Iδιώτης αναλαμβάνει τη λειτουργία της σχολής παραβατών οδηγών - Προκήρυξη διαγωνισμού πριν το τέλος του χρόνου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 2.9.2023
Iδιώτης αναλαμβάνει τη λειτουργία της σχολής παραβατών οδηγών - Προκήρυξη διαγωνισμού πριν το τέλος του χρόνου
Η φοίτηση στη σχολή θα επιβάλλεται από τα δικαστήρια ως εναλλακτική ποινή στους παραβάτες οδηγούς με στόχο τη συμμόρφωση και την καλλιέργεια οδικής συνείδησης. Τα μαθήματα της σχολής θα μπορούν να τα παρακολουθούν και οδηγοί που επιθυμούν να διαγράψουν βαθμούς ποινές για να μην απωλέσουν την άδεια οδήγησής τους

Με στόχο τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και την εμπέδωση ορθής οδικής συνείδησης, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη αποφάσισε, σε συνεδρία του στις 20 Μαΐου 2017, την ίδρυση Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών. Στόχος, να παραπέμπονται στη σχολή για φοίτηση, στο πλαίσιο εκτέλεσης της ποινής τους, οι παραβάτες οδηγοί που τα δικαστήρια θα κρίνουν ότι χρήζουν επανεκπαίδευσης. Ο νόμος που ψήφισε στη συνέχεια η Βουλή, τον Μαΐο του 2018, με τον οποίον θεσμοθετήθηκε η λειτουργία της σχολής, παρέχει την εξουσία στα δικαστήρια να επιβάλλουν στους παραβάτες οδηγούς ως εναλλακτική ποινή την υποχρέωση φοίτησης στην εν λόγω σχολή και ολοκλήρωσης με επιτυχία την παρακολούθηση της σχετικής σειράς μαθημάτων. Αποκτώντας έτσι το δικαίωμα της διαγραφής αριθμού βαθμών ποινής που θα τους επιτρέψει και πάλι να οδηγούν.

Σχολή μόνο στα χαρτιά

Επτά χρόνια μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η ίδρυση και η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών παραμένει στα χαρτιά. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου που κατέθεσε τη σχετική πρόταση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση, είχε ανακοινώσει με γραπτή δήλωσή του, αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας από την ολομέλεια της Βουλής, ότι «οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής θα καλύπτονται από τον εκάστοτε προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως που θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη διαγωνισμού για το διδακτικό προσωπικό που θα προσληφθεί στη σχολή, το οποίο θα εργοδοτείται στη βάση αγοράς υπηρεσιών». Ο Ιωνάς Νικολάου ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι η σχολή σε πρώτο στάδιο θα στεγάζεται στο κτήριο της Τροχαίας Αρχηγείου στα Λατσιά και θα έχει τη μορφή περιφερειακού κέντρου για να εξυπηρετεί και άτομα που διαμένουν εκτός Λευκωσίας, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο μαθήματα θα παρέχονται και στις άλλες επαρχίες. Από τότε άλλαξαν τρεις υπουργοί Δικαιοσύνης (Γιώργος Σαββίδης, Έμιλυ Γιολίτη και Στέφη Δράκου) αλλά η Σχολή Επιμόρφωσης Οδηγών, που αποτελεί μια μεγάλη καινοτομία για την κοινωνία μας και ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο στη διαμόρφωση οδικής συνείδησης και ανάπτυξης της οδικής ασφάλειας, δεν κατέστη δυνατό να λειτουργήσει.

Σε χέρια ιδιώτη

Τον περασμένο Μάρτιο, όταν ανέλαβε τη διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης η κ. Άννα Κουκκίδη – Προκοπίου, ζήτησε τον καταρτισμό ενός πλάνου για την υλοποίηση των θεμάτων που εκκρεμούν. Η ίδρυση της Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών περιλαμβάνεται στα εκκρεμούντα θέματα που δόθηκαν οδηγίες από την κ. Προκοπίου για άμεση προώθηση και υλοποίηση για δύο, κυρίως, λόγους: Πρώτο, εξαιτίας του σημαντικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η σχολή και δεύτερο, η ίδρυση της σχολής προβλέπεται σε νόμο, από το 2018, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν εφαρμόζεται.

Όπως πληροφορείται ο «Π», αποφασίστηκε όπως τη λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών αναλάβει ιδιώτης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται πριν το τέλος του χρόνου η προκήρυξη του δημόσιου διαγωνισμού. Όπως εκτιμάται, η σχολή για τους παραβάτες οδηγούς θα ανοίξει τις πύλες της εντός του 2024.

Ποιοι οδηγοί θα παραπέμπονται στη σχολή

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε η ολομέλεια της Βουλής την 1/6/2018, στη σχολή θα παραπέμπονται οι οδηγοί που συμπληρώνουν 12 βαθμούς ποινής ή διατάσσονται από τα δικαστήρια. Όταν ένας οδηγός συμπληρώσει 12 βαθμούς ποινής, δεν μπορεί να πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο για την τροχαία παράβαση και παραπέμπεται στο δικαστήριο, το οποίο, πέραν από το πρόστιμο που επιβάλλει, αναστέλλει και την άδεια οδήγησής του. Πρόσθετα, η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους οδηγούς που συμπληρώνουν 10 βαθμούς ποινής να αποτείνονται στη Σχολή Επιμόρφωσης Οδηγών για να παρακολουθήσουν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Όταν θα ολοκληρώνουν με επιτυχία την παρακολούθηση της σχετικής σειράς μαθημάτων, θα αποκτούν δικαίωμα διαγραφής αριθμού βαθμών ποινής.

Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θα έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων της σχολής και να συμμετέχουν σε ανάλογες εξετάσεις ή πρακτικές εφαρμογές:

Πρόσωπα τα οποία έχουν διαταχθεί από δικαστήριο.

Πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί, για οποινδήποτε λόγο, την άδεια οδήγησής τους από δικαστήριο για χρονική περίοδο από τρεις μήνες και άνω.

Πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει 12 βαθμούς ποινής ή περισσότερους.

Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει 10 βαθμούς ποινής και άνω θα μπορούν να αποταθούν στη σχολή για να αιτηθούν να παρακολουθήσουν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων. Η σχολή, αφού εξετάσει τα αιτήματα, θα ενημερώνει σχετικά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία ολοκληρώνουν την παρακολούθηση της σχετικής σειράς μαθημάτων αποκτούν δικαίωμα διαγραφής αριθμού βαθμών ποινής.

Με υπουργικό διάταγμα η ύλη των μαθημάτων

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα καθορίζει τα ακόλουθα:

Τις ενότητες και το περιεχόμενο κάθε εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων τις οποίες τα πρόσωπα θα παρακολουθούν ανάλογα με τη φύση των αδικημάτων που διέπραξαν.

Τις περιόδους που η σχολή οργανώνει την κάθε εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παρακολούθησή τους.

Τις περιπτώσεις για τις οποίες πρόσωπο που παρακολουθεί εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων πρέπει να επιτύχει σε ανάλογη εξέταση ώστε να θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα.

Τα τέλη που καταβάλλονται για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων και τους βαθμούς ποινής που αφαιρούνται για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου

Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου

Ο Πρ. Χριστοδουλίδης στηρίζει επανεκλογή Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρ. Χριστοδουλίδης στηρίζει επανεκλογή Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα

Ο Πρ. Χριστοδουλίδης στηρίζει επανεκλογή Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε συγγενή του
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε συγγενή του

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε συγγενή του

Παγκύπριες: Αναστάτωση για το γραπτό των Μαθηματικών Κατεύθυνσης - Τι ζητούν οι γονείς (φώτο)
ΚΥΠΡΟΣ

Παγκύπριες: Αναστάτωση για το γραπτό των Μαθηματικών Κατεύθυνσης - Τι ζητούν οι γονείς (φώτο)

Παγκύπριες: Αναστάτωση για το γραπτό των Μαθηματικών Κατεύθυνσης - Τι ζητούν οι γονείς (φώτο)

Απέστειλε καταγγελία στον INTOSAI κατά του Ελεγκτή η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
ΚΥΠΡΟΣ

Απέστειλε καταγγελία στον INTOSAI κατά του Ελεγκτή η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Απέστειλε καταγγελία στον INTOSAI κατά του Ελεγκτή η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου