Βάζουν τέλος στο μπίνγκο της παρανομίας - Εντός νομοθετικού πλαισίου η παροχή υπηρεσιών τόμπολας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημοσιεύθηκε 1.7.2023
Βάζουν τέλος στο μπίνγκο της παρανομίας - Εντός νομοθετικού πλαισίου η παροχή υπηρεσιών τόμπολας
Απαγόρευση συμμετοχής ατόμων κάτω των 18 ετών, φορολόγηση κερδών και έλεγχο στην ανεξέλεγκτη διεξαγωγή τόμπολας βάζει νομοθετική ρύθμιση που οδηγείται  στο Υπουργικό 

Έπειτα από μια πενταετία, και αφού έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις, είναι έτοιμο και οδηγείται μετά το καλοκαίρι ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση και κατάθεσή του στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί να βάλει φρένο στους ανεξέλεγκτους διαγωνισμούς τόμπολας. Πρόκειται για νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάστηκε από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και έρχεται, αφενός για να βάλει φραγμούς και να ρυθμίσει την ανεξέλεγκτη διεξαγωγή τόμπολας και αφετέρου να αυξήσει τα έσοδα του κράτους με φορολογία που θα επιβληθεί επί των κερδών. Ενδεικτικά του τζίρου των χρημάτων που παίζονται σε τόμπολες είναι στοιχεία που έδωσε το 2017 ο τότε υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, σύμφωνα με τα οποία ο «κύκλος εργασιών» υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο και ότι λειτουργούν με τρόπο εντελώς ανεξέλεγκτο. Αξίζει να σημειωθεί πως η διεξαγωγή τόμπολας διέπεται από των περί Λαχείων Νόμο, σύμφωνα με τον οποίο για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού για φιλανθρωπικούς σκοπούς πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίζεται άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών και πως η διεξαγωγή τόμπολας οπουδήποτε αλλού είναι παράνομη.

Μπαίνουν όρια

Στο νομοσχέδιο εμπεριέχονται διατάξεις με τις οποίες διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η επαρκής προστασία των παικτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Με το νομοσχέδιο μπαίνει ταβάνι στο όριο εισιτηρίου για είσοδο στον χώρο, ενώ ταυτόχρονα ορίζονται ώρες και ημέρες λειτουργίας των αιθουσών τόµπολας. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται να λειτουργούν καθηµερινώς από τις 10:00 μέχρι τις 02:00. Υποχρεώνει επίσης τον πάροχο να ελέγχει ότι πρόσωπα τα οποία εισέρχονται στην αίθουσα ταυτοποιήθηκαν, ενώ θα απαγορεύεται η είσοδος σε ανήλικα πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία φαίνονται να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, ή που παρουσιάζουν οποιαδήποτε βίαια, εριστική ή οχλαγωγική συµπεριφορά, καθώς και πρόσωπα τα οποία ζήτησαν, είτε απαγόρευση, είτε περιορισµό εισόδου. Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση το νομοσχέδιο, εντός της αίθουσας τόµπολας θα επιτρέπεται η διάθεση διανοµή και κατανάλωση φαγητού και ποτών, αλκοολούχων ή µη, αφού πρώτα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Χέρι και στα βραβεία

Το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει φραγμούς και σε ό,τι αφορά τα βραβεία που θα προσφέρονται. Συγκεκριμένα, τα βραβεία θα προσφέρονται κατόπιν νικηφόρας συµμετοχής παίκτη σε παιχνίδι τόµπολας ή κλήρωσης, ή συνδυασμού των πιο πάνω. Η κλήρωση θα μπορεί να έχει το αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού της αξίας του αρχικού βραβείου που προσφέρεται κατόπιν νικηφόρας συµµετοχής σε παιχνίδι τόµπολας. Να σημειωθεί πως ο αδειούχος πάροχος απαγορεύεται να εργοδοτεί ανήλικα πρόσωπα, υπεύθυνα πρόσωπα χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Αρχής, ή υπεύθυνο αίθουσας χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Αρχής. Πρόσθετα, ο αδειούχος πάροχος οφείλει να εξοπλίζει την αίθουσα τόµπολας µε κάµερες κλειστού κυκλώµατος, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, επτά µέρες την εβδοµάδα, και να αποθηκεύει όλο το υλικό που καταγραφεί για περίοδο τουλάχιστον εξήντα ηµερών.

Βάζουν χέρι στα σωματεία

Το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει χέρι και στις τόμπολες που διοργανώνονται σε σωματεία, τα οποία θεωρούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, αλλά και σχολικές εφορείες. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όλοι οι οργανισμοί που διοργανώνουν βραδιές «μη κερδοσκοπικής» τόµπολας θα μπορούν να διεξάγουν τόμπολες μέχρι και τρεις φορές τον χρόνο και αφού εξασφαλιστεί άδεια από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η οποία λαµβάνεται πριν από κάθε µη κερδοσκοπική τόµπολα, καταβάλλοντας και τέλος €250 για να εξασφαλίσουν άδεια. Κανονισμοί μπαίνουν και για την τόμπολα η οποία διεξάγεται σε ιδιωτική κατοικία κάτω από οικογενειακές περιστάσεις, ή διοργανώνεται από πρόσωπα τα οποία εργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο. Παρόλο που δεν θα χρειάζονται ειδικές άδειες, εντούτοις θα υπάρχουν κανονισμοί που επί της ουσίας διασφαλίζουν ότι δεν θα χρεώνεται αντίτιμο εισόδου, ενώ θα διεξάγεται σε χώρο στον οποίο δεν έχει πρόσβαση το κοινό.

Εξουσίες στο Υπουργικό

Το νόμοσχέδιο δίνει εξουσίες στο Υπουργικό Συµβούλιο µέσω κανονισµών να επιβάλει όρους καθολικής εφαρµογής. Επί της ουσίας, το Υπουργικό θα μπορεί να επιβάλει περιορισµούς επί του ύψους της τιµής των δελτίων και καρτών, περιορισµούς επί του ποσού που δύναται να χρεωθεί ως αντίτιµο εισόδου, περιορισµό του ποσού ή της αξίας ή της φύσης ενός βραβείου ή µιας κατηγορίας βραβείων, την απαίτηση καταβολής τουλάχιστον ενός συγκεκριµένου ποσοστού επί του τζίρου παιχνιδιού ως βραβεία. Θα μπορεί επίσης να επιβάλει περιορισµούς και προϋποθέσεις διευθέτησης σύµφωνα µε την οποία όταν βραβείο δεν κερδίζεται ή αξιώνεται σε ένα παιχνίδι, τότε η αξία των βραβείων που διατίθενται σε ένα άλλο παιχνίδι αυξάνεται (rollover), κατά πόσο δύναται η παροχή παιχνιδιού τόµπολας στο οποίο οι παίκτες συµµετέχουν σε περισσότερους από έναν χώρο, και επιβολή συγκεκριµένων προϋποθέσεων για παιχνίδια τόµπολας τα οποία παίζονται σε περισσότερους από έναν χώρο.

Κομμένες οι διαφημίσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, απαγορεύεται η διαφήμιση τόµπολας, η οποία υπονοεί ότι αυτή προάγει ή σχετίζεται µε κοινωνική αποδοχή, προσωπική ή οικονοµική επιτυχία ή επίλυση οποιωνδήποτε προσωπικών, οικονοµικών ή κοινωνικών προβληµάτων, περιλαµβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων µε τρόπο που να υπονοεί ότι αυτή συσχετίζεται µε την επιτυχία τους, ή να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα να συµµετάσχουν σε αυτή, ή προάγει τη διεξαγωγή του χρησιµοποιώντας υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο που δεν είναι αδειούχος πάροχος τόµπολας, υπερβαίνει τα όρια της τιµιότητας και ευπρέπειας. Πρόσθετα, απαγορεύεται η αποστολή διαφηµιστικού υλικού από οποιοδήποτε µέσο, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να διακόψει τη λήψη του εν λόγω διαφηµιστικού υλικού, χωρίς διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικά µε την προστασία παικτών και το υπεύθυνο παιχνίδι, καθώς και σε πελάτη που έχει αυτοαποκλειστεί από παιχνίδια τόµπολας, ανεξαρτήτως διάρκειας.

Οφέλη για το κράτος

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση θα εισπράττει φόρο τόμπολας από τον πάροχο ύψους 11% επί των καθαρών εσόδων. Συγκεκριμένα, αδειούχος πάροχος εµπορικής τόµπολας καταβάλλει προς την Κυπριακή Δηµοκρατία φόρο τόµπολας και προς την Αρχή εισφορά. Το ποσό του φόρου τόµπολας καθώς και της εισφοράς είναι ποσοστό επί των καθαρών αποδοχών από παιχνίδια τόµπολας κατανέµεται ως ακολούθως. Προς την Κυπριακή Δηµοκρατία ως φόρο, 10% και προς την Αρχή ως εισφορά, ποσοστό 1%.

Οι ποινές

Όπως αναφέρει το προτεινόμενο νομοσχέδιο, όποιος παρέχει τόµπολα χωρίς να κατέχει άδεια παρόχου, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται - σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €300.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές. Παροχή τόµπολας κατά παράβαση των όρων της άδειας . Όποιος παρέχει τόµπολα κατά παράβαση των όρων της άδειάς του, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €170.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές. Όποιος συµµετέχει σε τόµπολα, η οποία διεξάγεται κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €50.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές. Όποιος λειτουργεί υποστατικό ή αίθουσα για παροχή τόµπολας, χωρίς να είναι κάτοχος άδειας είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €100.000,00 ή και στις δύο αυτές ποινές. Όποιος διαφηµίζει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε οποιαδήποτε απαγόρευση σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 50 χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου

Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου

Ο Πρ. Χριστοδουλίδης στηρίζει επανεκλογή Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρ. Χριστοδουλίδης στηρίζει επανεκλογή Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα

Ο Πρ. Χριστοδουλίδης στηρίζει επανεκλογή Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε συγγενή του
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε συγγενή του

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε συγγενή του

Παγκύπριες: Αναστάτωση για το γραπτό των Μαθηματικών Κατεύθυνσης - Τι ζητούν οι γονείς (φώτο)
ΚΥΠΡΟΣ

Παγκύπριες: Αναστάτωση για το γραπτό των Μαθηματικών Κατεύθυνσης - Τι ζητούν οι γονείς (φώτο)

Παγκύπριες: Αναστάτωση για το γραπτό των Μαθηματικών Κατεύθυνσης - Τι ζητούν οι γονείς (φώτο)

Απέστειλε καταγγελία στον INTOSAI κατά του Ελεγκτή η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
ΚΥΠΡΟΣ

Απέστειλε καταγγελία στον INTOSAI κατά του Ελεγκτή η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Απέστειλε καταγγελία στον INTOSAI κατά του Ελεγκτή η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου