Φόρμα αναζήτησης

Η κοινή συνισταμένη αποτελεί τον σωστό δρόμο

Του Μάριου Τσιακκή

Γ.γ. ΚΕΒΕ

Οι έννοιες της οικονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν ήταν πάντα σύμφυτες στα μάτια των πολιτών και της κοινωνίας. Η παγκόσμια ιστορία, ειδικά του 19ου και του 20ού αιώνα, μας διδάσκει ότι υπήρξαν εποχές όπου οι δύο έννοιες ερμηνεύονταν ως αντίπαλο δέος μεταξύ τους. Εξ ου και οι διάφορες ταξικές συγκρούσεις, με αποκορύφωμα τη Ρωσική Επανάσταση τον Οκτώβρη του 1917, που είχε ως προμετωπίδα την κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στο καθεστώς της τσαρικής ολιγαρχίας και κατ’ επέκταση της οικονομικής πλουτοκρατίας.

Ανάγκη συνύπαρξης

Σήμερα, ζώντας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της παντοκρατορίας των αγορών, και των μεγάλων ευκαιριών στο επιχειρείν, οι δύο αυτές έννοιες συμπλέουν μεταξύ τους. Τόσο τα κράτη, όσο και οι επιχειρήσεις προωθούν την οικονομία και την ανάπτυξή τους, δίνοντας σημασία και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Όλοι, σήμερα, συμφωνούν ότι ο πλούτος που δημιουργείται μέσα από την εργασία πρέπει να κατανέμεται δίκαια προς όλους τους συντελεστές παραγωγής του. Φυσικά, όπως σε κάθε θέμα αιχμής, έτσι και σ’ αυτό το δίπολο, που δεν είναι μόνον φιλοσοφικό αλλά και πραγματικό, υπάρχουν οι εξαιρέσεις, οι παρασπονδίες και οι ακρότητες. Όμως, γενικά ομιλούντες, σήμερα υπάρχει μια ομογνωμία για την ανάγκη συνύπαρξης της οικονομίας με την κοινωνική δικαιοσύνη. Σ’ αυτό συνέβαλαν τα πολλά ιστορικά γεγονότα που μεσολάβησαν τα τελευταία χρόνια, οι αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής που πρόσφερε στις κοινωνίες, η ελεύθερη οικονομία ειδικά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και η δέσμευση των επιχειρήσεων να εντάσσουν στον τρόπο λειτουργίας τους πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προσφέροντας στην κοινωνία.

Ανταγωνισμός εννοιών

Ερχόμενοι στην Κύπρο, μπορούμε να πούμε ότι τόσο θεσμικά από το κράτος, όσο και κοινωνικά από τους πολίτες, οι έννοες της οικονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης συνυπάρχουν και πορεύονται μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση στη σημερινή φιλελεύθερη οικονομικά Κύπρο, όπως και στις ανεπτυγμένες κοινωνίες της Ευρώπης, να αμφισβητήσει κανείς την ανάγκη για συνύπαρξη της οικονομίας με την κοινωνική δικαιοσύνη. Όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα, όλοι οι παραγωγικοί φορείς, όλες οι συντεχνίες συμφωνούν στις βασικές αρχές της συνύπαρξης των δύο εννοιών. Εκεί που υπάρχουν αντιθέσεις, και ίσως εργασιακές συγκρούσεις, είναι όταν αρχίζει η μία έννοια να προσπαθεί να υπερκεράσει την άλλη. Με άλλα λόγια, όταν κάποιοι επικαλούμενοι την κοινωνική δικαιοσύνη αρχίζουν να υπονομεύουν την οικονομία με αχρείαστες απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις, δημιουργείται πρόβλημα. Επίσης, όταν προωθούνται οικονομικά μοντέλα που ενδεχομένως απειλούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και μειώνουν τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης, υπάρχουν αντιδράσεις.

Ισορροπία

Το ΚΕΒΕ πάντοτε ήταν υπέρ της συνύπαρξης της συνδιαλλαγής και του αλληλοσεβασμού όλων των συντελεστών παραγωγής. Γνώμονας του ΚΕΒΕ ήταν και παραμένει, πάντοτε, η εξυπηρέτηση του γενικού καλού, με τους ρόλους τού καθενός διάφανους. Και κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ, αυτή η ισορροπία είναι που φέρνει τη συνολική ανάπτυξη και την πρόοδο στην οικονομία. Είναι μέσα απ’ αυτή τη σύζευξη συμφερόντων, απαιτήσεων και ωφελημάτων που δημιουργούνται οι κατάλληλες προοπτικές για μεγαλύτερα επιτεύγματα και υψηλότερες επιδόσεις. Το ΚΕΒΕ, ως ο κύριος αναπτυξιακός φορέας του τόπου, πιστεύει ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη συνεργασία, ο διάλογος και συναντίληψη όλων, στο πλαίσιο μιας ελευθεροποιημένης οικονομίας και ελεύθερης αγοράς. Η κοινή συνισταμένη αποτελεί πάντοτε τον σωστό δρόμο για να προχωρήσουμε. Με σύνθημα ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα απ’ αυτά που μας χωρίζουν, το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι μπορούμε να βελτιώνουμε την οικονομία μας τηρώντας και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οικοδομώντας και πάνω στις δυο έννοιες, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την οικονομία και τον τόπο.