Συντεχνίες Δημοσίου: Χαράσσουν κοινή γραμμή - Σύσκεψη σήμερα στην ΠΑΣΥΔΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 24.5.2024
Συντεχνίες Δημοσίου: Χαράσσουν κοινή γραμμή - Σύσκεψη σήμερα στην ΠΑΣΥΔΥ
Από τη σημερινή σύσκεψη αποκλείστηκε η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα εξαιτίας χαρακτηρισμών στελεχών της σε βάρος άλλων οργανώσεων αλλά και λόγω «κλοπής» μελών

Σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή όλων των συντεχνιών του Δημοσίου πλην της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα. Η σύσκεψη στόχο έχει την αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τη χάραξη κοινής γραμμής στα ακόλουθα ζητήματα:

Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών με πρόσφατη απόφαση της Βουλής. Αποτέλεσμα η κατάργηση του ωφελήματος της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εφαρμογή του ΓεΣΥ που απολάμβαναν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και μέλη των οικογενειών τους.

Φορολογική μεταρρύθμιση.

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 2024.

Α.Τ.Α.

Καθορισμός ανώτατου ορίου ηλικίας για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις στη δημόσια υπηρεσία.

4857342610580584 image

Γιατί αποκλείστηκε η Ισότητα

Στη σημερινή σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ, ΑΣΔΥΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ. Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα δεν προσκλήθηκε για δυο, κυρίως, λόγους: Πρώτον, εξαιτίας των βαριών χαρακτηρισμών με τους οποίους απευθύνονται στελέχη της συντεχνίας σε βάρος της ΠΑΣΥΔΥ και όχι μόνο. Δεύτερον, εξαιτίας της «κλοπής» μελών από άλλες συντεχνίες του Δημοσίου.

Αύξηση αφορολόγητου

Η εισήγηση της ΠΑΣΥΔΥ που προτείνεται προς υιοθέτηση στις υπόλοιπες συντεχνίες του Δημοσίου και την οποία, μάλιστα, κλήθηκε πρόσφατα και κατέθεσε ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της δρομολογούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, προβλέπει την αύξηση του ύψους του ετήσιου αφορολόγητου εισοδήματος από τις €19.500, που είναι σήμερα, στις €24.000. Η ΠΑΣΥΔΥ εισηγείται, επίσης, την αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων/συντελεστών καθώς και την κατάργηση της κατηγορίας φορολόγησης του 35% των εισοδημάτων πέραν των €60.000, η οποία εφαρμόστηκε μονομερώς ως μνημονιακό μέτρο από την 01/01/2011. Ο πίνακας που δημοσιεύουμε είναι αρκούντως διαφωτιστικός.

Πρόσθετα, η ΠΑΣΥΔΥ εισηγείται όπως θεσμοθετηθεί η αυτόματη αναθεώρηση των φορολογικών κλιμάκων ανά τετραετία με βάση τον πληθωρισμό.

Σημειώνεται ότι η τελευταία τροποποίηση στη φορολογία του εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα έγινε πριν απο 16 χρόνια και συγκεκριμένα την 01/01/2008.

Και άλλα μέτρα

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, πέραν της αναπροσαρμογής των φορολογικών κλιμάκων/συντελεστών, χρήζουν ρύθμισης και τα ακόλουθα μέτρα:

Η πάταξη της φοροδιαφυγής, της υποδήλωσης εισοδημάτων και της «μαύρης» οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι μόνο τριψήφιος ο αριθμός των αυτοτελώς εργαζομένων που δηλώνουν εισοδήματα που φορολογούνται με συντελεστή 30% και άνω. Δηλαδή, εισοδήματα απο €36.000 ετησίως και άνω.

Αυτόματη αναθεώρηση ανά τετραετία, με βάση τον πληθωρισμό, των εισοδηματικών κριτηρίων για καταβολή κοινωνικών επιδομάτων, όπως, π.χ., το επίδομα τέκνου και το επίδομα φοιτητικής χορηγίας.

Η απαλλαγή από τον Φόρο Εισοδήματος των συμπληρωματικών πληρωμών που καταβάλλουν οι ασθενείς στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Φορολογία και οικογένεια

Η ΠΑΣΥΔΥ προτείνει όπως εξεταστεί και το σενάριο υιοθέτησης ενός νέου μοντέλου φορολόγησης, το οποίο αναφέρθηκε κατά την προεκλογική περίοδο των πρόσφατων προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, η φορολογία του εισοδήματος θα υπολογίζεται στη βάση του συνολικού μεικτού οικογενειακού εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση της οικογένειας, όπως αριθμός εξαρτωμένων τέκνων, μονογονιός κτλ.

Η κατάργηση ενός παλαιού ωφελήματος

Ένα δεύτερο, εξίσου, μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρία στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ είναι η ψήφιση από τη Βουλή, στις 28/03/2024, των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών. Γεγονός που προκάλεσε και προκαλεί τις έντονες διαμαρτυρίες της ΠΑΣΥΔΥ εξαιτίας της τροπολογίας που ψηφίστηκε και διαλαμβάνει ότι: «Υπάλληλοι και συνταξιούχοι της δημόσιας υπηρεσίας καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών».

Δέον να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν συναίνεσε στην κατάργηση του ωφελήματος της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επισημαίνοντας στους βουλευτές ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρξει διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων καθότι αφορά μεταβολή εργασιακού όρου. Εισήγηση που δεν εισακούστηκε.

Επιστολή διαμαρτυρίας στην Αννίτα

Προ ημέρων, η ΠΑΣΥΔΥ απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, υποδεικνύοντας ανάμεσα σε άλλα τα εξής:

1 Θεωρούμε για λόγους αρχής ως πρωτάκουστο το γεγονός ότι η Βουλή αφαίρεσε, μονομερώς, κεκτημένο δικαίωμα μιας κατηγορίας εργαζομένων, καταστρατηγώντας μια πάγια διαχρονικά ισχύουσα πρακτική και παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών που υπέχει ρόλο εργοδότη των δημοσίων υπαλλήλων.

2 Η πικρία και η απογοήτευση επιτείνονται και από το γεγονός ότι το υπό αναφορά εγχείρημα στερείται ορθολογικής βάσης αφού θέτει σε δυσμενή μοίρα τους δημοσίους υπαλλήλους έναντι άλλων ομοειδών κατηγοριών εργαζομένων του κρατικού τομέα, όπως είναι για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι ωρομίσθιοι και οι εργαζόμενοι στον κυπριακό στρατό που συνεχίζουν να απολαύουν αυτού του ωφελήματος. Συνεπώς, εγείρεται ζήτημα παραβίασης της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης.

3 Η εν λόγω ενέργεια της Βουλής συνιστά κατάφωρη αδικία σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων αφού πριν από την εισαγωγή του ΓεΣΥ εδικαιούντο δωρεάν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα κρατικά νοσηλευτήρια και για σκοπούς κοινωνικής αλληλεγγύης αποδέχτηκαν να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, καταβάλλοντας ισόποση εισφορά με όλους τους Κύπριους πολίτες.

4 Αδυνατούμε να δεχθούμε το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τους υπόλοιπους κρατικούς υπαλλήλους.

Στη σημερινή συνεδρία αναμένεται να ληφθεί απόφαση για κατάθεση ενός κοινού υπομνήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι το αρμόδιο υπουργείο, με σκοπό να καταθέσει τροποποίηση στην κείμενη νομοθεσία ώστε να επέλθει αποκατάσταση του συγκεκριμένου ωφελήματος.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ο Παπαναστασίου απαντά στο ΑΚΕΛ για την κριτική στον Πρ. Χριστοδουλίδη - Γιατί κράτησαν κρυφή την έρευνα στο Βασιλικό από...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Παπαναστασίου απαντά στο ΑΚΕΛ για την κριτική στον Πρ. Χριστοδουλίδη - Γιατί κράτησαν κρυφή την έρευνα στο Βασιλικό από...

Ο Παπαναστασίου απαντά στο ΑΚΕΛ για την κριτική στον Πρ. Χριστοδουλίδη - Γιατί κράτησαν κρυφή την έρευνα στο Βασιλικό από...

Έρευνα για διαφθορά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το τερματικό LNG στο Βασιλικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα για διαφθορά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το τερματικό LNG στο Βασιλικό

Έρευνα για διαφθορά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το τερματικό LNG στο Βασιλικό

Politico: Παζάρι για τις θέσεις στη νέα Κομισιόν: Τι θέλουν Αθήνα και Λευκωσία - Ποια ονόματα έχουν κλειδώσει, ποια ακούγονται
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Παζάρι για τις θέσεις στη νέα Κομισιόν: Τι θέλουν Αθήνα και Λευκωσία - Ποια ονόματα έχουν κλειδώσει, ποια ακούγονται

Politico: Παζάρι για τις θέσεις στη νέα Κομισιόν: Τι θέλουν Αθήνα και Λευκωσία - Ποια ονόματα έχουν κλειδώσει, ποια ακούγονται

Ο Κασσελάκης διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Αιτία το μπούλινγκ σε συνεργάτιδα του Άδωνι
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κασσελάκης διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Αιτία το μπούλινγκ σε συνεργάτιδα του Άδωνι

Ο Κασσελάκης διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Αιτία το μπούλινγκ σε συνεργάτιδα του Άδωνι

Το υφυπ. Μετανάστευσης απαντά στον Guardian για «μετέωρους« μετανάστες: Σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια
ΚΥΠΡΟΣ

Το υφυπ. Μετανάστευσης απαντά στον Guardian για «μετέωρους« μετανάστες: Σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια

Το υφυπ. Μετανάστευσης απαντά στον Guardian για «μετέωρους« μετανάστες: Σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια