Το αρχαίο βασίλειο του Κουρίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η πόλη του Κουρίου συνέχισε ωστόσο να υφίστατο, όμως δεν γνωρίζουμε υπό ποιο καθεστώς – εάν για παράδειγμα είχε ενταχθεί σε άλλο βασίλειο

Είναι γνωστοί δυο μόνο βασιλιάδες της πόλης αυτής. Ο Δάμασος κατά τον 7ο π.Χ.αι. και ο Στασάνωρ, νωρίς τον 5ο π.Χ. αι. – εκείνος που είχε αλλάξει στρατόπεδο την κρίσιμη ώρα της σύγκρουσης με τους Πέρσες κατά την υπό τον Ονήσιλο επανάσταση. Φαίνεται ότι το βασίλειο αυτό θα πρέπει να είχε διαλυθεί περίπου τότε, νωρίς τον 5ο π.Χ. αι., αφού όχι μόνο δεν αναφέρονται άλλοι βασιλιάδες του, αλλά ούτε και μαρτυρείται να είχε διαδραματίσει ρόλο σε σημαντικές στο εξής εξελίξεις. Η πόλη του Κουρίου συνέχισε ωστόσο να υφίστατο, όμως δεν γνωρίζουμε υπό ποιο καθεστώς – εάν για παράδειγμα είχε ενταχθεί σε άλλο βασίλειο.

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή