει να διευκολύνει την μετἀβαση, αλλά, εάν ζητηθεί, να δώσει στη Chevron ευελιξία να αναπτὐξει τα σχέδιά της – ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με την Noble. Μετά από τόσες πολλές χαμένες ευκαιρἰες, δεν μας μἐνουν και πολλἐς ἀλλες για να γἰνει το Αφροδίτη πραγματικότητα.

*Senior Fellow

Global Energy Center

Atlantic Council

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.