Τρ. Κύπρου: Αναθεώρηση της «Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εν λόγω δήλωση και η έγκαιρη ανάρτησή της επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου για ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενδελεχή προστασία και σεβασμό των προσωπικών δεδομένων, και ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ημερομηνία εφαρμογής 25 Μαΐου) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση της «Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Statement) για την επεξεργασία των  προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που είναι: α) πελάτες ή δυνητικοί πελάτες της, ή/και β) αντιπρόσωποι πελατών ή δυνητικών πελατών της, ή/και γ) δικαιούχοι νομικών προσώπων πελατών ή δυνητικών πελατών της.

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην εν λόγω δήλωση για να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα σας και άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και χρήση των δεδομένων σας στην Τράπεζα Κύπρου. Η δήλωση αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com.cy, στα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης, καθώς και στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου.

Η εν λόγω δήλωση και η έγκαιρη ανάρτηση της επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πιο πάνω αναφερόμενων φυσικών προσώπων αλλά και για το σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής.


Επιστροφή
στην αρχή