Τριγμοί στις ασφάλειες λόγω Olympic Insurance

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Το υποκατάστημα της υπό επιτήρηση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας Olympic στη Βουλγαρία έχει τετραπλάσιο κύκλο εργασιών από την Olympic Κύπρου.

Σε ένα ποσό περίπου διπλάσιο του κύκλου εργασιών της Olympic Insurance εκτιμάται ότι θα είναι το ύψος των υποχρεώσεων της εταιρείας σε περίπτωση που η απόφαση ημερομηνίας 9/5 να τεθεί σε επιτήρηση καταλήξει σε απόφαση για να τεθεί η ασφαλιστική εταιρεία σε καθεστώς διαχείρισης. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει προηγουμένως ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της έφεσης της εταιρείας ενάντια στην απόφαση της εφόρου Ασφαλίσεων, να απορρίψει την έφεση. Μέχρι τότε (περί τα τέλη Ιουλίου) οι δραστηριότητες της εταιρείας θα εξακολουθήσουν να είναι υπό περιορισμό. Σύμφωνα με την απόφαση της εφόρου Βικτώρια Νάταρ, η επιτήρηση της Olympic σημαίνει ότι δικαιούται να εξυπηρετεί μόνο υφιστάμενα συμβόλαια και εκκρεμούσες απαιτήσεις που απορρέουν από αυτά. Επιτηρητής της Olympic, η οποία το 2016 εξαγοράστηκε από λουξεμβουργιανή εταιρεία ισπανικών συμφερόντων, είναι ο οίκος Mazars.

Claims από Βουλγαρία


Με τον κύκλο εργασιών της Olympic Insurance να εκτιμάται γύρω στα 25 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η εταιρεία έχει τετραπλάσιο κύκλο εργασιών στο υποκατάστημά της στη Βουλγαρία (περίπου 20 εκατ. ευρώ) αντί στην έδρα της στην Κύπρο (περίπου 5 εκατ. ευρώ). Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι με το καθεστώς που λειτούργησε η Olympic Insurance στη Βουλγαρία (δηλαδή υπό την εποπτεία της Κύπριας εφόρου Ασφαλίσεων), στο απευκταίο ενδεχόμενο η εταιρεία να τεθεί σε καθεστώς διαχείρισης, οι ζημιές προς τους ασφαλισμένους-πιστωτές θα καταβληθούν από την Κύπρο.


Το υποκατάστημα της Olympic στη Σόφια, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2009, φέρεται εξάλλου ως υπεύθυνο για τις ζημιές της Olympic των τελευταίων χρόνων. Όπως αναφέρεται στην έκθεση οικονομικών καταστάσεων της Olympic για το 2016, η αύξηση των ζημιών κατά 1,82 εκατ. ευρώ οφειλόταν στην αύξηση των claims, τα οποία με τη σειρά τους συγκεντρώνονται περισσότερο στη Βουλγαρία. Πληροφορίες του «Πολίτη» ανεβάζουν το ύψος της έκθεσης της εταιρείας σε ασφαλιστήρια συμβόλαια στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ το 75% των συμβολαίων της καλύπτει αποκλειστικά τον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων καταβάλλει ετησίως ποσά της τάξης των 4-5 εκατ. ευρώ. Πάντως, οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος της Olympic στη Βουλγαρία τέθηκαν υπό περιορισμό από την αρμόδια βουλγαρική αρχή. Όπως πληροφορείται ο «Πολίτης», η λειτουργία του βουλγαρικού υποκαταστήματος ελέγχεται μεν στην Κύπρο, ωστόσο μέρος των ζημιών μπορεί να παραμείνει τελικά στη Βουλγαρία, εφόσον ισχύουν και διμερείς συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών.

Χωρίς στοιχεία 210 εκατ.

 


Ο λόγος για τον οποίο η Olympic Insurance τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης δεν είναι πάντως οι ζημιές της και η λειτουργία του υποκαταστήματος στη Βουλγαρία, αλλά η αδυναμία της να αποδείξει στον εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή την κατοχή περιουσιακών στοιχείων που παρουσίασε στο πλαίσιο ικανοποίησης των νέων κριτηρίων για τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ II). Στην έκθεση του οίκου Baker Tilly (ημερ. 4/5) τονίζεται ότι ήταν αδύνατο να συλλεχθούν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ιδιοκτησία επένδυσης σε θυγατρική της ιδιοκτήτριας εταιρείας της Olympic ύψους 150 εκατ. ευρώ. Παρόμοια, η Baker Tilly δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει επένδυση ύψους 24,6 εκατ. ευρώ σε άλλη θυγατρική εταιρεία, ούτε την ύπαρξη εταιρικών ομολόγων της μητρικής Hispakol ύψους 22,8 εκατ. ευρώ και εισπράξιμα ποσά ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. Ακόμα, ο έλεγχος στην Olympic κατέδειξε αδυναμία εντοπισμού μετρητών που είχε ισχυριστεί ότι είχε στην κατοχή της η εταιρεία αξίας 11,9 εκατ. ευρώ. Αδυνατώντας να διασταυρώσει την ύπαρξη κεφαλαίων συνολικής αξίας 210 εκατ. ευρώ, η Baker Tilly σημειώνει στην έκθεσή της ότι δεν ήταν σε θέση να υποβάλει εισηγήσεις για αναπροσαρμογές προκειμένου η Olympic να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΙΙ.


Από πλευράς εταιρείας η διοίκηση δεν θέλησε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Η έφορος Ασφαλίσεων, ως γνωστόν, δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις σε δημοσιογράφους.


Επιστροφή
στην αρχή