Aristo Developers Ltd: Απορρίπτει τα περί σκανδάλου στα Κούκλια - «Πυρά» κατά Οδυσσέα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 3.12.2019
Aristo Developers Ltd: Απορρίπτει τα περί σκανδάλου στα Κούκλια - «Πυρά» κατά Οδυσσέα
«Οι πάντες ανακυκλώνουν με περισσή ευκολία και υπέρμετρο ζήλο την αβάσιμη θεωρία που με σκοπιμότητα συνέταξε ο Γενικός Ελεγκτής»

Ανακοίνωσε εξέδωσε ο Θεόδωρος Αριστοδήμου και η Aristo Developers Ltd, αναφορικά με τις πρόσφατες δημοσιεύσεις στον Τύπο και την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα περί σκανδάλου στην προ-δωδεκαετίας αλλαγή ζωνών στα Κούκλια.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Παρατηρούμε με λύπη μια εκ νέου ενορχηστρωμένη προσπάθεια δυσφήμισης μας και καταδίκης μας στη κοινή γνώμη, με την συνεχή αναπαραγωγή αναληθών, δυσφημιστικών και προφανώς υποκινούμενων εικασιών του Γενικού Ελεγκτή.

Ενημερώνουμε ότι εμείς, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την εν λόγω έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, τοποθετηθήκαμε γραπτώς καταρρίπτοντας κάθε αναλήθεια και εσφαλμένο συμπέρασμα του και καταγράφοντας την αλήθεια για το θέμα. Η δική μας έκθεση απεστάλη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Διευθυντή Πολεοδομίας και στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Επιστολή κατατοπιστική των γεγονότων έχει σταλεί και από την Dolphin Capital Investors (συνιδιοκτήτρια στην Aristo Developers) και την Κοινότητα Κουκλιών.

Ενημερώνουμε επίσης ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν αποτάθηκε προς εμάς για να ακούσει και τη δική μας θέση πριν να μας κατηγορήσει ενθουσιωδώς δημόσια, ενώ και στην ίδια τη Βουλή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή που συζήτησε το θέμα και όφειλε να μας προσκαλέσει να παρευρεθούμε ως τα εμπλεκόμενα μέρη, εμάς, τη Dolphin και το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών, δεν το έπραξε.

Δηλαδή οι πάντες ανακυκλώνουν με περισσή ευκολία και υπέρμετρο ζήλο την αβάσιμη θεωρία που με σκοπιμότητα συνέταξε ο Γενικός Ελεγκτής, χωρίς να έχουν την σοβαρότητα και ευθιξία να εξετάσουν και να επιβεβαιώσουν την πραγματικότητα. Προφανώς δεν έχουν κανένα ηθικό φραγμό στο να καταδικάζουν αβίαστα και αβάσιμα ανθρώπους και οργανισμούς και να διασύρουν τις υπολήψεις τους, στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων που «πωλούν» αντίτυπα και/ ή άλλως εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα.

Χάρτης1


Είμαστε πεπεισμένοι ότι και πάλι θα απογοητευτούν πικρά γιατί θα λάμψει η αλήθεια. Παραθέτουμε μερικά βασικά σημεία τα οποία έχουν αναφερθεί από τους «κατήγορους» πλήρως διαστρεβλωμένα, για να αντιληφθεί το αναγνωστικό κοινό το μέγεθος της παραπληροφόρησης που έγινε και της μαινόμενης προσπάθειας να μας πλήξουν:

 1. Η Εταιρεία μας απέκτησε τον έλεγχο του ενιαίου τεμαχίου γης μεγέθους σχεδόν 10,000,000τ.μ. στο Χα-Ποτάμι, στα Κούκλια το 2001 με κόστος πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το εξαιρετικό αυτό τεμάχιο γης αποτέλεσε την κορωνίδα των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μας που με τις τεράστιες ιδιοκτησίες της στη Κύπρο κέντρισε το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών. Εκ των ενδιαφερομένων ξένων επενδυτών, τον Ιούνιο του 2007 η Dolphin Capital Investors απέκτησε, αφού προηγουμένως εξαγόρασε το ουσιαστικό μερίδιο του κ. Αριστοδήμου στην Aristo Developers,  το 85% της Εταιρείας έναντι 15% του κ. Αριστοδήμου. Η Dolphin είναι δημόσια Εταιρεία εγγεγραμμένη στο ΑΙΜ του Λονδίνου και αντιπροσωπεύει χιλιάδες επενδυτές. Δεδομένου ότι η υπό αναφορά αλλαγή ζώνης έγινε 7 μήνες μετά την αλλαγή στη μετοχική δομή της Aristo, πως είναι δυνατόν να εξάγεται το συμπέρασμα ότι ωφελήθηκε αποκλειστικά με την αλλαγή της ζώνης ο κύριος Αριστοδήμου;
 1. Ως το μεγαλύτερο ενιαίο τεμάχιο ιδιωτικής γης στη Κύπρο, η έκταση αυτή αποτελεί πέραν του 50% της προσφερόμενης γης προς ανάπτυξη στην Κοινότητα Κουκλιών (αφαιρουμένης της αρχαιολογικής ζώνης, της δασικής και χαλίτικης γης, της ζώνης Natura, της αρδευόμενης γεωργικής γης εντός αναδασμού και της γης για το έργο Aphrodite Hills που ολοκληρώθηκε). Ήταν συνεπώς πολύ λογικό, αναμενόμενο και δίκαιο, κατά την επέκταση των ζωνών στην Κοινότητα Κουκλιών, μέρος της επηρεαζόμενης γης να εμπίπτει και στο εν λόγω τεμάχιο της Εταιρείας.
 1. Για το αναφερόμενο τεμάχιο της γης 355 επανειλημμένα υποβλήθηκε αίτημα για ένταξη του σε ζώνες ανάπτυξης από την Εταιρεία μας αλλά και από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών, ως τοπική αρχή που προσβλέπει σε αναπτύξεις εντός των διοικητικών της ορίων ώστε να έχει η Κοινότητα οικονομικό όφελος. Το αίτημα ήταν πλήρως δικαιολογημένο καθ’ ότι τα βασικά κριτήρια για ένταξη του ικανοποιούντο εφόσον είχε καλή πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο, γειτνιάζει στις δυο του πλευρές με υφιστάμενες οικιστικές ζώνες και είναι αμφιθεατρικό τεμάχιο με καλή θέα, εκτός αναδασμού και περιοχής άρδευσης.
 1. Με την δημοσίευση των ζωνών ανάπτυξης με την Διοικητική Πράξη με αριθμό 4206 ημερομηνίας 21/12/2017 (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου), μέρος του τεμαχίου μας (και όχι το όλο όπως ήταν το αίτημα μας και το αίτημα της Κοινότητας) εντάχθηκε σε Ζώνη Π3α με συντελεστή 25% από Γ3 με 10%. Όμως από το ίδιο τεμάχιο γης 293,996τμ μετατράπηκαν από Γ3=10% σε Ζ3=1% γιατί έκριναν τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα ότι έπρεπε η πιο πάνω έκταση να προστατευθεί. Την ίδια περίοδο εντάχθηκε σε ζώνη με συντελεστή 25% και άλλο τεμάχιο γης που δεν συνορεύει με την ιδιοκτησία μας. Αυτά δεν τα αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής.
 1. Με την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εντάχθηκαν σε ζώνες ανάπτυξης και με πιο ψηλούς συντελεστές πολλά άλλα τεμάχια της Κοινότητας Κουκλιών αλλά και των Κοινοτήτων Μανδριά, Αναρίτα, Νικόκλεια, Τίμη και Αγία Βαρβάρα. Δεν ήταν μόνο μέρος του τεμάχιου της γης μας που εντάχθηκε σε ζώνη ανάπτυξης, όπως το παρουσίασε ο Γενικός Ελεγκτής.
 1. Το μέρος του τεμαχίου μας που επιλέγηκε από τις αρχές να ενταχθεί, ήταν στο βορειότερο άκρο και εφάπτετο της χαλίτικης δασικής γης η οποία επίσης εντάχθηκε στην ίδια ζώνη Π3α. Η επιλογή αυτή σίγουρα διευκόλυνε και έδιδε προσβασιμότητα (και συνεπώς μεγαλύτερη αξία) στη χαλίτικη γη. Για μας θα ήταν προτιμητέα η ένταξη στη ζώνη ανάπτυξης του μέρους του ιδίου τεμαχίου μας που συνόρευε προς την δυτική περιοχή και που εφάπτεται σε ζώνη Η5, με μεγαλύτερο συντελεστή 30%, αφού, ως οι κανονισμοί, θα ελάμβανε και αυτό τον ψηλότερο συντελεστή (30%).
 1. Μετά το 2007-2008 έγιναν αιτήσεις και ενστάσεις εκ μέρους μας και του Κοινοτικού Συμβουλίου γιατί δεν έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα μας για ένταξη σε ζώνες ανάπτυξης και της υπόλοιπης περιοχής. Εναντίον της ένταξης στη ζώνη για μέρος του τεμαχίου 355 με 25% συντελεστή ουδεμία ένσταση έγινε.
 1. Είναι ξεκάθαρο και δεδομένο ότι το τεμάχιο μας με αντικειμενικά κριτήρια έπρεπε να ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης. Αυτό ήταν ανεξάρτητο από την ένταξη ή μη της χαλίτικης δασικής γης σε ζώνη Π3α και άσχετο με τους οποιουσδήποτε σχεδιασμούς του Κράτους για ανταλλαγή γης με κτήματα στον Ακάμα, και είναι με δόλιο τρόπο που επιχειρείται η σύνδεση των δύο θεμάτων ως πρόφαση για να προτείνεται η πρωτοφανής και παράλογη απαίτηση ακύρωσης αλλαγής ζώνης μετά πάροδο 12 ετών ειδικά και μόνο για την περίπτωση μας. Με την έγκριση της ζώνης εδόθη Πολεοδομική Άδεια για διάνοιξη των δρόμων πρόσβασης προς τα χαλίτικα και τον οποίον πραγματοποιήσαμε. Μπήκαν σε ζώνες ύδρευσης όλα τα τεμάχια που εντάχθηκαν σε ζώνες με την Διοικητική Πράξη με αριθμό 4206, σε σύσκεψη του Επάρχου Πάφου με το Τμήμα Υδάτων. Την ίδια περίοδο υπεγράφη συμφωνία του Τμήματος Δασών με την Κοινότητα των Κουκλιών για την δημιουργία των υδατοδεξαμενών εντός της Δασικής Γης και όλα αυτά τα χρόνια η Κοινότητα πληρώνει το συμφωνηθέν μίσθωμα.
 1. Εντάξεις σε Πολεοδομικές Ζώνες ανάπτυξης με διάφορους συντελεστές έχουν γίνει από της εφαρμογής του Πολεοδομικού Νόμου και των Πολεοδομικών Ζωνών σε όλη την Κύπρο τόσο σε αστικές περιοχές (τοπικά σχέδια) όσο και στην ύπαιθρο με την Δήλωση Πολιτικής. Εκατοντάδες ή χιλιάδες στρέμματα έχουν μπει σε Ζώνες ανάπτυξης και με ψηλούς συντελεστές που ανήκουν ή σε πλειάδα ιδιοκτητών ή σε μεμονωμένους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες όπως στην Τάλα, Κοίλη, Γεροσκήπου, Τρεμιθούσα και αλλού, χωρίς να ενοχλείται κανείς.
 1. Για το τεμάχιο μας στο Χα-Ποτάμι προβήκαμε σε μεγαλεπήβολους σχεδιασμούς που απέβλεπαν στη δημιουργία του μεγαλύτερου παραθαλάσσιου θερέτρου συνδυασμένο με γήπεδα γκολφ της Μεσογείου, το περίφημο «Venus Rock Golf Resort». Δαπανήσαμε δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ για σχεδιασμούς, αδειοδοτήσεις, υποδομές με δρόμους, οδικούς φωτισμούς υπογειοποιημένες υπηρεσίες, τοπιοτεχνήσεις με δεκάδες χιλιάδες φυτά, τεχνητές λίμνες, πετρότοιχους κλπ. αλλά και για την δημιουργία του φημισμένου Secret Valley Golf Course και Club House. Μάλιστα πέραν της κατασκευής και λειτουργίας του εν λόγω γηπέδου γκολφ, εξασφαλίσαμε άδεια για δεύτερο, εφαπτόμενο στο πρώτο, γήπεδο γκολφ. Ως γνωστό, στα πλαίσια της σχετικής Κυβερνητικής Πολιτικής, με κάθε εγκεκριμένο γήπεδο γκολφ δίδεται και άδεια για ανάπτυξη 150,000τμ, δόμησης στην περιβάλλουσα γη, και στο τεμάχιο μας στο Χα-Ποτάμι πετύχαμε με πολυετή προσπάθεια, πολύ κόπο και κόστος δύο τέτοιες άδειες. Το τμήμα που εντάχθηκε στις υπό συζήτηση ζώνες Π3α είναι ένα σχετικά μικρό μέρος του όλου τεμαχίου της έκτασης των 10.000.000τμ (Δέκα Εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων).
 1. Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για την εξεύρεση ξένων επενδυτών ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου Venus Rock. Είναι πασίγνωστη στη Κύπρο η περίπτωση της China Glory με την οποία πετύχαμε συμφωνία εκατοντάδων εκατομμυρίων, η οποία θα είχε τεράστια οφέλη για την Κύπρο και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο. Δυστυχώς μήνες μετά οι επενδυτές υπαναχώρησαν. Γνωρίζουμε τους λόγους που επικαλέστηκαν και αν θα χρειαστεί θα επανέλθουμε.
 1. Λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στη Κύπρο, πήραμε ως συγκρότημα τη δύσκολη απόφαση να κλείσουμε την για σειρά ετών διαπραγμάτευση αναδιάρθρωσης του χρέους μας με τη Τράπεζα Κύπρου, ανταλλάσσοντας με περιουσιακά στοιχεία. Η Τράπεζα Κύπρου με τη συμφωνία αυτή απέκτησε, πέραν των πολλών άλλων περιουσιών που πήρε σε άλλες περιοχές, μεγάλο τμήμα του τεμαχίου μας στο Χα-Ποτάμι που περιλαμβάνει τα δύο γήπεδα γκολφ και τις παρεμφερείς αναπτύξεις που δικαιούνται, όλο το παραλιακό μέτωπο με την αδειοδοτημένη εμπορική ανάπτυξη, το μεγάλο τουριστικό τεμάχιο για ξενοδοχείο, παραθεριστική ζώνη 15%, αγροτική γη και 226,397τμ παραθεριστικής ζώνης Π3α 25%. Το μέρος των 226,397τμ της Π3α ανταλλάχθηκε για €7,386,300 και γι’ αυτό είναι που έχουν ειπωθεί πλείστα όσα για «κομπίνες» και «πλουτισμό» αναφέροντας ποσό €90 εκατομμυρίων, αγνοώντας ότι στη συναλλαγή των €90εκ συμπεριλαμβάνονταν άλλα 2,869,083 τ.μ. γης αξίας 82,603,700 ευρώ, του ιδίου τίτλου όπου περιλαμβάνονται το μεγαλύτερο μέρος δύο αδειών γκολφ και παρεμφερών αναπτύξεων, εξ’ ου και η μεγάλη του αξία, και όχι το μέρος του τεμαχίου που μπήκε στη ζώνη.
 1. Μέρος του τεμαχίου στο Χα-Ποτάμι παρέμεινε στην ιδιοκτησία του συγκροτήματος μας και όντως έγιναν και άλλες συναλλαγές επ’ αυτού. Ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής ότι τον Μάρτιο του 2019 μερίδιο του τεμαχίου 355 μεταβιβάστηκε σε προσωπική εταιρεία του κ. Αριστοδήμου για €9,592,328 όταν η αξία του όλου τεμαχίου με τη γενική εκτίμηση του Κτηματολογίου του 2018 ανέρχετο σε €31,539,300. Όφειλε ο Γενικός Ελεγκτής να εντοπίσει και να διευκρινίσει ότι αυτό που μεταβιβάστηκε ήταν όλο το αγροτικό τμήμα του εν λόγω τεμαχίου και γι’ αυτό πωλήθηκε προς €9,592.328 εξαιρουμένου του ΦΠΑ, ενώ η εν λόγω πώληση λογίσθηκε σε αξία του όλου τεμαχίου προς €31,370.013 (χωρίς ουσιαστική διαφορά από την αξία του Κτηματολογίου) η οποία χωρίστηκε σε €9,592.328 για το αγροτικό ως πωλήθηκε και €21,777.685 για το παραθεριστικό τμήμα. Μάλιστα ο Φόρος Εισοδήματος που έλεγξε τα ποσά εις βάθος συμφώνησε και έδωσε την έγκριση του, και να μη θεωρεί ο Γενικός Ελεγκτής ότι τα αρμόδια τμήματα του Κράτους δεν κάνουν ενδελεχώς την δουλειά τους.


Τα πιο πάνω βάζουν σε ορθές βάσεις τα όσα κακώς γράφονται για τις όποιες σκοπιμότητες αυτών που τα προωθούν, με μπροστάρη τον Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος με τις τοποθετήσεις του δεν δίνει την ορθή και πλήρη εικόνα και τρομοκρατεί τους Υπηρεσιακούς για να μην μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.

Εμείς θα υπερασπιστούμε πλήρως την υπόληψη μας και τα δικαιώματα μας, επιφυλασσόμενοι και για τις κινήσεις μας εναντίον των όσων αισχρώς και αδίκως μας έχουν διαπομπεύσει.

Ταυτόχρονα απαιτούμε την χωρίς άλλη καθυστέρηση έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας για αριθμό οικοπέδων στην παραθεριστική ζώνη Π3α  που καταθέσαμε από τα μέσα του 2016 και που καλύπτει όλες τις πρόνοιες των κανονισμών και της νομοθεσίας (ευρίσκεται εντός ορίων ύδρευσης, έχει προσβασιμότητα, οδικό δίκτυο, παραχώρηση ποσοστού πρασίνου και κοινοτικού εξοπλισμού και ότι άλλο  είχε ζητηθεί). Για να ετοιμασθούν τα πιο πάνω έχουν γίνει αρκετές μελέτες τόσο από την Εταιρεία όσο και από Κυβερνητικά τμήματα, και αδίκως με ανυπόστατες προφάσεις μας στερούν την έκδοση της. Ελλείψει άλλων δικαιολογιών είχαμε και την  πρωτοφανή αυτή παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή στην οργανωμένη προσπάθεια να μπει τροχοπέδη στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς μας για να πληγούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα μας.

Έχουμε υποστεί διώξεις προσωπικά και σαν Εταιρεία στο πρόσφατο παρελθόν για άλλο διαχωρισμό οικοπέδων στο Σκαλί στην Πάφο, δικαιωθήκαμε, μετά από τρία χρόνια ταλαιπωρίας από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και το Ανώτατο Δικαστήριο. Δεν είμαστε διατεθημένοι να ανεχθούμε το κυνηγητό που μας γίνεται και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε και εμείς δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις σε αυτό τον Τόπο. Καλούμε όλους πριν τοποθετούνται να ακούνε όλες τις πλευρές, και αυτό είναι το ελάχιστο σαν κανόνας δικαίου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η τελική διακήρυξη της Συνόδου για την ειρήνη στην Ουκρανία - Ποιες χώρες δεν υπέγραψαν
ΚΟΣΜΟΣ

Η τελική διακήρυξη της Συνόδου για την ειρήνη στην Ουκρανία - Ποιες χώρες δεν υπέγραψαν

Η τελική διακήρυξη της Συνόδου για την ειρήνη στην Ουκρανία - Ποιες χώρες δεν υπέγραψαν

Πυροσβεστική και ΑΗΚ διαφωνούν για την αιτία της πυρκαγιάς στον Φαρμακά: «Δεν ευθύνεται το δίκτυο, οι κάτοικοι είχαν ρεύμα»
ΚΥΠΡΟΣ

Πυροσβεστική και ΑΗΚ διαφωνούν για την αιτία της πυρκαγιάς στον Φαρμακά: «Δεν ευθύνεται το δίκτυο, οι κάτοικοι είχαν ρεύμα»

Πυροσβεστική και ΑΗΚ διαφωνούν για την αιτία της πυρκαγιάς στον Φαρμακά: «Δεν ευθύνεται το δίκτυο, οι κάτοικοι είχαν ρεύμα»

Τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία mRNA: Ο Δρ Διέτης μιλά στον «Π» για τους πειραματικούς εμβολιασμούς καρκινοπαθών
ΚΥΠΡΟΣ

Τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία mRNA: Ο Δρ Διέτης μιλά στον «Π» για τους πειραματικούς εμβολιασμούς καρκινοπαθών

Τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία mRNA: Ο Δρ Διέτης μιλά στον «Π» για τους πειραματικούς εμβολιασμούς καρκινοπαθών

Δεν θέλουν διαφάνεια, αρνούνται τη λογοδοσία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι στενοί συνεργάτες του
ΚΥΠΡΟΣ

Δεν θέλουν διαφάνεια, αρνούνται τη λογοδοσία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι στενοί συνεργάτες του

Δεν θέλουν διαφάνεια, αρνούνται τη λογοδοσία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι στενοί συνεργάτες του

Σάββα Ηλιοφώτου προς Σιζόπουλο: «Πρέπει να παραιτηθείτε όλη η ηγεσία»
ΑΠΟΨΕΙΣ

Σάββα Ηλιοφώτου προς Σιζόπουλο: «Πρέπει να παραιτηθείτε όλη η ηγεσία»

Σάββα Ηλιοφώτου προς Σιζόπουλο: «Πρέπει να παραιτηθείτε όλη η ηγεσία»