Κέτερινγκ στην Εθνική Φρουρά με κόστος €13 εκατ. για δύο συν δύο χρόνια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 8.7.2023
Κέτερινγκ στην Εθνική Φρουρά με κόστος €13 εκατ. για δύο συν δύο χρόνια
Με την εφαρμογή του θεσμού του έτοιμου φαγητού αποδεσμεύτηκαν περίπου 100 πρόσωπα που απασχολούνταν καθημερινά με την τροφοδοσία των στρατοπέδων και, παράλληλα, εκατοντάδες στρατιώτες που καθημερινά έβγαζαν υπηρεσία στα μαγειρεία

Την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παρασκευή και διανομή έτοιμου φαγητού - κέτερινγκ (catering) σε στρατόπεδα και φυλάκια της ΕΦ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου δρομολογεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για περίοδο δύο συν δύο χρόνια, με το συνολικό κόστος της σύμβασης και για τα τέσσερα χρόνια να υπολογίζεται στα €13 εκατ. περίπου. Ο προηγούμενος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε το 2019 και αφορούσε στρατόπεδα και φυλάκια μόνο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας κατακυρώθηκε για το ποσό των €238.353 για πρόγραμμα σίτισης 28 ημερών, δηλαδή, σύνολο €11,5 εκατ. περίπου και για τα τέσσερα χρόνια. Τον διαγωνισμό διεκδίκησαν τρεις εταιρείες. Η σύμβαση του ανάδοχου που κέρδισε τον διαγωνισμό εκπνέει περί τα τέλη του χρόνου.

Με την εφαρμογή του θεσμού του έτοιμου φαγητού αποδεσμεύτηκαν περίπου 100 πρόσωπα που απασχολούνταν καθημερινά με την τροφοδοσία των στρατοπέδων και, παράλληλα, εκατοντάδες στρατιώτες που καθημερινά έβγαζαν υπηρεσία στα μαγειρεία. Πρόσθετα, βελτιώθηκε η ποιότητα του φαγητού που καταναλώνουν οι στρατιώτες και τα μόνιμα στελέχη, και πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία σε φαγητό.

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σίτισης έτοιμου φαγητού έχουν καταρτιστεί δύο γεωγραφικές περιοχές που θα περιλαμβάνουν τα πιο κάτω σημεία παράδοσης, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού:

1 Γεωγραφική περιοχή Α: Στρατόπεδο «Μ. ΚΑΙΛΗ» στη Νήσου, στρατόπεδο «ΧΡ. ΣΑΜΑΡΑ» στην Αθαλάσσα, στρατόπεδο «Η. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ» στην Αθαλάσσα, στρατόπεδο «Β. ΚΑΠΟΤΑ» στη Λευκωσία, στρατόπεδο «Ι. ΠΑΤΑΤΣΟΥ» στην Αγλαντζιά, φυλάκιο «209» στο Καϊμακλί, στρατόπεδο «Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ» στον Στρόβολο, στρατόπεδο «Σ. ΡΟΤΣΙΔΗ» στους Αγίους Τρεμιθιάς, φυλάκιο «ΑΥΛΩΝΑ» στο Ακάκι, φυλάκιο «ΜΕΡΙΚΑ» στο Ακάκι, φυλάκιο «ΔΕΝΕΙΑ» στη Δένεια και φυλάκιο «ΚΟΜΜΟΡΟΤΣΟΣ» στο Μάμμαρι.

2 Γεωγραφική περιοχή Β: Στρατόπεδο «Α. ΣΟΥΡΟΥΚΛΗ» στη Λάρνακα, στρατόπεδο «Λ/ΧΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στην Αραδίππου, στρατόπεδο «ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» στην Κόσιη, στρατόπεδο «Τ. ΤΟΥΜΑΖΟΥ» στα Κελλιά, έδρα 62 ΤΕΘ στην Αθηένου, στρατόπεδο «Δ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – Φ. ΠΙΤΤΑ» στη Σωτήρα και φυλάκιο «ΑΥΓΟΡΟΥ» στο Αυγόρου.

Το έτοιμο φαγητό θα καλύπτει ρόφημα, πρωινό, γεύμα και δείπνο. Τα προϊόντα/μερίδες φαγητού θα παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου που θα κερδίσει τον διαγωνισμό. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, το φαγητό θα πρέπει να παραδίδεται σε γαστρονόμους και ατομικές συσκευασίες μιας χρήσης σε ισοθερμικά κιβώτια, ζεστού και κρύου φαγητού, ενώ ένας αριθμός ισοθερμικών κιβωτίων θα παραμένει στα σημεία παράδοσης για την περαιτέρω διανομή του φαγητού με μέριμνα της ΕΦ σε απομακρυσμένα φυλάκια, αλλά και για τη φύλαξη/διατήρηση του φαγητού για το κωλυόμενο προσωπικό.

Έλεγχος φαγητού

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, θα γίνεται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος προτού το φαγητό φτάσει στα πιάτα των κληρωτών και των μόνιμων στελεχών της ΕΦ.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος θα γίνεται στα σημεία παράδοσης. Ο υπεύθυνος αξιωματικός ή υπαξιωματικός που θα παραλαμβάνει το φαγητό, θα προβαίνει στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο στην παρουσία του οδηγού ή και εκπροσώπου του προμηθευτή. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργείται με θερμομετρικό έλεγχο των παραδιδόμενων προϊόντων/μερίδων φαγητού με κατάλληλα ελεγμένο και πιστοποιημένο θερμόμετρο με το οποίο θα ελέγχονται τα επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας ζεστού και κρύου φαγητού, κατά περίπτωση.

Ακατάλληλο φαγητό και fast food

Η Ε.Φ. δύναται να απορρίψει φαγητό όταν δεν συνάδει με τις καθορισμένες απαιτήσεις ή με την παραγγελία. Σε περίπτωση απόρριψης ή δέσμευσης μέρους ή ολόκληρης της ποσότητας, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει/αναπληρώσει εντός μιάμισης ώρας, είτε με αντίστοιχο κατάλληλο φαγητό, είτε με μερίδες ασφαλείας έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να το πράξει, η ΕΦ, χωρίς βλάβη όλων των άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμφωνία, θα μπορεί κατόπιν έγκρισης του υπεύθυνου συντονιστή της συμφωνίας, δηλαδή, του Γενικού Λογιστηρίου, να προμηθευτεί φαγητό από άλλες πηγές, όπως εστιατόρια και fast food, με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε μια τέτοια περίπτωση προβλέπεται η επιβολή ποινής στον προμηθευτή.

Οι ποινές

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του διαγωνισμού αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, δύναται να του επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές:

Χρηματική ποινή μέχρι €5.000.

Σε περίπτωση που δεν παραδώσει δύο γεύματα/δείπνα προϊόντων/μερίδων αδικαιολόγητα, η ΕΦ έχει το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης.

Κήρυξη του αναδοχου ως έκπτωτου και ενεργοποίηση της συμφωνίας του επιλαχόντα αναδόχου με την υπογραφή σχετικής ρύθμισης με την οποία θα αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση της ΕΦ μέχρι τη λήξη της σύμβασης, με τον ίδιο να επωμίζεται το κόστος διαφοράς στην τιμή.

Η παράνομη εργοδότηση προσωπικού από τον ανάδοχο τερματίζει αυτόματα τη σύμβαση, με όλες τις συνέπειες για τον τερματισμό να βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πότε θα παραδίδεται το φαγητό

Το φαγητό θα παραδίδεται στα σημεία παράδοσης που καταγράφουμε πιο πάνω δύο φορές το 24ωρο ως εξής:

Στα στρατόπεδα, μεταξύ των ωρών 12:00 – 13:00 το γεύμα της ημέρας μαζί με το ρόφημα και το πρόγευμα της επομένης ημέρας και μεταξύ των ωρών 18:00 – 19:00 το δείπνο της ημέρας.

Στα φυλάκια, μεταξύ των ωρών 12:00 – 13:00 το γεύμα της ημέρας μαζί με το ρόφημα και το πρόγευμα της επομένης ημέρας και μεταξύ των ωρών 17:30 – 18:30 το δείπνο της ημέρας.

Πλούσιο το μενού

Το μενού που ετοιμάστηκε για τον επικείμενο διαγωνισμό είναι πλούσιο και θα εναλλάσσεται κάθε εβδομάδα, δηλαδή 1η εβδομάδα - 4η εβδομάδα και ξανά από την αρχή η 1η εβδομάδα. Προβλέπεται, επίσης, ότι τα εβδομαδιαία προγράμματα σίτισης θα μπορούν να τροποποιούνται χωρίς να προστίθενται νέες συνταγές ανάλογα με τις προτιμήσεις του στρατιωτικού προσωπικού κατά τις περιόδους των νηστειών και κατά τις περιόδους των εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα κ.λπ., όπου αντί του επιδορπίου φρούτου ή γλυκού θα προσφέρονται τα εορταστικά εδέσματα μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτα, φλαούνα κ.λπ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ανώγυρα: Αναζωπύρωση αλλά διαχειρίσιμη η κατάσταση, λέει η Πυροσβεστική - Πυρκαγιά και στην Τριμίκλινη
ΚΥΠΡΟΣ

Ανώγυρα: Αναζωπύρωση αλλά διαχειρίσιμη η κατάσταση, λέει η Πυροσβεστική - Πυρκαγιά και στην Τριμίκλινη

Ανώγυρα: Αναζωπύρωση αλλά διαχειρίσιμη η κατάσταση, λέει η Πυροσβεστική - Πυρκαγιά και στην Τριμίκλινη

Αυτό είναι το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Αυτό είναι το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ηλιάδης, δεύτερος σύζυγος τής Αλίκης Βουγιουκλάκη

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ηλιάδης, δεύτερος σύζυγος τής Αλίκης Βουγιουκλάκη

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ηλιάδης, δεύτερος σύζυγος τής Αλίκης Βουγιουκλάκη

Politico για Μακρόν: Η φωτογραφία του δείπνου που τα λέει όλα - «Η χώρα πάει στα σκυλιά»
ΚΟΣΜΟΣ

Politico για Μακρόν: Η φωτογραφία του δείπνου που τα λέει όλα - «Η χώρα πάει στα σκυλιά»

Politico για Μακρόν: Η φωτογραφία του δείπνου που τα λέει όλα - «Η χώρα πάει στα σκυλιά»

Θωρακίζουν κρίσιμες υποδομές της ΚΔ - Αναβαθμίζεται σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θωρακίζουν κρίσιμες υποδομές της ΚΔ - Αναβαθμίζεται σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας

Θωρακίζουν κρίσιμες υποδομές της ΚΔ - Αναβαθμίζεται σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας