Υπουργικό: Ενέκρινε τα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια ορεινών περιοχών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Δημοσιεύθηκε 29.5.2024
Υπουργικό: Ενέκρινε τα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια ορεινών περιοχών
Το σχέδιο επεκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και μετατρέπεται σε διετές σχέδιο, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους επαρκής χρόνος για εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών.

Τα νέα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών, μειονεκτικών περιοχών και συγκεκριμένων περιοχών υπαίθρου, ως επίσης και τα επιδόματα για στήριξη των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Σώματος, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, είπε ότι πρόκειται για στεγαστικά σχέδια παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την απόκτηση στέγης σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές και συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου, τα οποία εφαρμόστηκαν «με μεγάλη επιτυχία από την προηγούμενη Κυβέρνηση το 2019».

Χαρακτηριστικά, είπε, από την έναρξη εφαρμογής τους μέχρι και σήμερα εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο των σχεδίων, 1500 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στην παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης €55 εκ., ενώ από τα επιδόματα επωφελήθηκαν το 2023 περίπου 14.000 δικαιούχα νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 29.500 άτομα με συνολική χορηγία ύψους €7,5 εκ.

«Παρά την πολύ ενθαρρυντική ανταπόκριση των πολιτών και τις τροποποιήσεις που έγιναν στα σχέδια τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε γίνει δέκτες πολλών εισηγήσεων και προτάσεων για να βελτιώσουμε τα σχέδια κατά τρόπο που να μεγιστοποιούμε το όφελος για τους δικαιούχους και να επιλύσουμε προβλήματα που διαχρονικά παρουσιάζονται", ανέφερε ο Υπουργός.

Ως εκ τούτου, ύστερα από διάφορες συναντήσεις και συζητήσεις με οργανωμένα σύνολα, τις τοπικές αρχές, τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, αλλά και απλούς πολίτες κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοστούν περαιτέρω αλλαγές, ώστε να διορθωθούν κάποιες στρεβλώσεις, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής τους, για να μπορούν να επωφεληθούν από αυτά περισσότεροι δικαιούχοι και να γίνουν πιο ελκυστικά για τους πολίτες, σύμφωνα με τον Υπουργό.

Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία χρειάστηκε κάποιο πρόσθετο χρόνο, με αποτέλεσμα να ανακοινωθούν τα σχέδια με κάποια καθυστέρηση, εντούτοις το τελικό αποτέλεσμα συμπεριλαμβάνει στη μεγάλη τους πλειοψηφία τις κυριότερες εισηγήσεις που έγιναν από τις διάφορες επαφές.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι διαφοροποιήσεις που έγιναν αφορούν την αναβάθμιση κατηγορίας συγκεκριμένων κοινοτήτων στη βάση κριτηρίων και ένταξη νέων κοινοτήτων και περιοχών, κάτι που σημαίνει συμπερίληψη περισσότερων δικαιούχων.

Επιπλέον, θεωρούνται επιλέξιμες περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών.

Το σχέδιο επεκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και μετατρέπεται σε διετές σχέδιο, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους επαρκής χρόνος για εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για το σχέδιο.

Επιπλέον, παραχωρείται εξαίρεση ως προς την ημερομηνία απόκτησης, ώστε οι αιτητές που απέκτησαν κατοικία διά δωρεάς και μόνο, σε κοινότητες που εμπίπτουν στις κατηγορίες των «ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» και των «εξόχως ορεινών, μικρών και απόμακρων περιοχών» πριν την έναρξη του τρέχοντος έτους προκήρυξης του σχεδίου να μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο (δηλαδή 1.1.2024), με στόχο να δοθεί η ευκαιρία επιδιόρθωσης των κατοικιών αυτών για ιδιοκατοίκηση, έστω και αν η κληρονομική απόκτηση έγινε παλαιότερα.

Ακόμα, παραχωρείται επιστολή προέγκρισης συμμετοχής στο σχέδιο για τη διευκόλυνση εξασφάλισης δανειοδότησης του υπόλοιπου ποσού από τον δικαιούχο, ενώ απλοποιείται και η διαδικασία πληρωμών, με καταβολή του ποσού σε τρεις δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη παραχωρείται ως προκαταβολή, ώστε να δίνεται η δυνατότητα για έναρξη των εργασιών πιο άμεσα.

Επιπρόσθετα, άλλαξε το κριτήριο επιλεξιμότητας των δικαιούχων φοιτητών εξωτερικού, κατά τρόπο ώστε, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την επιστροφή τους στην Κύπρο, να έχουν δικαίωμα άμεσης συμμετοχής στα Στεγαστικά Σχέδια και τα Επιδόματα.

Αναφορικά με το επίδομα στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών, προβλέπεται η ένταξη πρόσθετων Κοινοτήτων, όπως η Κοινότητα Τροόδους και ο Δήμος Πάνω Λευκάρων, λαμβάνοντας υπόψη την απογραφή πληθυσμού του 2021, ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές εξωτερικού στους δικαιούχους.

Το επίδομα που παραχωρείται στους συνταξιούχους αυξάνεται από τα €85 στα €165, ποσό ίσο με εκείνο που λαμβάνουν οι μη συνταξιούχοι δικαιούχοι.

Η υποβολή αιτήσεων για τα στεγαστικά σχέδια αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2024 με καταληκτική ημερομηνία τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, οι αιτήσεις για τα Σχέδια των Επιδομάτων θα υποβάλλονται από τις 3 Ιουνίου 2024 μέχρι τις 5 Ιουλίου 2024.

Ο κ. Ιωάννου επανέλαβε «την προσήλωση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση δράσεων και πολιτικών που θα ενισχύσουν τις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και την ύπαιθρο, με την παραχώρηση κινήτρων που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού στις περιοχές αυτές, αλλά και στην προσέλκυση νέου».

Όπως είπε, «τα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελούν σημαντική αναβάθμιση της μέχρι σήμερα πολιτικής και αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής μας, σε συνάρτηση με την απόφασή μας για ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων".

Ενόψει και της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Υπουργός είπε ότι «αναζητούμε συνεχώς τρόπους που να επιτρέπουν τη δημιουργία συνθηκών για την αναζωογόνηση και την πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ισχυρές και ανθεκτικές Κοινότητες, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε.

Στη συνέχεια, κληθείς να σχολιάσει την αύξηση του επιδόματος που θα παραχωρείται στους συνταξιούχους, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε ότι η απόφαση έλαβε υπόψη τις ανάγκες (π.χ. για θέρμανση, κοκ) των συνταξιούχων, οι οποίοι μένουν περισσότερο στο σπίτι. «Για να εξισώσουμε και να άρουμε αυτή την ανισότητα, οι συνταξιούχοι θα παίρνουν το ίδιο επίδομα με τους μη συνταξιούχους, με επιπλέον κόστος για τη Δημοκρατία περίπου €900.000 τον χρόνο», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΗΠΑ: Απέσυρε την υποψηφιότητα για επανεκλογή ο Μπάιντεν, στηρίζει Κάμαλα Χάρις - Διαβάστε την επιστολή παραίτησής του

ΗΠΑ: Απέσυρε την υποψηφιότητα για επανεκλογή ο Μπάιντεν, στηρίζει Κάμαλα Χάρις - Διαβάστε την επιστολή παραίτησής του

ΗΠΑ: Απέσυρε την υποψηφιότητα για επανεκλογή ο Μπάιντεν, στηρίζει Κάμαλα Χάρις - Διαβάστε την επιστολή παραίτησής του

Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη

Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο
ΚΥΠΡΟΣ

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο

50 χρόνια μετά την εισβολή: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημά μας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

50 χρόνια μετά την εισβολή: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημά μας;

50 χρόνια μετά την εισβολή: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημά μας;

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος