Εδώ και χρόνια δημόσιοι υπάλληλοι κάθονται στα σπίτια τους και πληρώνονται

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 28.5.2024
Εδώ και χρόνια δημόσιοι υπάλληλοι κάθονται στα σπίτια τους και πληρώνονται
Σύμφωνα με την ΕΔΥ, 55 δημόσιοι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους μεταξύ των ετών 2017 - 2022 ως ύποπτοι για τη διάπραξη ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν στη Δημοκρατία κάθε χρόνο οι διαθεσιμότητες δημοσίων υπαλλήλων. Λόγω της τεράστιας και αδικαιολόγητης καθυστέρησης που παρατηρείται τόσο στη διερεύνηση των σε βάρος τους καταγγελιών όσο και στην εκδίκαση των υποθέσεων τους ενώπιον της Δικαιοσύνης (πρωτόδικα και κατ' έφεση), το κράτος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον μισό μηνιαίο μισθό τους ενώ αυτοί βρίσκονται στα σπίτια τους.

Οι διαθεσιμότητες

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της μέχρι και το έτος 2022, κατά τα τελευταία έξι χρόνια (2017 – 2022) τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω πειθαρχικής ή αστυνομικής έρευνας ή και ποινικής δίωξης εναντίον τους, συνολικά, 55 δημόσιοι υπάλληλοι ως εξής:

  • Το 2022 - 13 δημόσιοι υπάλληλοι
  • Το 2021 – έξι δημόσιοι υπάλληλοι
  • Το 2020 – πέντε δημόσιοι υπάλληλοι
  • Το 2019 – 11 δημόσιοι υπάλληλοι
  • Το 2018 – εννέα δημόσιοι υπάλληλοι
  • Το 2017 – 11 δημόσιοι υπάλληλοι

Από τα τέλη του 2022 μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα τέσσερις δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ήμισυ της μισθοδοσίας τους μέχρι την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων που εκκρεμεί εναντίον τους. Σε περίπτωση καταδίκης, αναμένεται η κατάθεση έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης. Συνεπώς, ο χρόνος της διαθεσιμότητας θα είναι ακόμη μεγαλύτερος στις περιπτώσεις αυτές.

Η νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 85 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, η ΕΔΥ έχει διακριτική εξουσία να θέσει σε διαθεσιμότητα υπάλληλο εναντίον του οποίου άρχισε είτε πειθαρχική είτε αστυνομική έρευνα, με σκοπό τη δίωξή του. Σε διαθεσιμότητα τίθεται, επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 68(2), και υπάλληλος εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Ωστόσο, όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, ουδέποτε έτυχε εφαρμογής η συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου.

Για να μπορέσει η ΕΔΥ να ασκήσει τη διακριτική εξουσία που της παρέχει η κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη διαθεσιμότητα δημόσιου υπαλλήλου καθώς και τη διάρκεια της περιόδου διαθεσιμότητας θα πρέπει να έχει ενώπιόν της από την αρμόδια Αρχή συγκεκριμένα στοιχεία που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ακριβή φύση των παραπτωμάτων για τα οποία διεξάγεται η έρευνα. Η ΕΔΥ έχει υποχρέωση να ακούσει τον υπάλληλο και να του δώσει την ευκαιρία να υποβάλει τις παραστάσεις του πριν αποφασίσει εάν θα τον θέσει σε διαθεσιμότητα. Το μέτρο της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να είναι εκδικητικό και τιμωρητικό και εφαρμόζεται με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της έρευνας και την αποφυγή του ενδεχόμενου επηρεασμού των μαρτύρων ή την καταστροφή και την αλλοίωση του μαρτυρικού υλικού.

Διαθεσιμότητες για... Γκίνες

1 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώην διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, Μιχάλη Χατζηδημητρίου, ο οποίος βρισκόταν σε διαθεσιμότητα για επτά χρόνια!. Συγκεκριμένα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Δεκέμβριο του 2008 μετά την απόδραση του ισοβίτη Αντώνη Προκοπίου Κίτα, άλλως «Αλ Καπόνε», από το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Πέντε μήνες μετά, καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση εναντίον του για να καταδικαστεί, ύστερα απο τρία χρόνια, σε δίμηνη φυλάκιση για το αδίκημα της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος. Λόγω της έφεσης που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της καταδίκης του, το 2012, η ΕΔΥ δεν μπορούσε να τον παύσει. Αυτό έγινε κατορθωτό σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά και αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του. Η ΕΔΥ του επέβαλε την ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης.

2 Εξίσου κραυγαλέα και η περίπτωση του διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Λούη Παναγή. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα το 2005 για να επιστρέψει στα καθήκοντά του αρχές του 2014, λαμβάνοντας από το δημόσιο μισθούς οκτώ χρόνων χωρίς να εργαστεί, που συμποσούνται πέραν των €300.000. Η ποινική δίωξή του για το σκάνδαλο με τα φάρμακα οδήγησε, τελικά, στην πανηγυρική αθώωσή του. Αποτέλεσμα να λάβει αναδρομικά και το υπόλοιπο 50% της μισθοδοσίας του. Ο κ. Παναγή, στη συνέχεια, έλαβε προαγωγή στη θέση γενικού διευθυντή υπουργείου και τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι πέντε της Ελεγκτικής και η διαθεσιμότητα

Τον Οκτώβριο του 2019 τέθηκε σε διαθεσιμότητα ένας υψηλόβαθμος λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο οποίος προχώρησε στη σύσταση ιδιωτικής εταιρείας υποβάλλοντας ψευδή δήλωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών. Συγκεκριμένα, απέκρυψε το γεγονός ότι είναι δημόσιος υπάλληλος. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, πρώτα από την ίδια την Ελεγκτική Υπηρεσία, διαπιστώθηκαν τα εξής: Η σύσταση της εταιρείας έγινε το 2006 με τη συμμετοχή πέντε λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δήλωσαν ψευδώς ότι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και ο λόγος; Με βάση την κείμενη νομοθεσία, για να συμμετέχει ένας δημόσιος υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρεία ή να είναι διευθυντής ή γραμματέας ή διοικητικός σύμβουλος θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει άδεια από τον υπουργό Οικονομικών. Η συγκεκριμένη άδεια παραχωρείται μόνο στις περιπτώσεις που η χορήγησή της εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή όταν το συμφέρον των δημοσίων υπαλλήλων στην εταιρεία, τον συνεταιρισμό ή την επιχείρηση ιδιωτικής φύσης προήλθε από κληρονομική διαδοχή και η κατοχή των μετοχών δεν επηρεάζει και δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα μπορούσε να δοθεί η άδεια, έτσι οι πέντε λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δήλωσαν στον έφορο Εταιρειών ότι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Μέσω της εταιρείας που ίδρυσαν, οι πέντε αγόρασαν ένα μεγάλο τεμάχιο γης, το οποίο στη συνέχεια μίσθωσαν στην ΑΗΚ για να το μετατρέψει σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Δέον να σημειωθεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία ελέγχει την ΑΗΚ, συνεπώς γνώριζαν εκ των έσω οι πέντε για τη συγκεκριμένη ανάγκη.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε το 2019 αφού, στο μεταξύ, διαδέχθηκε τη Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο έλεγχος που διενεργήθηκε εντός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποκάλυψε την κομπίνα των πέντε. Οι τέσσερις εξ αυτών πρόλαβαν και αφυπηρέτησαν. Απο τους τέσσερις, ο ένας απεβίωσε, ο δεύτερος λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας δεν διώχθηκε ποινικά ενώ οι άλλοι δυο παραδέχθηκαν ενοχή και καταδικάστηκαν. Ο λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που συνεχίζει να υπηρετεί δεν παραδέχθηκε ενοχή για να μην παυθεί από την ΕΔΥ. Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2019 βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και όπως μας λέχθηκε, αρμοδίως, ακόμη να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσής του!

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί
ΚΥΠΡΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής