Αλλαγές στη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 9.1.2021
Αλλαγές στη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία
Οι εγγραφές θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 12-15 Ιανουαρίου 2021.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) πληροφορεί τους γονείς/κηδεμόνες ότι, μετά το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2021, για εφαρμογή πιο αυστηρών μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, οι εγγραφές/μετεγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2021-2022, θα γίνουν με κάποιες διαφοροποιήσεις. Γι’ αυτό, η προηγούμενη ανακοίνωση, με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2020 (αρ. ανακοίνωσης στο διαδίκτυο ypp 11579), ακυρώνεται.
Συγκεκριμένα, οι εγγραφές θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 12-15 Ιανουαρίου 2021. Για τους/τις περισσότερους/ες μαθητές/μαθήτριες, η εγγραφή θα γίνει τηλεφωνικώς (για τα Δημοτικά Σχολεία) ή με τη συμπλήρωση ενός εντύπου που θα προωθηθεί μέσω των παιδιών (για τα Νηπιαγωγεία).Μόνο για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο σχολείο θα απαιτηθεί να επισκεφθεί ο/η γονέας/κηδεμόνας το σχολείο, απλώς για να τοποθετήσει στο κιβώτιο εγγραφών, το οποίο θα βρίσκεται στο προαύλιο ή σε άλλη περίοπτη θέση στον χώρο του σχολείου,  κλειστό φάκελο στον οποίο θα περιέχονται η αίτηση εγγραφής ή και μετεγγραφής μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά. Στη βάση του σχετικού διατάγματος του Υπουργείου Υγείας, οι γονείς/κηδεμόνες θα επιτρέπεται να επισκεφθούν το σχολείο για την εγγραφή του παιδιού τους, αποστέλλοντας SMS με κωδικό 4 για «Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης». Στον ίδιο χώρο του σχολείου, οι γονείς/κηδεμόνες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μπορούν να βρουν αντίτυπα των απαραίτητων εντύπων εγγραφής και μετεγγραφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να επισκέπτονται τα σχολεία απλώς για να προμηθευτούν τα έντυπα. Να μην παραμένουν στον χώρο του σχολείου για να τα συμπληρώσουν. Επισημαίνεται ότι οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και σαρωτή ή σχετική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου/ταμπλέτας, μπορούν να αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα απαραίτητα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου και στο παρόν στάδιο δεν χρειάζεται να μεταβούν σε αυτό. Με την επαναλειτουργία των σχολείων θα απαιτηθεί να προσκομιστούν τα πρωτότυπα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα στο σχολείο.Για την ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών/μετεγγραφών, προτρέπονται οι γονείς/κηδεμόνες να ακολουθήσουν τις συνημμένες οδηγίες.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ • Οι εγγραφές μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά 2021-2022 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθούν από τις 12 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2021.

 • Νέα περίοδος εγγραφών δεν θα υπάρξει, εκτός από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες για εύλογη αιτία δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο. Γι’ αυτό, προτρέπονται οι γονείς/κηδεμόνες να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα και να ανταποκριθούν εντός της περιόδου των εγγραφών/μετεγγραφών.

 • Σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου. Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/ κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους τον Ιανουάριο, θα υποχρεώνονται να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους, στο οποίο θα υπάρχουν κενές θέσεις.

 • Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2021, όσοι γονείς/κηδεμόνες παρουσιαστούν για εγγραφή ή μετεγγραφή του παιδιού τους, θα πρέπει να απευθύνονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και όχι στα σχολεία. Στις περιπτώσεις αυτές, προτρέπονται οι γονείς/κηδεμόνες να αποστέλλουν τα σχετικά έντυπα/έγγραφα/πιστοποιητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας χωρίς να μεταβαίνουν οι ίδιοι στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.

 • Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:05 ή μέχρι τις 16:00 (εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05). Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες του κάθε ΕΟΣ.  Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να τηρήσουν το συγκεκριμένο ωράριο, θα πρέπει αφού εγγράψουν το παιδί τους στο ΕΟΣ, που είναι το σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, να ζητήσουν μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, εντός των χρονοδιαγραμμάτων εγγραφών/μετεγγραφών (12-15 Ιανουαρίου 2021).
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 12-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(α)        ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ των υπεύθυνων εκπαιδευτικών κάθε τμήματος με τους γονείς/κηδεμόνες, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν:

          στις τάξεις Α΄ - Ε΄ ΔημοτικούΓια τους/τις πιο πάνω μαθητές/μαθήτριες ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/ μετεγγραφών:

 • 12-14 Ιανουαρίου 2021: Οι εκπαιδευτικοί-υπεύθυνοι/ες τμήματος επικοινωνούν, τηλεφωνικώς ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με τους γονείς/κηδεμόνες των υφιστάμενων μαθητών/ριών τους, για επιβεβαίωση της εγγραφής των παιδιών τους στο συγκεκριμένο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Σε περίπτωση που γονέας/κηδεμόνας επιθυμεί τη μετεγγραφή του παιδιού του για τη νέα σχολική χρονιά, αφού γίνει η εγγραφή του (τηλεφωνικώς) στο παρόν σχολείο, θα πρέπει να προσκομίσει συμπληρωμένο το έντυπο μετεγγραφής (ΔΔΕ 33) στο σχολείο, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2(γ) παρακάτω.
(β)        ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ που θα συμπληρωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν:

          στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση (δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 1/9/2015 - 31/12/2015)

          στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και έχουν ημερομηνία γέννησης 1/1/2016 - 31/12/2016.Για τους/τις πιο πάνω μαθητές/μαθήτριες ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/ μετεγγραφών:

 • 11 Ιανουαρίου 2021: Τα σχολεία αποστέλλουν στους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των παιδιών, έντυπο για Δήλωση Εγγραφής.

 • 12-14 Ιανουαρίου 2021: Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν το έντυπο και το αποστέλλουν, μέσω των παιδιών τους, πίσω στο σχολείο.

 • Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2021: Τα σχολεία ελέγχουν τα έντυπα που συνέλεξαν για να διαπιστώσουν εάν ανταποκρίθηκαν όλοι οι γονείς/κηδεμόνες ή εάν υπάρχουν γονείς/ κηδεμόνες που επιθυμούν μετεγγραφή του παιδιού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προωθείται μέσω των συγκεκριμένων παιδιών, το έντυπο ΔΔΕ 33.

 • Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021: Επιστρέφονται στο σχολείο τα έντυπα ΔΔΕ 33 και ό,τι άλλο ζητηθεί από τα σχολεία με στόχο την ολοκλήρωση των εγγραφών.
(γ)        ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΑΙΤΗΣΗ των γονέων/κηδεμόνων: Μόνο για τους/τις μαθητές/ μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο Δημόσιο  Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό σχολείο.Για τους/τις πιο πάνω μαθητές/μαθήτριες ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/ μετεγγραφών:

 • 12-15 Ιανουαρίου 2021: Οι γονείς/κηδεμόνες τοποθετούν σε κλειστό φάκελο, όλα τα απαραίτητα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα για την εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και την αίτηση για μετεγγραφή (αν επιθυμούν μετεγγραφή). Στη συνέχεια, ρίχνουν τον κλειστό φάκελο σε ειδικό κιβώτιο που έχει τοποθετηθεί στον χώρο του σχολείου.


Γονείς/κηδεμόνες που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και σαρωτή ή σχετική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου/ταμπλέτας, μπορούν να αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα απαραίτητα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου. Με την επαναλειτουργία των σχολείων θα απαιτηθεί να προσκομιστούν τα πρωτότυπα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα στο σχολείο.

 • Στον ίδιο χώρο του σχολείου, θα υπάρχουν και τα απαραίτητα έντυπα για εγγραφή (έντυπο ΔΔΕ 11) και για μετεγγραφή (έντυπο ΔΔΕ 33) για τους γονείς/κηδεμόνες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 • Τηρώντας αυστηρά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται στον συγκεκριμένο χώρο έχοντας συμπληρώσει, εκ των προτέρων, όλα τα απαραίτητα έντυπα απλώς για να ρίξουν στο κιβώτιο τον φάκελο και αποχωρούν.

 • 12-18 Ιανουαρίου 2021: Το σχολείο, μελετά όλες τις αιτήσεις εγγραφών/μετεγγραφών και επικοινωνεί τηλεφωνικώς με όλους τους γονείς/κηδεμόνες:


-           για να επιβεβαιώσει την εγγραφή του παιδιού

-           για να εξασφαλίσει τυχόν πληροφορίες/στοιχεία που δεν έχουν δοθεί/προσκομιστεί

-           για να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες ότι η αίτησή τους για μετεγγραφή θα προωθηθεί στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και μόλις το σχολείο έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση θα τους ενημερώσει σχετικά. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ • Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στο νησί.

 • Δεκτά για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 • Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016.

 • Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015.

 • Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018.
 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ • Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2021-2022 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.:


http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes_perifereies_2021_22.html

 • Οι εγγραφές όλων των νέων μαθητών/ριών γίνονται στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, έστω και αν κάποιος γονέας/κηδεμόνας προτίθεται να ζητήσει μετεγγραφή.

 • Στις περιπτώσεις μαθητών/ριών που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια σε Δημοτικό Σχολείο, τα οποία φοιτούν στις τάξεις Α΄-Ε΄, κατά την παρούσα σχολική χρονιά, και ενδιαφέρονται για εγγραφή (α) στο Νηπιαγωγείο που γειτονεύει με το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο ή (β) στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο, η εγγραφή σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της μετεγγραφής.

 • Για τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία εξασφάλισαν μετεγγραφή για την τρέχουσα σχολική χρονιά, δεν απαιτείται η εκ νέου διαδικασία της μετεγγραφής, για να εγγραφούν στην Προδημοτική Τάξη.
 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ


Τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη διαδικασία των εγγραφών/ μετεγγραφών:

-          Έντυπο ΔΔΕ 11

 • Τίτλος εντύπου: «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)»

 • Υποβάλλεται από όλους τους γονείς/κηδεμόνες που εγγράφουν το παιδί τους στο συγκεκριμένο σχολείο για πρώτη φορά.

 • Μπορεί να εξασφαλιστεί από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html.
-       Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο

 • Υποβάλλεται από όλους τους γονείς/κηδεμόνες που εγγράφουν το παιδί τους στο συγκεκριμένο σχολείο για πρώτη φορά.

 • Για μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης.

 • Για μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο πιστοποιητικό.

 • Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο λειτουργό.
-      Λογαριασμοί που αποδεικνύουν την οδό κατοικίας

 • Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες που εγγράφουν το παιδί τους στο συγκεκριμένο σχολείο για πρώτη φορά, θα πρέπει να προσκομίσουν δύο πρόσφατους λογαριασμούς: σκυβάλων και ηλεκτρικού ρεύματος, που να αποδεικνύουν ότι η οδός της κατοικίας διαμονής του/της μαθητή/μαθήτριας είναι αυτή που δηλώθηκε και εμπίπτει στην εκπαιδευτική περιφέρεια του σχολείου.

 • Σε περιπτώσεις που η κατοικία διαμονής του/της μαθητή/μαθήτριας είναι ενοικιαζόμενη και δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί, επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο.

 • Στις περιπτώσεις που λόγω πρόσφατης μετακόμισης, δεν υπάρχει λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια οικοδομής και πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στους γονείς/κηδεμόνες που μένουν στην ίδια οικία με τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς, και ως εκ τούτου δεν έχουν στο δικό τους όνομα τους δύο λογαριασμούς, που απαιτούνται για πιστοποίηση της διεύθυνσης διαμονής, θα πρέπει να προσκομίσουν:


α)         λογαριασμούς στους οποίους να αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν

β)         υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν και από πότε διαμένουν με το συγκεκριμένο άτομο.

Η δήλωση θα πρέπει  να υπογραφεί τόσο από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/μαθήτριας όσο και από τον/τη συγγενή με τον/την οποίο/α διαμένουν. Η υπογεγραμμένη δήλωση θα πρέπει, τέλος, να πιστοποιηθεί από τον/την οικείο/α Κοινοτάρχη/Δήμαρχο/Πιστοποιών Υπάλληλο.-       Κατάσταση εμβολιασμού

 • Κατά την εγγραφή μαθητών/ριών σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για πρώτη φορά (μαθητές/μαθήτριες Α΄ τάξης και οποιασδήποτε άλλης τάξης του Δημοτικού που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού), οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, όπου θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού και θα αναγράφεται το όνομά του.

 • Αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας θα πρέπει να προσκομιστεί ανεξάρτητα αν έχουν γίνει τα εμβόλια ή όχι, δηλαδή, να προσκομιστεί έστω και κενή η σχετική Κάρτα/σελίδα.

 • Παρόλο ότι είναι προτιμότερο να προσκομιστεί η Κάρτα Εμβολιασμού του παιδιού, μπορεί να γίνει αποδεκτή και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από μέρους του Παιδίατρου του παιδιού.
-      Βεβαίωση Φοίτησης

 • Κατά την εγγραφή μαθητών/ριών στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου, απαραίτητη είναι η προσκόμιση, «Βεβαίωσης φοίτησης» σε Δημόσιο/ Κοινοτικό/Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.

 • Για τον λόγο αυτό, οι Διευθύντριες/Διευθύνουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων θα εκδώσουν πριν από την έναρξη των εγγραφών του Ιανουαρίου, τη σχετική βεβαίωση (έντυπο ΔΔΕ 29).

 • Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών που φοιτούν σε Κοινοτικά ή Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση αυτή από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο φοιτά.

 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα παιδί δεν φοιτά σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο, θα πρέπει (α) οι γονείς/κηδεμόνες να μεριμνήσουν άμεσα να εγγράψουν το παιδί τους σε άλλο Νηπιαγωγείο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υ.Π.Π.Α.Ν. και (β) να εγγραφεί προσωρινά ο/η μαθητής/μαθήτρια στην Α΄ τάξη, μέχρι οι γονείς/κηδεμόνες να παρουσιάσουν βεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

 • Οι κατάλογοι των εγκεκριμένων Κοινοτικών/Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.:


http://www.moec.gov.cy/dde/katalogoi_sxoleion.html.Σημειώνεται, ότι κατά την έναρξη τις φοίτησης στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων, τον Σεπτέμβριο του 2021, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην Προδημοτική τάξη από Δημόσιο/Κοινοτικό/ Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.-       Έντυπο ΔΔΕ 33

 • Τίτλος εντύπου: «Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη) Άλλης Περιοχής»

 • Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται μόνο από τους γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν το παιδί τους να εγγραφεί σε σχολείο άλλο από αυτό της εκπαιδευτικής του περιφέρειας.

 • Καμία αίτηση για μετεγγραφή δεν εξετάζεται αν δεν έχει γίνει πρώτα η εγγραφή του παιδιού στο σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας.

 • Μπορεί να εξασφαλιστεί από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html.
 1. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ • Αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες στα σχολεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας κατά την περίοδο των εγγραφών και προωθούνται από τα σχολεία στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.

 • Σχετικό το έντυπο ΔΔΕ 33.

 • Μετεγγραφές οι οποίες αφορούν λόγους μετοίκησης και δεν δημιουργούν νέα τμήματα ή άλλα προβλήματα στο σχολείο, διενεργούνται κατά την περίοδο των εγγραφών, από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο υπάρχει πρόθεση να μετεγγραφεί το παιδί, έπειτα από την προσκόμιση στοιχείων τα οποία αποδεικνύουν τη μετακίνηση/μετοίκηση των γονέων/κηδεμόνων.

 • Όσοι γονείς/κηδεμόνες παρουσιαστούν, για οποιοδήποτε λόγο, για εγγραφή/ μετεγγραφή του παιδιού τους μετά τις 15 Ιανουαρίου 2021, που θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγγραφών/μετεγγραφών από τα σχολεία, θα πρέπει να αποταθούν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν τα σχετικά έντυπα (ΔΔΕ 33) και άλλα έγγραφα/πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για αιτιολόγηση του αιτήματός τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, χωρίς τη φυσική τους παρουσία.

 • Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για εγγραφή/μετεγγραφή στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας υποβάλλονται μόνο από γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας Δημοτικού και Προδημοτικής και όχι από γονείς/κηδεμόνες μικρότερων παιδιών.
 1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ • Η εξέταση των αιτήσεων για μετεγγραφή θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου 2021.

 • Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος εξέτασης μετεγγραφών.

 • Για τις εγκεκριμένες ή μη μετεγγραφές, τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας θα ενημερώσουν με σχετική επιστολή, μέσω τηλεομοιότυπου, τα επηρεαζόμενα σχολεία το αργότερο μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2021.

 • Τα σχολεία στα οποία έγινε η εγγραφή των παιδιών θα ενημερώσουν τους επηρεαζόμενους γονείς/κηδεμόνες, κατά την περίοδο 8-12 Φεβρουαρίου 2021, ώστε, εντός μίας εβδομάδας, να πάρουν τα έγγραφα από το ένα σχολείο και να κάνουν εγγραφή στο άλλο σχολείο ή να προβούν σε ένσταση, αν το επιθυμούν.

 • Καμία εκκρεμότητα αναφορικά με τις εγγραφές/μετεγγραφές δεν πρέπει να μείνει μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2021.
 1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-48/12 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ • Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας 3 - 48/12 χρονών, δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018.

 • Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νηπιαγωγείο κατά την περίοδο 12-15 Ιανουαρίου 2021.

 • Η αίτηση υποβάλλεται στο έντυπο ΔΔΕ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για τα παιδιά ηλικίας 3 - 48/12 χρονών». Το έντυπο τοποθετείται, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά, σε κλειστό φάκελο. Στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες ρίχνουν τον φάκελο στο ειδικό κιβώτιο που θα βρίσκεται, για τον σκοπό αυτό, σε προστατευμένο χώρο του σχολείου.


Γονείς/κηδεμόνες που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και σαρωτή ή σχετική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου/ταμπλέτας, μπορούν να αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα απαραίτητα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου. Με την επαναλειτουργία των σχολείων θα απαιτηθεί να προσκομιστούν τα πρωτότυπα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα στο σχολείο.

 • Τονίζεται ότι σε περίπτωση που το παιδί εγγραφεί σε Νηπιαγωγείο εκτός της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, αυτό δεν διασφαλίζει τη συνέχιση της φοίτησής του στο ίδιο σχολείο όταν αυτό θα είναι Προδημοτικής ηλικίας, ούτε δίνει οποιοδήποτε προβάδισμα έναντι άλλων παιδιών κατά την εξέταση της πιθανής αίτησής του για μετεγγραφή. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται στους γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν αίτηση στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, ώστε το παιδί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στο ίδιο σχολείο.

 • Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για μετεγγραφή δεν γίνονται από γονείς/κηδεμόνες παιδιών της ηλικίας αυτής.

 • Σημειώνεται ότι, τα παιδιά της ηλικιακής αυτής κατηγορίας που δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέση στο νηπιαγωγείο που υπέβαλαν αίτηση, διατηρούν το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε άλλο νηπιαγωγείο που έχει κενές θέσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους το έντυπο «Μη εξασφάλιση θέσης για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο» που θα τους δοθεί από το νηπιαγωγείο που υπέβαλαν αίτηση, έτσι ώστε η αίτησή τους να θεωρηθεί εμπρόθεσμη.

