84 ΠΕΠ «ξέχασαν» το ραντεβού με τον φόρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 16.9.2019
84 ΠΕΠ «ξέχασαν» το ραντεβού με τον φόρο
Συνολικά 84 Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα εκ των 154 που εξετάστηκαν την περίοδο 2008-2015 υπέβαλαν εκπρόθεσμα ή δεν υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση εντός της προθεσμίας, ενώ σε δύο από τις 84 περιπτώσεις δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Συνολικά 84 Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα εκ των 154 που εξετάστηκαν την περίοδο 2008-2015 υπέβαλαν εκπρόθεσμα ή δεν υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση εντός της προθεσμίας, ενώ σε δύο από τις 84 περιπτώσεις δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, διαβιβάστηκαν σήμερα στα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών ονομαστικά στοιχεία των ΠΕΠ που δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, ανά έτος με σημείωση αν τους έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από το Τμήμα Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται, η Ελεγκτική Υπηρεσία ανέλαβε, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρίες της Επιτροπής ημερ. 26.10.2017, 30.11.2017 και 7.12.2017) να διερευνήσει κατά πόσο τα ΠΕΠ υπέβαλαν έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις, αν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, με βάση την σχετική νομοθεσία, και για ποιο έτος τους επιβλήθηκε από το Τμήμα Φορολογίας τελευταία φορολογία.

«Για το θέμα, αφού λήφθηκαν δύο γνωματεύσεις από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι, λόγω του φορολογικού απόρρητου, θα έπρεπε να ζητηθεί η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε η έγκριση αυτή, όπως και έγκριση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία έθεσε ως όρο τη διαβίβαση στοιχείων μόνο για όσα ΠΕΠ δεν έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όρο με τον οποίο έχει συμμορφωθεί η Υπηρεσία μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως απόρρητα.

Η συγκεκριμένη έρευνα, αναφέρει η ανακοίνωση, κάλυψε τα έτη 2008-2015 και περιλάμβανε όλα τα άτομα (συνολικά 154 άτομα) που διετέλεσαν σε οποιονδήποτε έτος στην περίοδο αυτή, Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Υπουργοί, Πρόεδροι της Βουλής, βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων, όπως ζητήθηκε από την πιο πάνω Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Διευκρινίζεται ότι δεν έχουν περιληφθεί τα άτομα που έχουν αποβιώσει.

Αναφέρεται σχετικά ότι στοιχεία λήφθηκαν κυρίως από το σύστημα ΤΕΠ του Τμήματος Φορολογίας ή/και τις φυσικές δηλώσεις των φορολογουμένων, τα οποία δεν ελέγχθηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Αναφέρεται, επίσης, ότι όλα τα στοιχεία λήφθηκαν από την Υπηρεσία κυρίως κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2017 –  Μαρτίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι, νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά τον έλεγχο από την Ελεγκτική Υπηρεσία  π.χ.  αν επιβλήθηκε φορολογία και πρόστιμο ή υποβλήθηκαν δηλώσεις μετά την λήψη των στοιχείων από την Υπηρεσία δεν έχουν περιληφθεί ακόμη και αν περιλαμβάνονται στις απαντητικές επιστολές του Τμήματος Φορολογίας.

Ως εκ τούτου, αναφέρει η ανακοίνωση, η σημερινή κατάσταση είναι διαφοροποιημένη από την κατάσταση που παρουσιάζεται στα στοιχεία που έχουν αποσταλεί, τα οποία παρουσιάζουν την εικόνα που υπήρχε τον Μάρτιο 2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από τις 154 περιπτώσεις των ΠΕΠ που εξετάστηκαν σε 84 περιπτώσεις οι φορολογούμενοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα ή δεν υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση εντός της προθεσμίας που προνοείται στον Νόμο με καθυστέρηση σε ένα μέχρι και 7 φορολογικά έτη (που αφορά στην περίοδο που εξετάστηκε).

Στις πιο πάνω 84 περιπτώσεις περιλαμβάνονται 2 μόνο περιπτώσεις όπου δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ενώ θα έπρεπε να επιβληθεί (σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος ημερ. 2.4.2018 εκ παραδρομής δεν επιβλήθηκε πρόστιμο και  για τις περιπτώσεις αυτές έχουν παρέλθει τα 6 χρόνια από το φορολογικό έτος που το αφορά για να προβεί το Τμήμα Φορολογίας σε αναθεωρημένη φορολογία), όπως και αρκετές περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου κατά την επιβολή φορολογίας από το Τμήμα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Στατιστική ανάλυση και σχετικά διαγράμματα με τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη συλλογή των στοιχείων, παρατίθενται στους Πίνακες 12 και 3 που επισυνάπτονται.

΄Οσον αφορά στη διεξαγωγή επιπρόσθετου ελέγχου που ζητήθηκε από την Επιτροπή κατά τις πιο πάνω αναφερόμενες συνεδρίες, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει στην επιστολή της ότι πρακτικά είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να διεξαχθεί αν δεν ληφθούν τα στοιχεία που ζητήθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας με επιστολή μας ημερ. 28.11.2017. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει η ανακοίνωση, «εκφράσαμε την άποψη πως θα ήταν ορθότερο κατά την άποψη μας, η ζητούμενη πληροφόρηση να ετοιμαστεί από το ίδιο το Τμήμα και να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία».

Στη βάση αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρία ημερ. 7.12.2017) αναφέρεται ότι, σύμφωνα με επιστολή του Εφόρου Φορολογίας  ημερ. 18.5.2018, μόνο 9 από τα 154 ΠΕΠ έχουν δημιουργήσει σχέδιο για τις φορολογικές οφειλές τους (ληξιπρόθεσμες οφειλές).

Σύμφωνα με το Τμήμα, πέντε σχέδια έχουν εξοφληθεί πλήρως και τέσσερα είναι σε εξέλιξη χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση μέχρι την ημερομηνία της επιστολής του Εφόρου, στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως ανέφερε επίσης ο ΄Εφορος «ο υπολογισμός των οφειλών και η έκπτωση που δίδεται είναι πλήρως μηχανογραφημένα και δεν υπάρχει καμιά ανθρώπινη επέμβαση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αναθυμιάσεις στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 26 πρόσωπα - Η κατάσταση της υγείας των 8 παιδιών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναθυμιάσεις στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 26 πρόσωπα - Η κατάσταση της υγείας των 8 παιδιών

Αναθυμιάσεις στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 26 πρόσωπα - Η κατάσταση της υγείας των 8 παιδιών

Βασιλικό: H VPSM διαψεύδει την κινεζική CMC για την προβλήτα - Τι λέει για αναστολή εργασιών
ΚΥΠΡΟΣ

Βασιλικό: H VPSM διαψεύδει την κινεζική CMC για την προβλήτα - Τι λέει για αναστολή εργασιών

Βασιλικό: H VPSM διαψεύδει την κινεζική CMC για την προβλήτα - Τι λέει για αναστολή εργασιών

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία - Πότε τίθεται σε ισχύ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι λένε 11 δημοσκοπήσεις για την πιθανή αναμέτρηση Κάμαλα Χάρις - Ντόναλντ Τραμπ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι λένε 11 δημοσκοπήσεις για την πιθανή αναμέτρηση Κάμαλα Χάρις - Ντόναλντ Τραμπ

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι λένε 11 δημοσκοπήσεις για την πιθανή αναμέτρηση Κάμαλα Χάρις - Ντόναλντ Τραμπ

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο
ΚΥΠΡΟΣ

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο