Η διαχείριση πλούτου ως εργαλείο ανάπτυξης -  Κερδίζει έδαφος και στην Κύπρο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Δημοσιεύθηκε 25.3.2024
Η διαχείριση πλούτου ως εργαλείο ανάπτυξης -  Κερδίζει έδαφος και στην Κύπρο
Το φορολογικό καθεστώς παρέχει κίνητρο για την άσκηση εργασιών wealth management μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση πλούτου έναν δυναμικό κλάδο του εγχώριου χρηματοοικονομικού τομέα

Το wealth management, η διαχείριση πλούτου, είναι μια δραστηριότητα που κερδίζει έδαφος και στην Κύπρο. Το φορολογικό καθεστώς παρέχει κίνητρο για την άσκηση εργασιών wealth management μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση πλούτου έναν δυναμικό κλάδο του εγχώριου χρηματοοικονομικού τομέα. Ως υπηρεσία δεν απευθύνεται μόνο σε εξαιρετικά πλούσιους, αλλά και σε εύπορα άτομα και σε ταμεία συντάξεων. Ειδικά στην Κύπρο ο μεγάλος αριθμός ταμείων προνοίας δημιουργεί ανάγκες επαγγελματικής διαχείρισης τις οποίες μπορεί να καλύψουν οι υπηρεσίες wealth management.

Η διαχείριση πλούτου είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες, για να βοηθήσει ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες να διαχειριστούν τα χρήματα και τις επενδύσεις τους. Στόχος της διαχείρισης πλούτου είναι να βοηθήσει τα άτομα να αυξήσουν και να προστατεύσουν τον πλούτο τους με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας εξατομικευμένα επενδυτικά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τους οικονομικούς στόχους, την ανοχή στον κίνδυνο και τη συνολική οικονομική τους κατάσταση. Αυτός ο στόχος δίνει τελικά έμφαση στη δημιουργία πλούτου μέσω της διατήρησης του πλούτου.

Το wealth management, αν και μοιάζει με μια εξεζητημένη υπηρεσία που αφορά λίγους προνομιούχους, στην πραγματικότητα είναι μια υπηρεσία που έχει μια άμεση θετική επίδραση στο σύνολο της οικονομίας καθώς επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του διαθέσιμου πλούτου. Η πλεονάζουσα ρευστότητα, ο πλούτος, επενδύεται σε ομόλογα (κρατικά ή εταιρικά), μετοχές, ακίνητα, λοιπά περιουσιακά στοιχεία τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν αξία. Η δημιουργία αξίας προσελκύει νέες επενδύσεις και οι νέες επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος που η Κύπρος θα πρέπει να δημιουργήσει μια ακμαία Κεφαλαιαγορά ώστε και η τοπική οικονομία να μπορέσει να τραβήξει τα βλέμματα των διαχειριστών wealth management.

Θα πρέπει να πούμε ότι η προσέγγιση των διαχειριστών πλούτου δεν είναι κερδοσκοπική. Είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν ότι οι περιουσίες δεν αβγατίζουν σε μια ημέρα..!

Πώς λειτουργεί

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών συνδυάζει πολλούς κλάδους και ειδικότητες - συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών κεφαλαίων, των χρηματοοικονομικών συμβούλων και των χρηματιστών. Η διαχείριση πλούτου είναι η υπηρεσία που συγκεντρώνει όλες τις πτυχές των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ένα ολιστικό πακέτο.

Ο διαχειριστής πλούτου είναι ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας που παρέχει οικονομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε πελάτες που χρειάζονται βοήθεια στη διαχείριση του πλούτου.

Θέλετε να προγραμματίσετε τη συνταξιοδότησή σας; Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για να οργανώσετε τα οικονομικά σας; Το wealth management προσφέρει επιλογές και λύσεις.

Πιο απλά, η διαχείριση του πλούτου είναι μια διαδικασία κατάρτισης ενός οικονομικού σχεδίου που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους πελάτες να πετύχουν οικονομικούς στόχους.

Η διαχείριση του πλούτου μπορεί να είναι τόσο απλή όσο το να βοηθήσει να επενδύσετε κάποια από τα χρήματά σας. Μπορεί επίσης να είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη. Μια πλήρης οικονομική επισκόπηση μπορεί να εξετάσει προσεκτικά όλους τους τομείς των οικονομικών, όπως τα έξοδά έως τις επιλογές για τη βελτίωση της φορολογικής απόδοσης.

Χρησιμοποιώντας μια συμβουλευτική διαδικασία, ο σύμβουλος συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις επιθυμίες και τη συγκεκριμένη κατάσταση του πελάτη και στη συνέχεια διαμορφώνει μια εξατομικευμένη στρατηγική που χρησιμοποιεί μια σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Συχνά, υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση στο πλαίσιο της διαχείρισης πλούτου. Για να καλυφθούν οι σύνθετες ανάγκες ενός πελάτη μπορεί να παρέχεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως επενδυτικές συμβουλές, σχεδιασμός ακίνητης περιουσίας, λογιστικές, συνταξιοδοτικές και φορολογικές υπηρεσίες. Αν και οι δομές αμοιβών ποικίλλουν σε όλες τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου, συνήθως οι αμοιβές βασίζονται στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του πελάτη (AUM).

Οι σύνηθες υπηρεσίες είναι:

Διαχείριση επενδύσεων. Πρόκειται για την ανάπτυξη επενδυτικής στρατηγικής προσαρμοσμένη στους στόχους και την ανοχή των πελατών στον κίνδυνο (πόσο είναι διατεθημένοιν να χάσουν). Εάν ο διαχειριστής είναι αδειοδοτημένος σύμβουλος επενδύσεων, μπορεί επίσης να επιλέγει και να διαχειρίζεται επενδύσεις για λογαριασμό του πελάτη.

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός. Ένας διαχειριστής πλούτου μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός οικονομικού σχεδίου που περιλαμβάνει στόχους αποταμίευσης, επένδυσης και δαπανών. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να βοηθήσει στον προγραμματισμό της συνταξιοδότησης και της αποταμίευσης για σημαντικά γεγονότα της ζωής.

Φορολογικές συμβουλές. Ένας διαχειριστής περιουσίας μπορεί να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο διάρθρωσης των οικονομικών με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τη φορολογική υποχρέωση.

Σχεδιασμός ακίνητης περιουσίας. Ένας διαχειριστής περιουσίας μπορεί να σας βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για τη διαχείριση της κληρονομιάς.

Προστιθέμενη αξία

Το wealth management είναι κάτι περισσότερο από απλές επενδυτικές συμβουλές. Μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα μέρη της οικονομικής ζωής ενός ατόμου. Αντί να προσπαθούν να ενσωματώσουν κομμάτια συμβουλών και διάφορα προϊόντα από πολλούς επαγγελματίες, τα άτομα με υψηλή καθαρή περιουσία είναι πιθανότερο να επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με τη μέθοδο αυτή, ένας διαχειριστής πλούτου συντονίζει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών του, μαζί με τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους - είτε πρόκειται για υπηρεσίες διαθήκης και εμπιστοσύνης, είτε για σχέδια διαδοχής επιχειρήσεων.

Πολλοί διαχειριστές περιουσίας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε πτυχή του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά ορισμένοι επιλέγουν να ειδικευτούν σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η διασυνοριακή διαχείριση περιουσίας. Αυτό μπορεί να βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη ενός συγκεκριμένου διαχειριστή πλούτου ή στην πρωταρχική εστίαση της επιχείρησης στο πλαίσιο της οποίας δραστηριοποιείται ο διαχειριστής πλούτου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας σύμβουλος διαχείρισης πλούτου μπορεί να χρειαστεί να συντονίσει τη συμβολή εξωτερικών χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και των επαγγελματιών των υπηρεσιών του ίδιου του πελάτη (για παράδειγμα, δικηγόρου ή λογιστή) για να διαμορφώσει τη βέλτιστη στρατηγική προς όφελος του πελάτη. Ορισμένοι διαχειριστές πλούτου παρέχουν επίσης τραπεζικές υπηρεσίες ή συμβουλές σχετικά με φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Οι σύμβουλοι διαχείρισης πλούτου που απασχολούνται άμεσα από μια επενδυτική εταιρεία μπορεί να έχουν περισσότερες γνώσεις στον τομέα της επενδυτικής στρατηγικής, ενώ όσοι εργάζονται για μια μεγάλη τράπεζα μπορεί να επικεντρωθούν στη διαχείριση καταπιστευμάτων και στις διαθέσιμες πιστωτικές επιλογές, στον συνολικό σχεδιασμό της περιουσίας ή στις ασφαλιστικές επιλογές. Εν ολίγοις, η τεχνογνωσία μπορεί να διαφέρει μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων.

Πηγές:

https://www.investopedia.com/terms/w/wealthmanagement.asp

www.forbes.com


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
12χρονος και 13χρονος πίσω από την πυρκαγιά στη Τριμίκλινη - Παραδέχθηκαν ενοχή
ΚΥΠΡΟΣ

12χρονος και 13χρονος πίσω από την πυρκαγιά στη Τριμίκλινη - Παραδέχθηκαν ενοχή

12χρονος και 13χρονος πίσω από την πυρκαγιά στη Τριμίκλινη - Παραδέχθηκαν ενοχή

Τούρκος ΥΠΕΞ για απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Το νησί μετατράπηκε σε κέντρο επιχειρήσεων κατά της Γάζας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τούρκος ΥΠΕΞ για απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Το νησί μετατράπηκε σε κέντρο επιχειρήσεων κατά της Γάζας

Τούρκος ΥΠΕΞ για απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Το νησί μετατράπηκε σε κέντρο επιχειρήσεων κατά της Γάζας

Eλεύθερος o Τζούλιαν Ασάνζ - Κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη
ΚΟΣΜΟΣ

Eλεύθερος o Τζούλιαν Ασάνζ - Κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη

Eλεύθερος o Τζούλιαν Ασάνζ - Κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Σοκαριστικό το βίντεο με τραυματισμένο Παλαιστίνιο δεμένο στο καπό ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος»
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Σοκαριστικό το βίντεο με τραυματισμένο Παλαιστίνιο δεμένο στο καπό ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος»

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Σοκαριστικό το βίντεο με τραυματισμένο Παλαιστίνιο δεμένο στο καπό ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος»

Ο Γκουτέρες κατακρίνει το Ισραήλ για παραπληροφόρηση: «Έχω καταδικάσει τη Χαμάς 102 φορές»
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκουτέρες κατακρίνει το Ισραήλ για παραπληροφόρηση: «Έχω καταδικάσει τη Χαμάς 102 φορές»

Ο Γκουτέρες κατακρίνει το Ισραήλ για παραπληροφόρηση: «Έχω καταδικάσει τη Χαμάς 102 φορές»