 • Η επιλογή των παιδιών 3 - 48/12 χρονών για φοίτηση στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, γίνεται στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων και ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία στην οποία εμπίπτει το κάθε παιδί: Β΄ κατηγορία: 4 - 4 8/12 χρονών (1η Ιανουαρίου 2017 - 31η Αυγούστου 2017) και Γ΄ κατηγορία: 3 - 4 χρονών (1η Σεπτεμβρίου 2017 - 31η    Αυγούστου 2018).

 • Το έντυπο ΔΔΕ 30 μπορεί να εξασφαλιστεί από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html.
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


 Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22800906
Τηλεομοιότυπο: 22305126
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dde-eparchiako-lef@schools.ac.cy
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126

4ος όροφος
3011 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25870280
Τηλεομοιότυπο: 25305601
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dde-eparchiako-lem@schools.ac.cy
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου
Λεωφόρος Ελευθερίας 65
Ακίνητα Οικονόμου, 1ος όροφος
7102 Αραδίππου
Τηλέφωνο: 24821350

Τηλεομοιότυπο: 24821380
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dde-eparchiako-laramm@schools.ac.cy
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη
Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου, Κτίριο Δ΄
8011 Πάφος
Τηλέφωνο: 26804512

Τηλεομοιότυπο: 26306139
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dde-eparchiako-paf@schools.ac.cyΠολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συνελήφθη Ρώσος σεφ στο Παρίσι - Ύποπτος για πιθανό σαμποτάζ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη Ρώσος σεφ στο Παρίσι - Ύποπτος για πιθανό σαμποτάζ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων

Συνελήφθη Ρώσος σεφ στο Παρίσι - Ύποπτος για πιθανό σαμποτάζ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων

Αναπλ. κυβ. Εκπρόσωπος για δηλώσεις Μαρινάκη: Δεν μιλάμε για Σχέδιο Λύσης στο Κυπριακό αλλά για προγραμματισμό επόμενων βημάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναπλ. κυβ. Εκπρόσωπος για δηλώσεις Μαρινάκη: Δεν μιλάμε για Σχέδιο Λύσης στο Κυπριακό αλλά για προγραμματισμό επόμενων βημάτων

Αναπλ. κυβ. Εκπρόσωπος για δηλώσεις Μαρινάκη: Δεν μιλάμε για Σχέδιο Λύσης στο Κυπριακό αλλά για προγραμματισμό επόμενων βημάτων

ΑΚΕΛ/Βασιλικό: «Θέλει λογοδοσία ο κ. Χριστοδουλίδης για το σκάνδαλο ή θα τα αφήσει να κουκουλωθούν;»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ/Βασιλικό: «Θέλει λογοδοσία ο κ. Χριστοδουλίδης για το σκάνδαλο ή θα τα αφήσει να κουκουλωθούν;»

ΑΚΕΛ/Βασιλικό: «Θέλει λογοδοσία ο κ. Χριστοδουλίδης για το σκάνδαλο ή θα τα αφήσει να κουκουλωθούν;»

ΕΤΕΚ: Ζητά από Υπ. Εσωτερικών το πλήρες κείμενο για το Σχέδιο Κινήτρων για επικίνδυνες οικοδομές
ΚΥΠΡΟΣ

ΕΤΕΚ: Ζητά από Υπ. Εσωτερικών το πλήρες κείμενο για το Σχέδιο Κινήτρων για επικίνδυνες οικοδομές

ΕΤΕΚ: Ζητά από Υπ. Εσωτερικών το πλήρες κείμενο για το Σχέδιο Κινήτρων για επικίνδυνες οικοδομές

Τι είπε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόσυρσή του - Aπόψε το διάγγελμά του
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόσυρσή του - Aπόψε το διάγγελμά του

Τι είπε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόσυρσή του - Aπόψε το διάγγελμά του