Οι γυναίκες του IDEA:  Η απόδειξη της νέας γενιάς για ένα μέλλον απαλλαγμένο από στερεότυπα

Είναι γυναίκες δυναμικές και καινοτόμες. Γυναίκες με όραμα και θέληση να πετύχουν στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Αυτές είναι μερικές από τις γυναίκες που ανέδειξε το IDEA. Ας τις γνωρίσουμε.