Φόρμα αναζήτησης

Η ΠΟΕΔ εμπιστεύεται την ασφάλιση των μελών της στην ALTIUS INSURANCE

Η ΠΟΕΔ εμπιστεύεται για 15η χρονιά την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (ΠΟΕ∆), συνεχίζει να εμπιστεύεται την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE.

H ALTIUS INSURANCE σε συνεργασία με την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (ΠΟΕ∆), προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους για την ασφάλιση των Μελών της ΠΟΕ∆, με το ομαδικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Η επιτυχημένη συνεργασία της ALTIUS INSURANCE με την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων δασκάλων (ΠΟΕ∆), ήδη μετρά 15 συναπτά έτη, προσφέροντας στα μέλη της Οργάνωσης ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη νοσηλείας.

Στη φωτογραφία από αριστερά  ο κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της ALTIUS INSURANCE μαζί με τον κ. Φίλιο Φυλακτού, Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων ∆ασκάλων (ΠΟΕ∆) κατά την υπογραφή της συμφωνίας, στα κεντρικά γραφεία της  ΠΟΕ∆.