Το Web TV του «Π» στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

WEB TV /Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου δήλωσε ότι το έργο έγινε πραγματικότητα μετά από την ευγενική προσφορά της οικογένειας Ιωάννου αλλά και της ΕΕ

Στη νέα βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου «Στέλιος Ιωάννου» βρέθηκε το Web TV του «Π». Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι το μεγαλεπήβολο αυτό έργο έγινε πραγματικότητα μετά από την ευγενική προσφορά της οικογένειας Ιωάννου, αλλά και τη συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

#ΗΕυρώπηΕίναιΤοΜέλλονΜας

#OurEuropeOurFuture


Επιστροφή
στην αρχή