Έφορος Φορολογίας: Εκκαθαρίστηκαν οι δηλώσεις μέχρι το 2021 - Έγιναν αλλαγές στις αιτήσεις για το 2023

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Δημοσιεύθηκε 19.5.2024
Έφορος Φορολογίας: Εκκαθαρίστηκαν οι δηλώσεις μέχρι το 2021 - Έγιναν αλλαγές στις αιτήσεις για το 2023
«Στόχος η εκκαθάριση του μεγαλύτερου μέρους των Δηλώσεων Ατόμου να γίνεται εντός 6-12 μηνών» είπε ο κ. Μαρκίδης.

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου και Εταιρειών μέχρι και το φορολογικό έτος 2021, και εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η εκκαθάριση των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου του 2022, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο έχουν υποβληθεί οι Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μαρκίδης αναφέρει ότι έχει αναρτηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία TAXISnet η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2023, στην οποία υπάρχουν «κάποιες αλλαγές», σε σύγκριση με προηγούμενα έτη και τονίζει πως στόχος πλέον είναι η εκκαθάριση του μεγαλύτερου μέρους των Δηλώσεων Ατόμου εντός 6-12 μηνών, ξεκινώντας από το φορολογικό έτος 2023.

Επίσης, αναφέρει ότι, από τις 27 Μαΐου 2024, η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για Μειωμένο Συντελεστή ΦΠΑ 5% στην αγορά /ανέγερση κατοικίας, θα υποβάλλεται μόνο μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All (TFA).

Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2023

Συγκεκριμένα, ο Έφορος Φορολογίας είπε ότι φέτος, έχει αναρτηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία TAXISnet η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2023 και είναι διαθέσιμη στο κοινό για υποβολή. Πρόσθεσε ότι πέρσι υπήρξε καθυστέρηση στην ανάρτηση της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022, λόγω της καθυστερημένης ψήφισης νομοθεσιών που επηρέαζαν το φορολογικό σύστημα του έτους.

Επικαλούμενος τα μέχρι σήμερα στοιχεία του Τμήματος, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι έχουν επεξεργαστεί τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023, περίπου 6.000 φορολογούμενοι, και αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί το Σαββατοκύριακο, 18 - 19 Μάϊου.

Σημείωσε ότι πέρσι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022, υποβλήθηκαν 293.500 Δηλώσεις.

Σύμφωνα με τον Έφορο, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό εισόδημα για το έτος 2023 είναι μεγαλύτερο από €19.500, ενώ η καταληκτική ημερομηνία της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2023 είναι η 31η Ιουλίου 2024.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε υποβολή μετά τις 31 Ιουλίου 2024 θεωρείται εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης και επιβαρύνεται με €100 χρηματική επιβάρυνση.

Ανέφερε, επίσης, ότι στη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023 συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοματισμοί όπως η αυτόματη συμπλήρωση ποσών συντάξεων και αντίστοιχων παρακρατήσεων (φόρου εισοδήματος και ΓεΣΥ) από Γενικό Λογιστήριο και Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο αυτόματος υπολογισμός συνόλων και η αυτόματη μεταφορά των ποσών της Δήλωσης στο Μέρος Υπολογισμός Φόρου, ΓεΣΥ και Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα.

Αλλαγές στις αιτήσεις του 2023

Σε σχέση με το περιεχόμενο της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου του 2023, ο κ. Μαρκίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι αυτή «έχει και κάποιες αλλαγές σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, με στόχο την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας», όπως, μεταξύ άλλων, πεδία και κώδικες που αφορούν την έκπτωση πρώτης εργοδότησης με βάση το άρθρο 8(21Α) του περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου (Ν(118(Ι)/2002) όπως έχει τροποποιηθεί, έκπτωση για επένδυση σε μετοχές καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και προσθήκη πεδίων σχετικών με την εφαρμογή του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν188(I)/2007) όπως έχει τροποποιηθεί, με βάση τον οποίο ο Έφορος Φορολογίας ενεργεί ως Εποπτική Αρχή Υπόχρεων Οντοτήτων.

Είπε ακόμη ότι «κατά την οριστική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023, στις περιπτώσεις όπου προκύπτει φορολογική οφειλή, δημιουργούνται αυτόματα οι φορολογικές οφειλές φόρου εισοδήματος, ΓεΣΥ και Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα».

«Για ευκολία στο χρήστη κατά την οριστική υποβολή παρέχεται ο σύνδεσμος για την Φορολογική Πύλη (www.taxportal.gov.cy) για την πληρωμή είτε μέσω internet banking είτε μέσω jccsmart, καθώς και για την ενημέρωση του χρήστη για την κατάσταση λογαριασμού του με το Τμήμα Φορολογίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρκίδης παρέπεμψε για την καθοδήγηση του κοινού στον Οδηγό Συμπλήρωσης της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, στην ενότητα Άμεση Φορολογία/ Εγκύκλιοι/Ενημερωτικά Έντυπα/ Οδηγοί, όπου βρίσκονται όλοι οι οδηγοί του Τμήματος Φορολογίας.

Εκκαθάριση των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου και Εταιρειών

Αναφορικά με την εκκαθάριση των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου και Εταιρειών, προηγούμενων φορολογικών ετών, ο Έφορος Φορολογίας είπε στο ΚΥΠΕ ότι επί του προκειμένου «έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια» και «μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου και Εταιρειών μέχρι και το φορολογικό έτος 2021, και εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η εκκαθάριση των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου του 2022, που είναι και το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχουν υποβληθεί οι Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμου».

Πρόσθεσε ότι για τις εταιρείες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας ήταν η 31/3/2024, ενώ για τις εταιρείες που έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών μαζί με τη Δήλωση Εισοδήματος Εταιρεία η καταληκτική ημερομηνία τόσο για τη Δήλωση όσο και για τον Πίνακα είναι η 30η Νοέμβριου 2024.

«Πλέον με την εκκαθάριση και των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου του φορολογικού έτους 2022, δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες, πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά, και στόχος μας είναι η εκκαθάριση του μεγαλύτερου μέρους των Δηλώσεων Ατόμου εντός 6-12 μηνών από την υποβολή των Δηλώσεων, ξεκινώντας από το φορολογικό έτος 2023», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι από το έργο της εκκαθάρισης της καθυστερημένης εργασίας μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί πέραν των 2,1 εκατομμυρίων φορολογίες Ατόμων και Εταιρειών μέχρι και το φορολογικό έτος 2021, με πληρωτέο φόρο εισοδήματος πέραν του €0,5 δις και επιστράφηκαν περίπου €150 εκ. για φόρο εισοδήματος, μη συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων.

Από τις 27 Μαΐου η Δήλωση για ΦΠΑ 5% για αγορά κατοικίας μόνο μέσω Tax For All

Σε σχέση με το νέο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Φορολογίας, Tax For All (TFA), ο Έφορος Φορολογίας είπε στο ΚΥΠΕ ότι «σταδιακά εμπλουτίζεται οριζόντια με νέες υπηρεσίες προς τους φορολογούμενους, με πάγιο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού».

«Μετά την υλοποίηση της Φάσης Α’ του έργου κατά τον Μάρτιο 2023 που αφορούσε όλες τις εργασίες για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σταδιακά και ταυτόχρονα εφαρμόζονται μέρη των Φάσεων Β’ και Γ΄ και αναμένεται μέχρι το τέλος 2025 να έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση στο TFA, όλων των φόρων που εφαρμόζει το Τμήμα Φορολογίας, για όλους τους φορολογούμενους», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι τελευταίως έχει υλοποιηθεί μέσω του TFA η ηλεκτρονική εγγραφή στο φορολογικό μητρώο του Τμήματος για όλα τα ήδη φόρων μέσω του TFA (https://taxforall.mof.gov.cy), για απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, ο φορολογούμενος ανεβάζει σχετικά πιστοποιητικά και συμπληρώνει βασικά στοιχεία και μετά το στάδιο επιβεβαίωσης εξασφαλίζεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου για τις περεταίρω συναλλαγές των φορολογούμενων με το Τμήμα.

Ο κ. Μαρκίδης πρόσθεσε πως μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έχει ενημερωθεί το κοινό ότι, από τις 27 Μαΐου 2024 η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για Μειωμένο Συντελεστή ΦΠΑ 5% στην αγορά/ανέγερση κατοικίας, θα γίνεται μόνο μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All.

«Με τον τρόπο αυτό τα οποιαδήποτε αποδεικτικά/έντυπα υποβάλλονται στο Τμήμα μέσω του TFA μόνο ηλεκτρονικά, και αντίστοιχα ηλεκτρονικά θα πραγματοποιηθεί η ειδοποίηση και η παραλαβή του σχετικού πιστοποιητικού Μειωμένου Συντελεστή ΦΠΑ, όταν ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματος», ανέφερε.

Σηεμίωσε πως αναμένεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υποβάλλεται μέσω του TFA ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών από εταιρείες που έχουν αυτή την υποχρέωση.

Ο Έφορος Φορολογίας είπε στο ΚΥΠΕ ότι «χρειάζεται μεγάλη επιμονή, προσήλωση και δέσμευση στο στόχο και αφιέρωση πολλών και σημαντικών πόρων για την επίτευξη τέτοιου βεληνεκούς έργου, κατά το οποίο υλοποιούνται τέτοιου μεγέθους και κόστους μηχανογραφικά συστήματα».

«Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε πάντοτε τη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο και ευχαριστούμε», κατέληξε.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη

Κινεζική CMC/Βασιλικό: Τερματίσαμε τη σύμβαση με τους υπεργολάβους της προβλήτας από τον περασμένο Μάρτη

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο
ΚΥΠΡΟΣ

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο

Διαβεβαιώσεις Παπαναστασίου: Θα ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό - Σύντομα με πρόταση στον Πρόεδρο

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος

Στο μικροσκόπιο για το χρέος: Τρωτά σημεία για την Κύπρο ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος

Απατεώνες και παράνομοι λυμαίνονται την αγορά ακινήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απατεώνες και παράνομοι λυμαίνονται την αγορά ακινήτων

Απατεώνες και παράνομοι λυμαίνονται την αγορά ακινήτων

Το αφεντικό της CrowdStrike έχασε 300 εκατ. δολάρια σε μια μέρα - Ποιος είναι ο μεγιστάνας της κυβερνοασφάλειας
ΚΟΣΜΟΣ

Το αφεντικό της CrowdStrike έχασε 300 εκατ. δολάρια σε μια μέρα - Ποιος είναι ο μεγιστάνας της κυβερνοασφάλειας

Το αφεντικό της CrowdStrike έχασε 300 εκατ. δολάρια σε μια μέρα - Ποιος είναι ο μεγιστάνας της κυβερνοασφάλειας