Το μεγαλο πάρτι με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι καθυστερήσεις από ενοίκια τουρκοκυπριακών περιουσιών ανέρχονταν στο ποσό των 7.300.214 ευρώ.

Τον ασκό του Αιόλου σε σχέση με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες (περίπου μισό από σκάλες στις ελεύθερες περιοχές) άνοιξε ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος, μιλώντας αρχικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sigma (22/8/2017), στον Πολίτη 107.6 FM αλλά και σε πολλά άλλα μίντια τις μέρες που ακολούθησαν, έκανε λόγο για τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο, κάνοντας και συγκεκριμένες αναφορές σε πρόσφυγες και μη πρόσφυγες, οι οποίοι (κατα)κρατούν άλλοι παράνομα και άλλοι παράτυπα τουρκοκυπριακές περιουσίες αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Πολλές από τις αναφορές Φαίδωνος καταγράφονται στην εσωτερική έκθεση/ στρατηγικό σχέδιο 2017-2019 που ετοίμασε η υπηρεσία διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία εξασφάλισε ο «Πολίτης».

Διαφάνεια - Αξιοκρατία

Στο παράρτημα της εσωτερικής έκθεσης/ στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών περιλαμβάνονται και δύο πολύ ενδιαφέρουσες επιστολές του αναπληρωτή διευθυντή Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Μάκη Οικονομίδη. Στην πρώτη επιστολή, με τίτλο «Διαφάνεια, Αξιοκρατία, Νομιμοφροσύνη» (ημερομηνίας 8/2/2016) προς τους επικεφαλής των κλάδων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (μέσω των επάρχων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως έχουν διαπιστωθεί σε περιπτώσεις ελέγχων που ο ίδιος ο κ. Οικονομίδης έχει διεξαγάγει με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας τα εξής:

  • Οικίες, υποστατικά και κλήροι διακατέχονται από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
  • Τουρκοκυπριακές περιουσίες εκμισθώνονται κερδοσκοπικώς σε τρίτους, άνευ της συγκατάθεσης του Κηδεμόνα.
  • Αυθαιρεσίες και υπερβάσεις ως προς τις οικοδομικές άδειες και πρόκληση τετελεσμένων.
  • Κατοχή και εκμετάλλευση δυσανάλογης έκτασης και αξίας ιδιοκτησίας μεταξύ δικαιούχων.
  • Ανεπαρκής έλεγχος ως προς την ορθότητα των στοιχείων των αιτητών (π.χ. ακόμα και δημόσιοι λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών εμφανίζονται σαν ιδιωτικοί υπάλληλοι).
  • Αλλαγή χρήσης άνευ της συγκατάθεσης του Κηδεμόνα.
  • Απουσία παντελούς ελέγχου ως προς την ιδιότητα του χρήστη και τη χρήση της ιδιοκτησίας (π.χ. ενώ καταγράφεται ως χρήση ανθοπωλείου, τουρκοκυπριακή ιδιοκτησία είχε μετατραπεί σε γραφείο στοιχημάτων).
  • Απουσία συστήματος παρακολούθησης/ πληροφόρησης ως προς την κατάσταση της τουρκοκυπριακής περιουσίας, ακόμη και σε περιπτώσεις κραυγαλέες.
  • Κατακράτηση πληροφοριών από δημόσιους λειτουργούς και μη ενημέρωση της προϊστάμενης αρχής.

Πιέσεις και υποδείξεις

Στις 2 Μαρτίου 2016 ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Μάκης Οικονομίδης, με επιστολή του με τίτλο «Επισκέψεις μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα γραφεία των κλάδων Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών» προς επάρχους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου (προς προϊσταμένους κλάδους Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών), ζητεί να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενική, παραγωγική, απρόσκοπτη και ανεπηρέαστη εκτέλεση των καθηκόντων της υπηρεσίας. «Έχει επισημανθεί και καταγγελθεί πως μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα περιφέρονται ασκόπως στα γραφεία των κλάδων Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ή ακόμη, έτι χειρότερο, προσέρχονται με σκοπό να ενημερωθούν και ενδεχομένως να επηρεάσουν το αποτέλεσμα εξέτασης διαφόρων αιτήσεων τρίτων προσώπων, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση στο ευρύτερο κοινό. Ενίοτε προκαλείται η σφαλερή/ σκόπιμη εντύπωση ότι αποφάσεις λήφθηκαν κατόπιν πιέσεων και υποδείξεων τρίτων, λόγω ακριβώς της παρουσίας μη δικαιούχων προσώπων στους χώρους εργασίας μας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Οικονομίδης. Επιπλέον, στην ίδια επιστολή σημειώνεται ότι «ιδιαίτερα, ενδείκνυται η ανάρτηση πινακίδας σε περίοπτη θέση στην οποία να αναγράφεται πως απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία, να οριστεί λειτουργός εξυπηρέτησης κοινού προς τον οποίο θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για πληροφορίες και επίδοση/ παραλαβή εγγράφων, οι θύρες των γραφείων των λειτουργών του κλάδου να παραμένουν κλειστές και ει δυνατόν να αποσυρθούν ακόμη και οποιαδήποτε περιττά καθίσματα από τους περιβάλλοντες χώρους».

Εκατομμύρια ανείσπρακτα

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι καθυστερήσεις από ενοίκια τουρκοκυπριακών περιουσιών ανέρχονταν στο ποσό των 7.300.214 ευρώ, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται ανησυχητική αύξηση του ρυθμού κατά 5,2 εκατοστιαίες μονάδες. Ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών καταβάλλει στα συμβούλια αποχετεύσεως τις οφειλές των αποχετευτικών τελών που αφορούν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Όλα τα επαρχιακά γραφεία οφείλουν να εισπράττουν αυτά τα ποσά από τους μισθωτές των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Κατά το έτος 2014, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον Κηδεμόνα για αποχετευτικά τέλη ανέρχονταν σε 996.086 ευρώ, σε αντίθεση με τις εισπράξεις που ανέρχονταν σε 122.501 ευρώ, δηλαδή ποσοστό μόλις 12,3%. Η διαφορά ύψους 873.585 ευρώ καλύφθηκε με κυβερνητική χορηγία.

Όλοι ξέρουν

Ενδεικτικό του πώς και γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν είναι το ότι σύμφωνα με νόμο του 2012 έχει συσταθεί Συμβουλευτή Επιτροπή η οποία μελετά (ή θα έπρεπε να μελετά) ενδελεχώς και παρέχει συμβουλές στον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προτού αποφασίσει σχετικά με οποιονδήποτε ζήτημα αφορά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής και απαρτίζεται από τον Κηδεμόνα, τον διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έναν εκπρόσωπο όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έναν εκπρόσωπο της παγκύπριας ένωσης προσφύγων, έναν εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών, έναν εκπρόσωπο της Αγροτικής, έναν εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου, έναν εκπρόσωπο του Ευρωαγροτικού και έναν εκπρόσωπο της ΠΟΒΕΚ. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια του 2015 πραγματοποιήθηκε μια συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ τα έτη 2013 και 2014 πραγματοποιήθηκαν δύο και μία συνεδρίες αντίστοιχα. Εντός του 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις συνεδρίες.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Επόμενο άρθρο:

Αφιέρωμα

Ανταλλαγή τουρκοκυπριακής περιουσίας με ελληνοκυπριακή

Η ιδιωτική ελληνοκυπριακή περιουσία, η οποία τελικά μεταβιβάστηκε σε Τουρκοκύπριους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εγκαταλειφθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία

02 / 04
Επιστροφή
στην αρχή