Έρχονται νέου τύπου ταυτότητες και διαβατήρια με τσιπ υψηλής ασφάλειας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 25.2.2023
Έρχονται νέου τύπου ταυτότητες και διαβατήρια με τσιπ υψηλής ασφάλειας
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, εφόσον η εκτέλεσή του θα παρέχει τη δυνατότητα στη Δημοκρατία να υλοποιεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αλλά και τις υποχρεώσεις της προς τους πολίτες με την έκδοση σύγχρονων εγγράφων με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας

Στην προκήρυξη διαγωνισμού θα προχωρήσει, προσεχώς, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης με αντικείμενο την έκδοση νέου τύπου διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας και αδειών διαμονής. Σε πρόσφατη συνεδρία του, το Υπουργικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως στο Υπουργείο Εσωτερικών για να προχωρήσει με τη διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, εντός του πρώτου τριμήνου του 2023, με την εκτίμηση του κόστους της σύμβασης να ανέρχεται στα €41 εκατ. (€34,5 εκατ. συν ΦΠΑ). Νοείται ότι το τελικό κόστος της σύμβασης θα προκύψει με την κατακύρωση της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι χρόνια συν ακόμη πέντε χρόνια προαιρετικά (2024 - 2035) ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της λύσης που θα εξασφαλιστεί. Πρόκειται για έργο με το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί να διασφαλίσει την αξιοπιστία του συστήματος έκδοσης διαβατηρίων, ταυτοτήτων και εγγράφων διαμονής, για να μην παραχαράσσονται τα εν λόγω έγγραφα και παράλληλα, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας της ΕΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, ο διαγωνισμός δεν θα κριθεί στο χαμηλό τίμημα, στο ποιος θα υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, αλλά κατά ένα μεγάλο μέρος θα ληφθούν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εάν εκπληρώνονται οι απαιτούμενες υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, δεδομένου ότι η έκδοση των νέων ταυτοτήτων αλλά και των υπόλοιπων εγγράφων θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους και διαβαθμισμένους όρους ασφαλείας. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο διαγωνισμός δεν θα προκηρυχθεί δημόσια, για να μην γίνουν γνωστές οι προδιαγραφές, αλλά θα ακολουθηθεί κλειστή διαδικασία όπου θα προσκληθούν εταιρείες του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, να υποβάλουν προσφορές.

Υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας

Οι νέοι τύποι ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων διαμονής θα αρχίσουν να εκδίδονται το 2024, θα διαθέτουν τσιπ υψηλής ασφάλειας και ανέπαφης εφαρμογής με φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και την ψηφιακή υπογραφή του κατόχου. Στόχος, η μείωση των περιστατικών πλαστογραφίας και απάτης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η απόκτηση και κατοχή δελτίου ταυτότητας είναι υποχρεωτική για οποιοδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας έχει συμπληρώσει τα 12 του χρόνια και προαιρετική για άτομα μικρότερης ηλικίας. Οι ταυτότητες που εκδίδονται σήμερα περιλαμβάνουν τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και την υπογραφή του κατόχου τους. Η νέα εκδοχή των εν λόγω εγγράφων θα έχει ακόμη πιο αυξημένα επίπεδα ασφάλειας έναντι της πλαστογραφίας και της πλαστοπροσωπίας. Από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης απέφυγαν χθες να απαντήσουν στην ερώτηση του «Π», κατάν πόσο στα υπό αναφορά νέου τύπου έγγραφα θα περιλαμβάνονται και πρόσθετα βιομετρικά στοιχεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι για σκοπούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αιτητών, τα δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται διαγράφονται από τα αρχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εντός 48 ωρών από την έκδοση των εγγράφων.

Εξαιρετικά σημαντικό έργο

Το Υπουργείο Εσωτερικών και δη το αρμόδιο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης θεωρούν το έργο «για ολοκληρωμένη λύση έκδοσης διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας και εγγράφων διαμονής» ως εξαιρετικά σημαντικό, εφόσον η εκτέλεσή του θα παρέχει τη δυνατότητα στη Δημοκρατία να υλοποιεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις αλλά και τις υποχρεώσεις της προς τους πολίτες, με την έκδοση σύγχρονων εγγράφων με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Όπως επισημαίνει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής στην πρότασή του που κατέθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία και εγκρίθηκε «τυχόν μερική ή συνολική άρση της δυνατότητας έκδοσης των εγγράφων αυτών, πέραν από τα θέματα αξιοπιστίας του κράτους, επηρεάζει άμεσα τις ζωές και την καθημερινότητα των πολιτών και συνεπώς κάτι τέτοιο θα είχε ιδιαίτερα δυσάρεστες συνέπειες τόσο για το ίδιο το κράτος όσο και για τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εντάξει την πρόθεσή του να προβεί σε αναβάθμιση της λύσης έκδοσης εγγράφων και σε αναβάθμιση των ίδιων των εγγράφων στον στρατηγικό του σχεδιασμό για τα έτη 2023 – 2025».

«Ναι» με προϋποθέσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης συμφώνησε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με την προώθηση του έργου, με δυο όμως προϋποθέσεις που έγιναν αποδεκτές:

Οι απαραίτητες πιστώσεις να ενταχθούν στις οροφές του Υπουργείου Εσωτερικών και να καθοριστούν στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2024 και στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2024 – 2026.

Να προωθηθεί η αναθεώρηση των τελών με τρόπο που να συνεχίζεται η διασφάλιση της ανάκτησης του κόστους της σύμβασης. Βεβαίως, η τελική απόφαση για το εάν θα αυξηθούν, πότε και πόσο τα τέλη έκδοσης για ταυτότητα και διαβατήριο εναπόκειται στη νέα κυβέρνηση που αναλαμβάνει καθήκοντα την ερχόμενη Τετάρτη. Νοείται πως όλα τα υφιστάμενα δελτία ταυτότητας, διαβατήρια και έγγραφα διαμονής που έχουν εκδοθεί σε προηγούμενους τύπους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και δεν θα αντικατασταθούν.

Παραγωγή στην Ελλάδα

Η εταιρεία που κέρδισε τον υφιστάμενο διαγωνισμό για την έκδοση διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας και εγγράφων διαμονής είναι η ελληνική Veridos Ματσούκης Α.Ε. Τα εν λόγω έγγραφα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της Veridos Ματσούκης Α.Ε. Εκτυπώσεων Ασφαλείας στην Αθήνα, συνδυάζοντας τη γερμανική τεχνολογία με την ελληνική τεχνική και υψηλή ποιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την παραγωγή των ταξιδιωτικών εγγράφων που γίνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, η μητρική εταιρία Veridos έχει αναλάβει την αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικών συστημάτων σε υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια από τις 40 χώρες των οποίων τα ταξιδιωτικά έγγραφα ασφαλείας παράγονται στην Ελλάδα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί
ΚΥΠΡΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής