Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Αδήλωτα έξοδα υποψήφιων ευρωβουλευτών του 2019 πέραν των 30.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 21.9.2021
Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Αδήλωτα έξοδα υποψήφιων ευρωβουλευτών του 2019 πέραν των 30.000 ευρώ
Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με βάση τα ευρήματα της εισηγείται όπως ο Έφορος να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που θα αποσκοπεί στην αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών,Η Ελεγκτική Υπηρεσία γνωστοποίησε σήμερα την Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων Υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές 2019». Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κατά την επισκόπηση των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των υποψήφιων, εντοπίστηκαν διάφορες αδυναμίες και παραλείψεις, που αφορούν στη μη κατάλληλη/ορθή και ομοιόμορφη συμπλήρωσή τους από όλους τους υποψήφιους. Σημαντικές αδυναμίες έχουν εντοπιστεί στο νομοθετικό πλαίσιο που περιορίζουν τους σκοπούς που επιδιώκονται, όπως το ότι ενδεχομένως να γίνονται, παράνομα, πληρωμές για λογαριασμό των υποψήφιων από τρίτους ή/και από πολιτικά κόμματα, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν την υποχρέωση να τις δηλώσουν, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με βάση τα ευρήματα της εισηγείται όπως ο Έφορος να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που θα αποσκοπεί στην αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών, ώστε αυτές να καταστούν σαφείς και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους. Όσον αφορά στην αναφορά στη νομοθεσία στην παράγραφο 5 της έκθεση εκλογικών εξόδων, αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό των διαφημιστικών εξόδων που γίνονται σε ηλεκτρονικά μέσα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αυτά μπορούν να ελεγχθούν.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση: