Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 462η θέση παγκοσμίως. Βελτίωση 24 θέσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Σύμφωνα με το U.S. News Best Global University Rankings, ισοβαθμεί με το London Business School. 4ο συγκριτικά με τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στην 462η θέση παγκοσμίως από το U.S. News Best Global University Rankings, ισοβαθμώντας με το London Business School και σημειώνοντας βελτίωση 24 θέσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Σε ανακοίνωση που στάληκε από το ΠΚ, αναφέρεται ότι το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 4ο συγκριτικά με τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στη 211η θέση. Σημειώνεται ότι το ΠΚ είναι το μόνο ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα κατάταξης U.S. News.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η U.S. News αξιολογεί και κατατάσσει τα 1.250 καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιστημονική έρευνα, την επιρροή και τη φήμη παρά στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται σε 13 κατηγορίες, μεταξύ αυτών η παγκόσμια και περιφερειακή φήμη της έρευνας, οι δημοσιεύσεις, οι εκδόσεις, τα συνέδρια, η επιρροή στην έρευνα (normalized), η ποιότητα της έρευνας, οι διεθνείς συνεργασίες και η ποιότητα των διδακτορικών φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μόνιμα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου από όλες τις αναγνωρισμένες λίστες κατάταξης.

 


Επιστροφή
στην αρχή