ΜΟΚΑΣ: Δεν προκύπτει τίποτα από την έρευνα για «Troika Laundromat» και γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 20.12.2019
ΜΟΚΑΣ: Δεν προκύπτει τίποτα από την έρευνα για «Troika Laundromat» και γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης
Η ΜΟΚΑΣ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση

Το πόρισμά της για την έρευνα που πραγματοποίησε για το σκάνδαλο «Troika Laundromat», που έκανε αναφορά σε εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι ΔΕΠΕ στην εκτέλεση πολύπλοκων συμφωνιών, έδωσε στη δημοσιότητα η ΜΟΚΑΣ.


Η ΜΟΚΑΣ ξεκίνησε άμεσα αυτεπάγγελτα τη διερεύνηση του περιεχομένου του δημοσιεύματος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με δημόσια δήλωση του, κάλεσε τη ΜΟΚΑΣ να διερευνήσει το όλο θέμα

Αναλυτικά:

Η πλατφόρμα «Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)» δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της στις 14/08/2019 άρθρο με τίτλο «Bank records Link President of Cyprus to “Troika Laundromat”». Οι σχετικές πληροφορίες αναδημοσιεύθηκαν στον κυπριακό Τύπο.

Το άρθρο αναφέρεται σε εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι ΔΕΠΕ (στο οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν συνέταιρος πριν την εκλογή του ως Προέδρου της Δημοκρατίας), στην εκτέλεση πολύπλοκων συμφωνιών, μέσω των οποίων ρωσικά κεφάλαια μεταφέρθηκαν από και προς εταιρείες που δημιουργήθηκαν και συνδέονται με το εν λόγω γραφείο.Η ΜΟΚΑΣ ξεκίνησε άμεσα αυτεπάγγελτα τη διερεύνηση του περιεχομένου του δημοσιεύματος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με δημόσια δήλωση του, κάλεσε τη ΜΟΚΑΣ να διερευνήσει το όλο θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο εταιρείες, η Batherm Ventures Ltd,  η οποία είναι εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και η Matias Co Ltd, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο, φαίνεται να είχαν εμπλοκή στο σκάνδαλο “Troika Laundromat”.

Στο δημοσίευμα του OCCRP γινόταν αναφορά σε δύο συναλλαγές, στις οποίες εμπλέκεται το δικηγορικό γραφείο, παρέχοντας υπηρεσίες, ως ακολούθως:

(α) Οι εταιρείες Batherm Ventures Ltd και Matias Co Ltd συμφώνησαν από κοινού τον Φεβρουάριο του 2007 να αγοράσουν τις εταιρείες Energostoyinvest-Holding, για το ποσό των ΗΠΑ$220 εκατομμύριων, το οποίο καταβλήθηκε στην Gotland Industrial Inc (εγγεγραμμένη στο BVI).(β) Κατά την περίοδο 23/8/2007 – 17/06/2008 η Batherm Ventures Ltd μετέφερε το ποσό των ΗΠΑ$96 εκατομμυρίων στην εταιρεία Delco Networks S.A. (εγγεγραμμένη στο BVI) με σκοπό να επενδύσει κεφάλαια της πρώτης, με βάση σχετική συμφωνία.

Τα πιο πάνω ποσά μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς στην Λιθουανική Τράπεζα UKIO BANKA, η οποία έχει τεθεί υπό εκκαθάριση από τις Αρχές της Λιθουανίας.

Στο δημοσίευμα του OCCRP σημειώνεται ότι τα έγγραφα που εντόπισαν δεν περιέχουν οποιαδήποτε συγκεκριμένη μαρτυρία με βάση την οποία να προκύπτει ότι το δικηγορικό γραφείο ή οι υπάλληλοι του παραβίασαν οποιεσδήποτε νομοθεσίες ή διέπραξαν οποιαδήποτε αδικήματα.

Ενέργειες της ΜΟΚΑΣ

Η Μονάδα διερεύνησε τις δύο πιο πάνω συναλλαγές, που αναφέρονται στο δημοσίευμα.  Η διερεύνηση ήταν αρκετά πολύπλοκη και χρονοβόρα, ενόψει του γεγονότος ότι οι δύο υπό διερεύνηση συναλλαγές είχαν πραγματοποιηθεί πριν από 12 χρόνια, γεγονός που δημιούργησε αρκετά προβλήματα στη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων και εγγράφων.

(1)       Επικοινωνία με OCCRP

Αρχικά η Μονάδα επικοινώνησε με το OCCRP ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω δημοσίευμα, το οποίο μας παρέπεμψε στην Global Witness, οργανισμός, όπως μας εξήγησαν, με τον οποίο συνεργάστηκαν για το εν λόγω δημοσίευμα, με τους οποίους επικοινωνήσαμε στη συνέχεια. Από τους δύο αυτούς οργανισμούς δεν λάβαμε πρόσθετες πληροφορίες. Στην ουσία επανέλαβαν τα στοιχεία που δημοσίευσαν.(2)       Στοιχεία από το δικηγορικό γραφείο

Η Μονάδα ζήτησε από το Δικηγορικό Γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι ΔΕΠΕ πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με τα όσα αναφέρονταν στο εν λόγω δημοσίευμα. Το εν λόγω δικηγορικό Γραφείο ανταποκρίθηκε παρέχοντας σχετικά λεπτομερή στοιχεία και έγγραφα.

(3)       Στοιχεία από τον ελεγκτικό οίκο PriceWaterhouseCoopersCyprus (PWC)

Στοιχεία λήφθηκαν και από τον ελεγκτικό οίκο PWC, σε σχέση με άλλες εταιρείες που αναφέρονται στο δημοσίευμα, στις οποίες μεταξύ άλλων παρέσχε υπηρεσίες ο εν λόγω Οίκος. Ο εν λόγω Οίκος ανταποκρίθηκε και συνεργάστηκε παρέχοντας σχετικά στοιχεία.

(4)       Στοιχεία από την Τράπεζα Κύπρου

Λήφθηκαν στοιχεία από την Τράπεζα Κύπρου, μέσω της οποίας είχαν πραγματοποιηθεί οι συγκεκριμένες συναλλαγές πριν από 12 περίπου χρόνια.  Παρά την πάροδο πολλών ετών, η συνεργασία αυτή ήταν εποικοδομητική γιατί λήφθηκαν ουσιώδη στοιχεία και έγγραφα.

(5)       Αιτήματα προς τις μονάδες άλλων χωρών

Η Μονάδα απέστειλε Αιτήματα προς αντίστοιχες Μονάδες άλλων χωρών και συγκεκριμένα αυτών που σχετίζονται με τις συναλλαγές, τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις χώρες από τις οποίες προήλθαν και κατέληξαν τα χρηματικά ποσά.Συνοπτική ανάλυση/ευρηματα στη βάση των στοιχείων και εγγράφων που παραλήφθηκαν & συμπεράσματα

Παρατίθενται συνοπτικά τα ευρήματα, στα πλαίσια της ανάλυσης/διερεύνησης, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, πέραν αυτών που αναφέρονται στο δημοσίευμα και χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες των συναλλαγών, λόγω της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που λήφθηκαν και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρήλθε από τη διενέργεια των υπό εξέταση συναλλαγών, έχουν συλλεχθεί οι βασικές και αναγκαίες πληροφορίες και τα έγγραφα, που καθιστούν στο βαθμό που ήταν εφικτό, την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη φύση και αξιολόγηση των εν λόγω συναλλαγών. Στοιχείο καθοριστικής σημασίας στην όλη αξιολόγηση υπήρξε η πηγή των χρημάτων που αποτέλεσαν το αντικείμενο των υπό διερεύνηση συναλλαγών.

Από την όλη έρευνα και ανάλυση των στοιχείων διαφάνηκε ότι τα χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν προέρχονται από επιχειρηματικές/επενδυτικές δραστηριότητες των υπό εξέταση νομικών προσώπων και των ιδιοκτητών τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, με βάση τα εν λόγω στοιχεία, η πηγή των εσόδων των εταιρειών από τις οποίες προέρχονται τα εν λόγω χρήματα, είναι κυρίως μερίσματα, τα οποία προκύπτουν από την άμεση και έμμεση συμμετοχή τους σε θυγατρική εταιρεία του ιδίου Ομίλου, με μεγάλο οικονομικό εκτόπισμα, καθώς και από έσοδα από την πώληση δια φόρων συμμετοχών και επενδύσεων σε διάφορες εταιρείες.Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που λήφθηκαν, είναι πολυεθνική δημόσια εταιρεία, με κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο, η οποία είναι από τους κορυφαίους παραγωγούς χάλυβα στον κόσμο και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου.  Επίσης, οι εν λόγω εταιρείες χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια αυτά για να πραγματοποιήσουν άλλες επενδύσεις, αλλά και για να παρέχουν χρηματοδότηση σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, λόγω της αυξημένης ρευστότητάς τους.

Σημειώνεται ότι, γνωστοί τραπεζικοί οργανισμοί ξένων χωρών ήταν εμπλεκόμενοι σε διάφορα στάδια διακίνησης των κεφαλαίων και οι συναλλαγές τύγχαναν των σχετικών τραπεζικών ελέγχων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί και ήταν καθοριστικής σημασίας, το ότι από την ενημέρωση που είχαμε από αντίστοιχες Μονάδες των άλλων χωρών, στις οποίες αποστείλαμε σχετικά Αιτήματα, όπως προαναφέρθηκε, δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο, ούτε εκκρεμεί στις χώρες αυτές οποιαδήποτε διερεύνηση για τα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες που εμπλέκονται στις διαδρομές των χρημάτων.

Το εν λόγω Δικηγορικό Γραφείο, όπως προκύπτει από την έρευνα, παρέσχε επαγγελματικές υπηρεσίες σε εταιρείες/πελάτες του εν λόγω Δικηγορικού Γραφείου, με μεγάλο οικονομικό και διεθνές επιχειρηματικό εκτόπισμα και δεν προκύπτουν υποψίες για εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Σημειώνεται τέλος ότι έχει ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, στον οποίο έχει υποβληθεί η λεπτομερής Έκθεση και τα Παραρτήματα, με τα σχετικά έγγραφα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Υπόθεση Αββακούμ: Υπό 8ήμερη κράτηση ο εν αργία αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Στο επίκεντρο το χρηματοκιβώτιο και το ζαχαροπλαστείο
ΚΥΠΡΟΣ

Υπόθεση Αββακούμ: Υπό 8ήμερη κράτηση ο εν αργία αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Στο επίκεντρο το χρηματοκιβώτιο και το ζαχαροπλαστείο

Υπόθεση Αββακούμ: Υπό 8ήμερη κράτηση ο εν αργία αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Στο επίκεντρο το χρηματοκιβώτιο και το ζαχαροπλαστείο

Αύριο έξοδος στις αγορές για 7ετές ομόλογο: Πρόταση πρόωρης επαναγοράς μέρους ομολόγου λήξης 2028
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύριο έξοδος στις αγορές για 7ετές ομόλογο: Πρόταση πρόωρης επαναγοράς μέρους ομολόγου λήξης 2028

Αύριο έξοδος στις αγορές για 7ετές ομόλογο: Πρόταση πρόωρης επαναγοράς μέρους ομολόγου λήξης 2028

ΑΚΕΛ: Υποταγή της Κύπρου στις ΗΠΑ ο πυρήνας του Στρατηγικού Διαλόγου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ: Υποταγή της Κύπρου στις ΗΠΑ ο πυρήνας του Στρατηγικού Διαλόγου

ΑΚΕΛ: Υποταγή της Κύπρου στις ΗΠΑ ο πυρήνας του Στρατηγικού Διαλόγου

Δοκίμιο Μαθηματικών/Παγκύπριες: Πώς τοποθετείται η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δοκίμιο Μαθηματικών/Παγκύπριες: Πώς τοποθετείται η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Δοκίμιο Μαθηματικών/Παγκύπριες: Πώς τοποθετείται η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Πατσαλίδης (Διοικητής ΚΤΚ): Οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της δυσαρέσκειας των πελατών τους

Πατσαλίδης (Διοικητής ΚΤΚ): Οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της δυσαρέσκειας των πελατών τους

Πατσαλίδης (Διοικητής ΚΤΚ): Οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της δυσαρέσκειας των πελατών τους