Το Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο και Ελλάδα, κατατάσσεται στα κορυφαία 201-300 Πανεπιστήμια στον κόσμο στα Times Higher Education Impact Rankings 2023

Δημοσιεύθηκε 7.6.2023
Το Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο και Ελλάδα, κατατάσσεται στα κορυφαία 201-300 Πανεπιστήμια στον κόσμο στα Times Higher Education Impact Rankings 2023
Το Πανεπιστήμιο Frederick, το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και Ελλάδα που κατατάσσεται στα κορυφαία 201-300 Πανεπιστήμια στον κόσμο στα Times Higher Education Impact Rankings 2023. Κατατάσσεται επίσης στα 45 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως στην Ποιοτική Εκπαίδευση

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το Πανεπιστήμιο Frederick στα Times Higher Education Impact Rankings 2023, που κατατάσσουν Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο ανάλογα με τις επιδόσεις τους ως προς την προώθηση και υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Στη φετινή κατάταξη, στην οποία συμμετείχαν 1591 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα πρώτα 201-300 Πανεπιστήμια, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Η εξαιρετικά τιμητική θέση που εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Frederick αντικατοπτρίζει τη μεγάλη προσπάθεια και τη δέσμευση του Πανεπιστημίου για υιοθέτηση πολιτικών που συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (United Nations’ Sustainable Development Goals). Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η επιτυχία του Πανεπιστημίου Frederick σε σχέση με τον Στόχο που αφορά την Ποιοτική Εκπαίδευση, αφού κατατάχθηκε στην 44η θέση παγκοσμίως, ενώ οι επιδόσεις του σε σχέση με τον Στόχο για Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια το ανέδειξαν, αντίστοιχα, στην ιδιαίτερα τιμητική 100ή θέση.

Τα Times Higher Education Impact Rankings αποτελούν τη μοναδική έγκυρη και ευρέως αποδεκτή διεθνή κατάταξη που προσμετρά τις επιδόσεις των Πανεπιστημίων παγκοσμίως σε σχέση με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Συνεπώς, ο θεσμός αναγνωρίζει και καταδεικνύει τον αντίκτυπο που έχουν τα Πανεπιστήμια στην κοινωνία και ευρύτερα στον κόσμο. Τα Times Higher Education Impact Rankings αξιοποιούν δείκτες που συγκρίνουν προσεγγίσεις και επιδόσεις των Πανεπιστημίων με βάση τέσσερις παράγοντες:

  • Την έρευνα σε θέματα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων από τα Πανεπιστήμια σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
  • Τις πολιτικές, δράσεις και στρατηγικές εσωτερικής διακυβέρνησης που αφορούν το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και τη φοιτητική κοινότητα των Πανεπιστημίων.
  • Τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την τοπική και διεθνή κοινότητα, και
  • Τη συμπερίληψη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών τους και την καθοδήγηση φοιτητών και φοιτητριών στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πολυδιάστατων προκλήσεων του πλανήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Frederick επιδεικνύει σταθερή και σημαντική βελτίωση της επίδοσής του στα Times Higher Education Impact Rankings, επιτυγχάνοντας καλύτερη κατάταξη κάθε χρόνο παρά το γεγονός ότι κάθε έτος συμμετέχουν ακόμη περισσότερα Πανεπιστήμια. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική αναγνώριση της σταθερής του προσήλωσης στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, με φοιτητοκεντρική προσέγγιση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

«Το Πανεπιστήμιο Frederick σημειώνει κάθε χρόνο και καλύτερες επιδόσεις στα Times Higher Education Impact Rankings, με αποκορύφωμα τη φετινή κατάταξη που το τοποθετεί στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας που συμμετείχαν φέτος στον θεσμό. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας μέσω της έρευνάς μας, της διδασκαλίας μας, των πολιτικών και της εξωστρέφειάς μας, για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Είμαστε υπερήφανοι που αναγνωρίζεται με αντικειμενικά και διεθνώς αποδεκτά κριτήρια η συνεισφορά του Πανεπιστημίου μας σε τομείς όπως η ποιότητα της εκπαίδευσης, η μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος, η μείωση των ανισοτήτων και η αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων. Αυτά τα επιτεύγματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη συλλογική προσπάθεια του ακαδημαϊκού και διοικητικού μας προσωπικού, των φοιτητών/τριών μας και των συνεργατών μας, που διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία πλέον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας» ανέφερε η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κα Νατάσσα Φρειδερίκου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε: «Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας στην κοινωνία και το περιβάλλον τα επόμενα χρόνια. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να ενσωματώσουμε αειφόρες πρακτικές και αρχές σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας και θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να προσαρμοζόμαστε για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας μας. Αυτά τα σημαντικά επιτεύγματα ενισχύουν περαιτέρω τις προσπάθειές μας για να συμβάλουμε ουσιαστικά σε ένα βιώσιμο μέλλον, για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο μέσα από την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διασύνδεση μας με την κοινωνία».

Τα Times Higher Education Impact Rankings δημοσιεύονται για πέμπτη φορά και η συνολική κατάταξη περιλαμβάνει 1591 πανεπιστήμια από 112 χώρες/περιοχές, με σημαντική συμμετοχή Πανεπιστημίων από τις ΗΠΑ, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας κ.ά. Η συμμετοχή Πανεπιστημίων στα Times Higher Education Impact Rankings αυξάνεται ραγδαία από χρόνο σε χρόνο, αφού όλο και περισσότερα Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο επιδιώκουν να αναδείξουν τις επιδόσεις τους και τη δέσμευσή τους σε σχέση με την υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι μέλος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ Sustainable Development Solutions Network - SDSN) και ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του αντίστοιχου τοπικού δικτύου SDSN Cyprus. Το SDSN Cyprus αποσκοπεί στη συνεργασία με φορείς από όλους τους τομείς της κοινωνίας με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της Κύπρου ως προς την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Υπόθεση Αββακούμ: Υπό 8ήμερη κράτηση ο εν αργία αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Στο επίκεντρο το χρηματοκιβώτιο και το ζαχαροπλαστείο
ΚΥΠΡΟΣ

Υπόθεση Αββακούμ: Υπό 8ήμερη κράτηση ο εν αργία αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Στο επίκεντρο το χρηματοκιβώτιο και το ζαχαροπλαστείο

Υπόθεση Αββακούμ: Υπό 8ήμερη κράτηση ο εν αργία αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Στο επίκεντρο το χρηματοκιβώτιο και το ζαχαροπλαστείο

Αύριο έξοδος στις αγορές για 7ετές ομόλογο: Πρόταση πρόωρης επαναγοράς μέρους ομολόγου λήξης 2028
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύριο έξοδος στις αγορές για 7ετές ομόλογο: Πρόταση πρόωρης επαναγοράς μέρους ομολόγου λήξης 2028

Αύριο έξοδος στις αγορές για 7ετές ομόλογο: Πρόταση πρόωρης επαναγοράς μέρους ομολόγου λήξης 2028

ΑΚΕΛ: Υποταγή της Κύπρου στις ΗΠΑ ο πυρήνας του Στρατηγικού Διαλόγου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ: Υποταγή της Κύπρου στις ΗΠΑ ο πυρήνας του Στρατηγικού Διαλόγου

ΑΚΕΛ: Υποταγή της Κύπρου στις ΗΠΑ ο πυρήνας του Στρατηγικού Διαλόγου

Δοκίμιο Μαθηματικών/Παγκύπριες: Πώς τοποθετείται η Κυπριακή Μαθητική Εταιρεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δοκίμιο Μαθηματικών/Παγκύπριες: Πώς τοποθετείται η Κυπριακή Μαθητική Εταιρεία

Δοκίμιο Μαθηματικών/Παγκύπριες: Πώς τοποθετείται η Κυπριακή Μαθητική Εταιρεία

Πατσαλίδης (Διοικητής ΚΤΚ): Οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της δυσαρέσκειας των πελατών τους

Πατσαλίδης (Διοικητής ΚΤΚ): Οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της δυσαρέσκειας των πελατών τους

Πατσαλίδης (Διοικητής ΚΤΚ): Οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της δυσαρέσκειας των πελατών τους