Ξενώνας για γονείς παιδιών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Ο ξενώνας για γονείς παιδιών θα δημιουργηθεί στο πρώην κέντρο αποκατάστασης παραπληγικών. Σήμερα πέφτουν οι υπογραφές...

Το πρώην κέντρο αποκατάστασης παραπληγικών, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Στροβόλου, αξιοποιείται για πολύ καλό σκοπό. Μετατρέπεται σε ξενώνα φιλοξενίας γονέων παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάρειο Νοσοκομείο ή άλλων νοσοκομείων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το έργο θα αναλάβει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ronald McDonald House Charities of Cyprus. Σήμερα υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ του ιδρύματος και του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργικό Συμβούλιο προσφάτως έχει εγκρίνει την εκμίσθωση του εν λόγω κτηρίου και μέρος κρατικής γης στο φιλανθρωπικό ίδρυμα για σκοπούς ανέγερσης του ξενώνα «Ronald McDonald Houses». Όπως αναφέρεται στη συμφωνία της μίσθωσης, το ίδρυμα θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη στελέχωση του ξενώνα με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την αποκλειστική ευθύνη να θέσει τις ώρες, τις μέρες και τον τρόπο λειτουργίας του και την παροχή ασφάλειας εντός του ξενώνα. Τα δύο μέρη (Υπουργείο Υγείας και το φιλανθρωπικό ίδρυμα) θα πρέπει επίσης να συνάψουν ξεχωριστές συμφωνίες μεταξύ τους σε σχέση με τα κριτήρια ατόμων τα οποία θα φιλοξενούνται στον ξενώνα, χρόνο φιλοξενίας τους, σειρά προτεραιότητας κ.λπ. ενώ θα πρέπει να καθοριστεί άτομο από το Υπουργείο Υγείας το οποίο θα έχει συνεχή επαφή με τον ξενώνα.


Γίνεται επίσης σαφές στη συμφωνία ότι το ίδρυμα θα πρέπει είναι συντονισμένο με το Μακάρειο Νοσοκομείο καθώς και με άλλα άλλα νοσοκομεία και/ή κλινικές, ιδιωτικά ή μη, καθόσον αφορά τον αναμενόμενο χρόνο νοσηλείας του κάθε παιδιού που θα είναι απαραίτητα ώστε να είναι σε θέση να οργανώνει τη φιλοξενία παιδιών και/ή γονέων και/ή συνοδών παιδιών στον ξενώνα. Το ετήσιο μίσθωμα έχει καθοριστεί στα 100 ευρώ και το κτήριο θα ανακαινιστεί ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο έχει παραχωρηθεί στο ίδρυμα.
Στη συμφωνία αναφέρεται επίσης ότι σε περίπτωση που το Μακάρειο Νοσοκομείο μεταφερθεί σε άλλη περιοχή ή τερματιστεί η λειτουργία του το Υπουργείο Υγείας θα έχει τη δυνατότητα τερματισμού της συμφωνίας.


Επιστροφή
στην αρχή