Ενδεχόμενο ποινικών αδικημάτων στην υπόθεση Κτηματολογίου Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 30.11.2017
Ενδεχόμενο ποινικών αδικημάτων στην υπόθεση Κτηματολογίου Λάρνακας
Η υπόθεση του κτιρίου του Κτηματολογίου συζητήθηκε σήμερα στην Βουλή, με βουλευτές να επιρρίπτουν ευθύνες σε πρώην Υπουργούς της Κυβέρνησης Χριστόφια

Το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα στην υπόθεση της στέγασης του επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου Λάρνακας στις υφιστάμενες κτιριακές του εγκαταστάσεις διατύπωσε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στη διάρκεια της σημερινής συζήτησης του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, με βουλευτές να επιρρίπτουν ευθύνες σε πρώην Υπουργούς της Κυβέρνησης Χριστόφια.


Τη θέση περί διάπραξης ποινικών αδικημάτων εκφράζει ο Γενικός Ελεγκτής σε επιστολή που απέστειλε χθες, 29 Νοεμβρίου, στον Γενικό Εισαγγελέα για το θέμα, κάνοντας λόγο για σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων. Στην επιστολή εξηγεί τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα οποία, όπως αναφέρει, διαφέρουν από την προηγούμενη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που ετοιμάστηκε τον Απρίλιο του 2010 και υπογράφεται από την τέως Γενική Ελέγκτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.

«Η εικόνα που έχουμε σχηματίσει είναι ότι ενδεχομένως διάφορα πρόσωπα που ασκούσαν δημόσια εξουσία, κεχωρισμένα ή σε συνεννόηση μεταξύ τους, μεθόδευσαν την απόκτηση του κτiρίου σε τιμή που ήταν εξόχως ασύμφορη για το κράτος, με τρόπο ώστε να δίνεται η ψευδής εικόνα ότι η τιμή ήταν λογική και συμφέρουσα για το κράτος και με εκ των υστέρων ενέργειες, όταν ασκήθηκε κοινοβουλευτικός έλεγχος, ώστε να υπάρχει συγκάλυψη των μεμπτών ενεργειών που είχαν προηγηθεί» είπε στους βουλευτές ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Εξήγησε ότι η τιμή που συμφωνήθηκε για την απαλλοτρίωση, δηλαδή τα €14,2 εκ., συνιστά διασπάθιση δημοσίου χρήματος προς όφελος ενός ιδιώτη. Όπως εξήγησε, ο ιδιοκτήτης έβγαλε καθαρό κέρδος της τάξης των €7 εκ., για ένα κτίριο (και γη) αξίας €8,1εκ. Ανέφερε μάλιστα ότι τα €14,2 εκ. ήταν πολύ πιο πάνω από τις εκτιμήσεις του Κτηματολογίου που ανέρχονταν σε €11,5 εκ, €13,7 εκ.

Ο Γενικός Ελεγκτής σημείωσε ακόμα ότι υπήρξε παραβίαση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αγορά κτιρίου, με την απόφαση της τριμελούς επιτροπής για απαλλοτρίωση. «Θεωρούμε ότι η πιο πάνω ενέργεια της τριμελούς επιτροπής, που αποτελείτο από τους κ. Λάζαρο Λαζάρου (τέως Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας), κ. Λάζαρο Σαββίδη (τέως ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών) και κ. Χρίστο Πατσαλίδη (Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών) παραβιάζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ενδεχομένως να λήφθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας», είπε.

Ανέφερε ακόμα ότι εφόσον αντί αγοράς, έγινε απαλλοτρίωση, ο ιδιοκτήτης απαλλάγηκε από την καταβολή του φόρου επί των κερδών του από την πώληση, με βάση τον τότε εν ισχύει εταιρικό φόρο του 10%. Απαλλάγηκε ακόμα από την υποχρέωση συντήρησης τού κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων για συγκεκριμένη περίοδο που θα συμφωνείτο, παρά τη σχετική πρόνοια στην απόφαση του Υπουργικού.

«Η τιμή που συμφωνήθηκε για την απαλλοτρίωση (€14,2 εκ) συνιστά διασπάθιση δημοσίου χρήματος προς όφελος ενός ιδιώτη. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την όλη διαδικασία ως μια συγκεκαλυμμένη ανάθεση σε ένα ιδιοκτήτη γης της κατασκευής δημόσιου έργου, κατά παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με αδιαφανή τρόπο και σε τιμή που συνιστά διασπάθιση δημοσίου χρήματος προς όφελος ιδιώτη» είπε. Εξήγησε ότι αρχικά αποφασίστηκε ενοικίαση του κτιρίου, που εξαιρείται από τη νομοθεσία περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και στη συνέχεια, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποφασίστηκε η αγορά του, που επίσης εξαιρείται από τη νομοθεσία περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Πληρώσαμε, είπε, συνολικά €15,1 εκ., εκ των οποίων €14,2 εκ. για απαλλοτρίωση και €900,000 για ενοίκια.

Ο Γενικός Ελεγκτής έκανε αναφορά στο βασικό συμπέρασμα της προηγούμενης έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο του 2010, ότι «όσον αφορά στην αγορά του ακινήτου, φαίνεται ότι το κόστος (γη και κτήρια) βρίσκεται σε λογικά πλαίσια. Ωστόσο, η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν εξασφάλισε διαφάνεια, ίση μεταχείριση πολιτών, ούτε η τιμή ήταν προϊόν ανταγωνισμού». Στην εν λόγω έκθεση, εξήγησε, χρησιμοποιήθηκε η εκτίμηση του Τμήματος Δημοσίων Εργων ύψους €8,5 εκ., για να δικαιολογηθεί τιμή πολύ μεγαλύτερη από τις αξίες που έδιναν οι εκτιμήσεις του Τμήματος Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα η έκθεση του 2010 αναφέρει ότι «το ΤΚΧ λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω κόστος όπως υπολογίστηκε από το ΤΔΕ (Τμήμα Δημοσίων Έργων) καθώς επίσης το ΦΠΑ (15%), την αξία της γης (€4.124.000) και το μεικτό κέρδος της εταιρείας ανάπτυξης (15%), κατέληξε ότι η συνολική αγορά γης και κτιρίου ανέρχεται σε €15.900.000».

Θεωρούμε, αναφέρει στην επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα ο Γενικός Ελεγκτής, ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση «είναι παραπλανητική» για λόγους τους οποίους και αναλύει. Ο κ. Μιχαηλίδης κάνει λόγο για «σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων» αφού, όπως εξηγεί, ο ιδιοκτήτης κατέβαλε μεταξύ των ετών 2006-2008 ποσό της τάξης των €8,1 εκ. και εισέπραξε μεταξύ των ετών 2008 – 2009 ποσό της τάξης των €15,1εκ. αποκομίζοντας κέρδος της τάξης των €7εκ., το οποίο, λόγω της απαλλοτρίωσης, αντί της αγοράς, ήταν και αφορολόγητο. Στο κέρδος αυτό δεν περιλαμβάνεται μάλιστα το κέρδος της συνδεδεμένης εργοληπτικής εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του κτηρίου «Επιχειρήσεις Αδελφοί Στέλιου Κουννά Λτδ» που είναι συνδεδεμένη με τον ιδιοκτήτη «Ιριδα Κτηματική Λτδ» που ενεργούσε ως η εταιρεία ανάπτυξης γης. «Θεωρούμε τούτο ως σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Ελεγκτής στάθηκε επίσης στην ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία, μέσα σε πέντε ημέρες, ενώ η συνήθης περίοδος για ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας είναι περίπου δύο χρόνια.

Καταλήγοντας ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία «έχει την άποψη ότι ενδεχομένως να διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα», άποψη η οποία διατυπώνεται και στην επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα.
Πατσαλίδης: Δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα στις εισηγήσεις


Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Πατσαλίδης, ο οποίος ήταν ένας εκ των τριών μελών της Επιτροπής που διορίστηκε το 2009 από το Υπουργικό Συμβούλιο, για την διαπραγμάτευση της αγοράς του κτιρίου, είπε στην Επιτροπή ότι εισηγήθηκε στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, Νεοκλή Συλικιώτη, να γίνει απαλλοτρίωση έναντι του ποσού των €14,2 εκ., καθώς «τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν υπέρ του κράτους αυτή η πράξη».

"Γι’ αυτό ήταν εισήγηση της Επιτροπής προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Δεν ήμασταν εξουσιοδοτημένοι να πάρουμε τέτοια απόφαση, την απόφαση για απαλλοτρίωση την παίρνει ο Υπουργός. Οι δύο Υπουργοί (σσ Νεοκλής Συλικιώτης και Χαρίλαος Σταυράκης) συνήλθαν και ενέκριναν τις εισηγήσεις μας. Δεν υπάρχουν παράνομες εισηγήσεις, δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα στις εισηγήσεις, αν υπάρχουν είναι στις αποφάσεις», είπε ο Χρήστος Πατσαλίδης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας χαρακτήρισε εξωφρενικό το ότι έγινε απαλλοτρίωση αντί αγοράς. Είπε ότι το κτίριο αγοράστηκε στη διπλάσια τιμή της αξίας του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «πληρώθηκαν τιμές Νέας Υόρκης, Μανχάταν».

Ανέφερε ακόμα ότι όλα έγιναν με ταχύτητα φωτός, ενώ τέτοιες διαδικασίες υπό κανονικές συνθήκες παίρνουν 3-5 χρόνια.

«Αυτά τα θεωρώ απαράδεκτα. Το θλιβερό είναι ότι αυτοί οι κύριοι ήταν στο ψηλότερο επίπεδο. Δεν νομίζω αν ήταν δική τους περιουσία να ενεργούσαν κατά τέτοιο απαράδεκτο και κραυγαλέο τρόπο» ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι η υπόθεση εστάλη στον Γενικό Εισαγγελέα και ότι αναμένει να πιάσουν δουλειά άμεσα οι ανακριτές, σημειώνοντας ότι ουδείς από όσους έλαβαν μέρος στη λήψη αποφάσεων και εκτέλεση, εξαιρείται από την έρευνα.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά είπε πως «προκαλεί αλγεινή εντύπωση όταν το ένα μέλος που ήταν παρών προσπαθεί να αποσείσει τις ευθύνες που είχε ο ίδιος».

«Το να έρχεται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών να αποποιείται της ευθύνης του, έχει μια διάσταση» ανέφερε.
Στην έκθεση του Ελεγκτή αναφέρεται ότι η Επιτροπή δεν εισηγήθηκε, αλλά αποφάσισε την απαλλοτρίωση του κτηρίου στα €14,2 εκ., και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, σημείωσε η βουλευτής του ΑΚΕΛ.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε ότι από την όλη υπόθεση «αναδύεται μια μυρωδιά σκανδάλου, μια μυρωδιά σήψης» και πρόσθεσε πως μέσα από την έρευνα του Ελεγκτή προκύπτουν σοβαρά ζητήματα πολιτικής ευθύνης που μπορεί να μετατρέπεται και σε ποινικά αδικήματα, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στους δύο Υπουργούς Συλικιώτη και Σταυράκη.

«Για να μην προτρέξουμε σε κατάληξη και σε συμπεράσματα θα πρέπει στην επόμενη συνεδρίαση να προσέλθουν αυτοί οι αξιωματούχοι και να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις», είπε.

Πρόσθεσε ότι ορθώς ο Γενικός Ελεγκτής παραπέμπει την έκθεσή του στο Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος, είπε, πρέπει να δώσει άμεσα οδηγίες για ποινική διερεύνηση.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Μυλωνάς δήλωσε ότι οι Υπουργοί της κυβέρνησης του ΑΚΕΛ, ο κ. Συλικιώτης συγκεκριμένα, είχε πάρει την πολιτική απόφαση κατόπιν εισήγησης-απόφασης της τριμελούς επιτροπής. «Θα τα διερευνήσει ο Γενικός Ελεγκτής και ελπίζουμε ότι κάποτε θα καταλήξουν και στον Γενικό Εισαγγελέα για να δούμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες», είπε.

«Δεν μπορούν να κάνουν του κεφαλιού τους είτε για να ικανοποιούν δικούς τους είτε για να είναι φίλοι με επιχειρηματίες ή άλλα πρόσωπα, τα οποία ίσως σε άλλες περιπτώσεις ή και σε αυτή, θα ελεγχθεί, μπορεί να είναι φίλος ή γνωστός της εκάστοτε εξουσίας», σημείωσε.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών

Σκάνδαλο Αββακούμ: Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις - Νέος κύκλος ερευνών

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό

Παράταση επιδότησης στο ρεύμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αποφάσισε το Υπουργικό

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό
ΚΥΠΡΟΣ

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό

Τέλος τα κινητά τηλέφωνα σε γυμνάσια και λύκεια - Τι αποφάσισε το Υπουργικό

Viral η ομιλία απόφοιτου Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διαφθορά: «Φεύγω δίχως να γνωρίζω πότε και εάν θα γυρίσω πίσω»
ΚΥΠΡΟΣ

Viral η ομιλία απόφοιτου Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διαφθορά: «Φεύγω δίχως να γνωρίζω πότε και εάν θα γυρίσω πίσω»

Viral η ομιλία απόφοιτου Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διαφθορά: «Φεύγω δίχως να γνωρίζω πότε και εάν θα γυρίσω πίσω»

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Κασσελάκης απέλυσε τον Γιώργο Τσίπρα από συνεργάτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