Αστυνομικοί με συμβόλαια εργασίας 28 μηνών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 6.5.2022
Αστυνομικοί με συμβόλαια εργασίας 28 μηνών
 Θα προσληφθούν άτομα ηλικίας μέχρι 38 χρονών που έχουν αντοχή για τρέξιμο καθώς θα κυνηγούν τους παράτυπους μετανάστες κατά μήκος της πράσινης γραμμής. Ποιοι είναι οι όροι πρόσληψής και τα προσόντα που απαιτούνταιKατατέθηκαν χθες στη Βουλή για ψήφιση τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσληψης στην Αστυνομία ειδικών αστυνομικών με σύμβαση. Στόχος, η άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της Αστυνομίας με προσωπικό, για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων που αφορούν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών από τα κατεχόμενα. Περισσότεροι από 30 χιλιάδες μετανάστες που αφίχθηκαν από αφρικανικές χώρες στα κατεχόμενα, τα τελευταία 13 χρόνια, πέρασαν παράνομα στις περιοχές της Δημοκρατίας από την Πράσινη Γραμμή. Γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία.

Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στον αρχηγό της Αστυνομίας, κατόπιν έγκρισης της υπουργού Δικαιοσύνης, να προσλαμβάνει με σύμβαση ειδικούς αστυνομικούς για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας 18 μηνών, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί για μια μόνο φορά, για χρονική περίοδο 10 μηνών. Το κόστος εργοδότησής τους θα καλύπτεται, ως επί το πλείστον, από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η αμοιβή, το ωράριο εργασίας, η άδεια απουσίας με ή χωρίς απολαβές και η άδεια ασθενείας των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη των θέσεων, καθώς επίσης και στη σύμβαση των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών.

Τα καθήκοντα

Οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα εκτελούν βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα όπως:

 • Περιπολιακή κάλυψη και επιτήρηση πιθανών σημείων διέλευσης παράτυπων μεταναστών στην Πράσινη Γραμμήֹ.

 • Έλεγχος παράτυπων μεταναστών για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν διακινητών ή και τρομοκρατώνֹ.

 • Μεταφορά, μετακίνηση, συνοδεία παράτυπων μεταναστώνֹ.

 • Φρούρηση και φύλαξη κέντρων φιλοξενίας, κέντρων πρώτης υποδοχής και χώρων κράτησης παράτυπων μεταναστώνֹ.

 • Απέλαση παράτυπων μεταναστών.
Προσόντα για πρόσληψη

Πρόσωπο που επιθυμεί να προσληφθεί στην Αστυνομία με σύμβαση ειδικού αστυνομικού θα πρέπει: • Να είναι πολίτης της Δημοκρατίαςֹ.

 • Να έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το 38 έτος, κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων.

 • Να είναι απόφοιτο δημόσιου εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης ή λυκείου μέσης εκπαίδευσης ή ιδιωτικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης, που είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 • Να έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

 • Να έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί για λόγους που δεν σχετίζονται με την υγεία του. Πρόσωπο που έχει εκπληρώσει εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης. Εννοείται ότι η προϋπόθεση εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας δεν θα απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες.

 • Να έχει λευκό ποινικό μητρώο.

 • }Nα μην του έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα κατοχής όπλου.

 • Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

 • Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή από την ΕΦ.
Τρέξιμο 1χλμ

Απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσληψη είναι οι υποψήφιοι/ες να περάσουν με επιτυχία μια αθλητική δοκιμασία που αφορά τρέξιμο απόστασης 1 χλμ. Κατώτατο όριο επίδοσης καθορίστηκε για τους άνδρες τα 5’ και 15" και για τις γυναίκες τα 6’ και 43". Σκοπός της δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση της αντοχής. Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν δικαίωμα μόνο μιας προσπάθειας. Η αθλητική δοκιμασία θα διεξαχθεί από αθλητική επιτροπή που θα συγκροτήσει ο αρχηγός της Αστυνομίας και θα απαρτίζεται από δύο ανώτερους αξιωματικούς και δύο πτυχιούχους γυμναστές.

Αποκλείονται οι παχύσαρκοι

Άλλη μια προϋπόθεση για πρόσληψη είναι οι υποψήφιοι/ες να έχουν δείκτη μάζας σώματος λιγότερο του 30. Ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους αυτού σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος: ύψος²). Ο υπολογισμός του δείκτη μάζας σώματος θα γίνει κατά τη διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στην αθλητική δοκιμασία.Βεβαίωση από γιατρούς

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση μετά από εξέταση προσωπικού ιατρού, ότι έχουν καλή κατάσταση υγείας, άρτια σωματική διάπλαση και ότι είναι κατάλληλοι/ες σωματικά και πνευματικά για να εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί κατόπιν ιατρικών εξετάσεων:

 • Η καλή όρασή τους με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η καλή ακοή τους χωρίς τη χρήση ακουστικών.

 • Ότι δεν υποφέρουν από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός τους.

 • Η σωματική και η πνευματική καταλληλότητά τους. Στην πιστοποίηση θα πρέπει να αναφέρεται η ομάδα αίματος των υποψηφίων και ο προσωπικός ιατρός θα πρέπει να γνωματεύσει και επί ακτινογραφίας θώρακος.

 • Οι γυναίκες υποψήφιες θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης.
Προσόντα και μοριοδότηση  

Οι αιτήσεις θα καταλήξουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα απαρτίζεται από τρεις ανώτερους αξιωματικούς. Η Επιτροπή θα ετοιμάσει πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για πρόσληψη με σύμβαση ανάλογα με τη μοριοδότηση που θα λάβουν, με βάση τον βαθμό απολυτηρίου, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας. Όσοι υπηρέτησαν στην ΕΦ θα λάβουν μια πρόσθετη μονάδα. Οι προσλήψεις θα γίνονται με βάση τη σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα και μέχρι τη συμπλήρωση των κενών θέσεων.

Αξιολόγηση πριν την ανανέωση

Η σύμβαση που θα υπογράφουν οι ειδικοί αστυνομικοί θα είναι διάρκειας 18 μηνών και θα μπορούν να την ανανεώσουν για μια μόνο φορά, για χρονική περίοδο 10 μηνών, ανάλογα, βεβαίως, με την έκθεση αξιολόγησής τους. Για κάθε συμβασιούχο ειδικό αστυνομικό, θα τηρείται στο αρχηγείο Αστυνομίας προσωπικός φάκελος και ατομικό δελτίο.

Σύμβαση και τερματισμόςΟ συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός θα μπορεί να τερματίσει τη σύμβασή του κατόπιν γραπτής ειδοποίησης 30 ημερών και υπό την αίρεση της αποδοχής της από τον αρχηγό. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως όταν ο συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.

Πέναλτι μέχρι €800

Οι ειδικοί αστυνομικοί που θα προσληφθούν με σύμβαση θα τύχουν εκπαίδευσης. Συνεπώς, το κράτος θα επενδύσει χρήματα. Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο συμβασιούχος ειδικός αστυνομικός, εξαιρουμένων λόγων υγείας, δεν υπηρετήσει τουλάχιστον 10 μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασής του, τότε, σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία, θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ως αποζημίωση στο κράτος ποσό €100 για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα από τους οκτώ μήνες.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών

Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό
ΚΥΠΡΟΣ

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Επικοινωνιακή διελκυστίνδα Λευκωσίας - ΟΗΕ στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνιακή διελκυστίνδα Λευκωσίας - ΟΗΕ στο Κυπριακό

Επικοινωνιακή διελκυστίνδα Λευκωσίας - ΟΗΕ στο Κυπριακό