Το 41% των Κυπρίων και 42% των Ευρωπαίων εμπιστεύονται την ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 21.12.2018
Το 41% των Κυπρίων και 42% των Ευρωπαίων εμπιστεύονται την ΕΕ
Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι «είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Το 41% των Κυπρίων και το 26% των Ελλήνων (το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ) δηλώνει ότι "εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση", σύμφωνα με τα αποτελέσματα του φθινοπωρινού ευρωβαρόμετρου, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Ο ίδιος δείκτης στον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκεται στο 42% αμετάβλητος από την άνοιξη του 2018, και στο υψηλότερο επίπεδο από το φθινόπωρο του 2010.


Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ κυριαρχεί σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ (από τα 15 την άνοιξη του 2018), με τα υψηλότερα ποσοστά στη Λιθουανία (65%), τη Δανία (60%) και τη Σουηδία (59%). Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι "τείνουν να εμπιστεύονται" την ΕΕ στις Κάτω Χώρες (57%), τη Μάλτα (56%), την Πορτογαλία (55%), την Εσθονία και τη Βουλγαρία (από 53%), το Λουξεμβούργο (52%) και τη Γερμανία (51%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι χαμηλότερες αναλογίες παρατηρούνται στην Ελλάδα (26%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31%) και την Τσεχία (32%). Συνολικά, η πλειοψηφία τείνει "να μην εμπιστεύεται" την ΕΕ σε δέκα χώρες. Τέλος, οι ερωτηθέντες στην Ουγγαρία είναι ομοιόμορφα διαιρεμένοι (48% τείνουν να εμπιστεύονται έναντι 48% όχι).

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, από την άνοιξη του 2018, το ποσοστό των ερωτηθέντων με θετική εικόνα για την ΕΕ έχει αυξηθεί σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ, και περισσότερο στη Σουηδία (53%, +11 εκατοστιαίες μονάδες), Ισπανία (43%, +10) και Ηνωμένο Βασίλειο ( 43%, +9). Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε έξι χώρες, ιδίως στη Μάλτα (43%, -7), και παραμένει αμετάβλητο στη Σλοβακία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Βουλγαρία.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ερωτηθέντων με αρνητική εικόνα της ΕΕ παρατηρούνται στην Ελλάδα (35%), στην Τσεχία (32%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία (από 27%).

Στην Κύπρο θετική εικόνα για τη ΕΕ έχει το 36% (+2 μονάδες) και αρνητική το 23% (-2 μονάδες), ενώ το 40% παραμένει ουδέτερο. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 25% (-2), 35% (-2) και 39% (+3).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν το ήμισυ των πολιτών της ΕΕ συμφωνούν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ (49%, +4 ποσοστιαίες μονάδες από την άνοιξη του 2018). Αντίθετα, το 47% των πολιτών της ΕΕ διαφωνούν (-2 από την άνοιξη του 2018 και -20 από την άνοιξη του 2013) και το 4% (-2) απαντούν ότι δεν γνωρίζουν. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2004 που η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ.

Σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η φωνή τους μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από τις 14 την άνοιξη του 2018), με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη Δανία (73%), τη Σουηδία (71%) και τη Γερμανία (70%). .

Αντίθετα, η πλειοψηφία διαφωνεί με αυτή τη δήλωση σε 12 χώρες της ΕΕ, ιδίως στην Ελλάδα (79%) και την Τσεχία και την Κύπρο (από 72%).

Ακόμη, σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι "είναι πολίτες της ΕΕ". Αυτή είναι η δεύτερη συνεχής έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, και για δεύτερη φορά από την άνοιξη του 2010, που αυτή η άποψη πλειοψηφεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Σε όλη την ΕΕ ως σύνολο, το 71% αισθάνεται καθ`αυτόν τον τρόπο (+1 ποσοστιαία μονάδα από την άνοιξη του 2018) και σε εθνικό επίπεδο οι αναλογίες κυμαίνονται από 89% στο Λουξεμβούργο έως 51% στη Βουλγαρία.

Τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων αισθάνονται ότι είναι πολίτες της ΕΕ σε 18 χώρες: στο Λουξεμβούργο (89%), τη Γερμανία (86%), την Ιρλανδία (85%), την Ισπανία (83%), τη Σουηδία και τη Μάλτα (και οι δύο από 82%), Φινλανδία και Εσθονία (81%), Ουγγαρία (80%), Πολωνία και Βέλγιο (79%), Δανία και Πορτογαλία (και 78%), Σλοβακία και Λιθουανία (και 77%).

Λιγότερο από τρία τέταρτα των ερωτηθέντων αισθάνονται ότι είναι πολίτες της ΕΕ στη Σλοβενία (72%), τη Ρουμανία (68%), την Κροατία (66%), και ακολουθούν η Κύπρος (65%), η Γαλλία (62%), η Ιταλία (59% ), το Ηνωμένο Βασίλειο (58%), η Τσεχία (56%), η Ελλάδα (52%) και η Βουλγαρία (51%).

Σε όλη την ΕΕ, το 28% των Ευρωπαίων δεν θεωρεί ότι είναι πολίτες της ΕΕ. Περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αισθάνονται αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα (48%), τη Βουλγαρία (47%), Τσεχία (43%), την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο (και οι δύο από 40%), τη Γαλλία (37%), την Κύπρο (35%) και την Κροατία (34%).

Από την άνοιξη του 2018, το αίσθημα της ιθαγένειας της ΕΕ αυξήθηκε σε 15 χώρες (κάτω από 17 την άνοιξη του 2018), το πιο έντονο στη Σουηδία (82%, +6 ποσοστιαίες μονάδες). Το αίσθημα αυτό μειώθηκε σε δέκα χώρες, με εντονότερη την περίπτωση της Κύπρου (65%, -7), και παρέμεινε αμετάβλητη στην Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία.

Σε ό,τι αφορά το ευρώ είκοσι χρόνια μετά την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος, η υποστήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το ευρώ παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς τα τρία τέταρτα των ατόμων που απάντησαν (75 %, +1 ποσοστιαία μονάδα) εντός της ζώνης του ευρώ τάσσονται υπέρ του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ.

Στην Κύπρο η υποστήριξη προς το ευρώ αγγίζει το 74% και στην Ελλάδα το 67%.

Επιπλέον, οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ πιστεύουν ότι η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι «καλή» (49 %), αλλά το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρή υποχώρηση από την άνοιξη του 2018 (-1 ποσοστιαία μονάδα). Το 38 % όσων απάντησαν θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι «κακή» (+1) και το 13 % δεν έχουν άποψη.

Το ποσοστό όσων έχουν θετική άποψη για την κατάσταση της εθνικής οικονομίας (49 %, αμετάβλητο ποσοστό) εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό των πολιτών με αρνητική άποψη (48 %, +1) αλλά μόνο με μία μονάδα διαφορά. Η πλειονότητα των αποκριθέντων στα 16 κράτη μέλη της ΕΕ (14 την άνοιξη του 2018) δηλώνουν ότι η κατάσταση της οικονομίας στο κράτος τους είναι καλή.

Η Μάλτα (95 %), το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες (91 % και για τις δύο αυτές χώρες) είναι οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Στη Δανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία (88 %) και την Αυστρία (81 %), πάνω από οκτώ στους δέκα απ` όσους απάντησαν έχουν αυτήν την άποψη.

Τα μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (6 %), την Κροατία (16 %) και την Ισπανία και τη Βουλγαρία (18 % και στις δύο).

Στην Κύπρο το 37% (-12 μονάδες) θεωρεί την κατάσταση της οικονομίας καλή, έναντι του 62% που πιστεύει το αντίθετο (+13 μονάδες.)

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες, με 40% των Ευρωπαίων (52% στην Κύπρο) η μετανάστευση θεωρείται ως η σημαντικότερη ανησυχία σε 26 κράτη μέλη της ΕΕ, φθάνοντας τα υψηλότερα ποσοστά στην Εσθονία (65%), τη Μάλτα (61%), καθώς και στη Σλοβενία και την Τσεχία (58% χώρες). Είναι η δεύτερη πιο σημαντική ανησυχία στη Σουηδία και την Πορτογαλία.

Το ένα πέμπτο των πολιτών της ΕΕ αναφέρει την τρομοκρατία (20%, στη δεύτερη θέση στην ΕΕ και 26% στην Κύπρο). Αυτό θεωρείται ως το πιο σημαντικό θέμα στην Πορτογαλία (35%) και βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε 13 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας (42%) και της Λιθουανίας (35%), όπου επιτυγχάνει τις υψηλότερες βαθμολογίες. Στην Ιρλανδία και τη Γαλλία, η τρομοκρατία βρίσκεται στην ίδια θέση με την αλλαγή του κλίματος, σε 27% και 22% αντίστοιχα.

Με 19% σε επίπεδο ΕΕ, η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών βρίσκεται στην τρίτη θέση (15% στην Κύπρο). Αναφέρεται από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στις Κάτω Χώρες (34%) και περισσότερο από το ένα τέταρτο στη Γερμανία (30%), τη Φινλανδία (29%), την Αυστρία (28%) και την Ελλάδα (26%). Αν και δεν είναι η πρώτη ανησυχία που επικρατεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ, βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις Κάτω Χώρες (34%), Γερμανία (30%), Αυστρία (28%) και Λουξεμβούργο (20%).

Η γενική οικονομική κατάσταση αναφέρεται από το 18% των πολιτών της ΕΕ (22% στην Κύπρο), στην τέταρτη θέση, με τις υψηλότερες αναλογίες στην Ιταλία (27%), στην Ελλάδα (27%), στην Ισπανία (25%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (24%).

Στην πέμπτη θέση, η κλιματική αλλαγή αναφέρεται από το 16% των ερωτηθέντων σε επίπεδο ΕΕ (12% στην Κύπρο). Φτάνει το υψηλότερο ποσοστό στη Σουηδία (46%), όπου είναι η πρώτη απάντηση που δόθηκε. Είναι το δεύτερο πιο αναφερόμενο ζήτημα στη Φινλανδία (36%), τη Δανία (31%), την Ιρλανδία (27%), το Βέλγιο (26%) και τη Γαλλία (22%). Η αλλαγή του κλίματος αναφέρεται επίσης από το ένα τρίτο περίπου των ερωτηθέντων στις Κάτω Χώρες (31%).

Σε έκτη θέση σε επίπεδο ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό (13%) είναι η ανεργία (20% στην Κύπρο). Λαμβάνει το υψηλότερο αποτέλεσμά του στην Ιταλία, όπου είναι το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα (34%).

Το 11% των αναφορών σε επίπεδο ΕΕ (μόλις 2% στην Κύπρο), η επιρροή της ΕΕ στον κόσμο έρχεται στην έβδομη θέση, με τις υψηλότερες βαθμολογίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και την Ολλανδία (από 17%).

Το περιβάλλον αναφέρεται από το 9% των Ευρωπαίων. Είναι η τρίτη πιο δεδομένη απάντηση στη Σουηδία (22%).

Το έγκλημα αναφέρεται επίσης από το 9% των Ευρωπαίων (19% στην Κύπρο). Είναι η τρίτη πιο δεδομένη απάντηση στη Μάλτα (18%).


ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
«Το διαχρονικό μήνυμα των ψηφοφόρων στα κόμματα» του Διονύση Διονυσίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το διαχρονικό μήνυμα των ψηφοφόρων στα κόμματα» του Διονύση Διονυσίου

«Το διαχρονικό μήνυμα των ψηφοφόρων στα κόμματα» του Διονύση Διονυσίου

Ψυχοθεραπεία ΔΗΣΥ με… ποίηση: Οι πικραμένοι απαγγέλλουν και η πρόεδρος τα ψάλλει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψυχοθεραπεία ΔΗΣΥ με… ποίηση: Οι πικραμένοι απαγγέλλουν και η πρόεδρος τα ψάλλει

Ψυχοθεραπεία ΔΗΣΥ με… ποίηση: Οι πικραμένοι απαγγέλλουν και η πρόεδρος τα ψάλλει

Πενσιλβάνια: Από τα 135 μέτρα ο πυροβολισμός στον Τράμπ– Ποιος είναι ο 20χρονος δράστης

Πενσιλβάνια: Από τα 135 μέτρα ο πυροβολισμός στον Τράμπ– Ποιος είναι ο 20χρονος δράστης

Πενσιλβάνια: Από τα 135 μέτρα ο πυροβολισμός στον Τράμπ– Ποιος είναι ο 20χρονος δράστης

Πεπεισμένος ο ΠτΔ για ουσιαστική προσπάθεια τερματισμού της κατοχής σύντομα

Πεπεισμένος ο ΠτΔ για ουσιαστική προσπάθεια τερματισμού της κατοχής σύντομα

Πεπεισμένος ο ΠτΔ για ουσιαστική προσπάθεια τερματισμού της κατοχής σύντομα

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν μπορώ να μιλήσω για αισιοδοξία στο Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν μπορώ να μιλήσω για αισιοδοξία στο Κυπριακό»

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν μπορώ να μιλήσω για αισιοδοξία στο Κυπριακό»