Παραγωγικότητα, smartphones και «τοξικοί» υπάλληλοι

Πώς ένα υπάλληλος επηρεάζεται από τη χρήση του κινητού του τηλεφώνου και πώς ένας διευθυντής καλείται να αντιμετωπίσει τις διαφορές στο προσωπικό

Περισσότερα