Το αρχαίο βασίλειο των Σόλων...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρά το ότι ο θρύλος αναφέρει ότι η πόλη είχε πάρει το όνομα του Σόλωνος του Αθηναίου, ωστόσο φαίνεται ότι η ονομασία προϋπήρχε

Αξιόλογο υπήρξε και το βασίλειο των Σόλων, με στενούς επίσης δεσμούς με την Ελλάδα. Μας είναι γνωστοί συνολικά 11 βασιλιάδες της πόλης αυτής, με πρώτο τον Ρήσο κατά τον 7ο π.Χ. αι. Κατά τον επόμενο αιώνα βασίλευσαν κατά σειρά οι Φιλόκυπρος Α΄, Κυπράνωρ, Φιλόκυπρος Β΄, Αριστόκυπρος (που σκοτώθηκε δίπλα στον Ονήσιλο κατά την επανάσταση του 499 π.Χ.). Ο αναφερόμενος δε Αναξαγόρας πιθανώς βασίλευσε κατά τις αρχές του 4ου π.Χ. αι. Οπότε βασίλευσαν κατά σειράν και οι Στασικράτης Α΄, Στασίας, Στασικράτης Β΄, Πασικράτης και τελευταίος, για πολύ σύντομο διάστημα, ο Εύνοστος. Παρά το ότι ο θρύλος λέγει ότι η πόλη είχε πάρει το όνομα του Σόλωνος του Αθηναίου, που είχε πάντως φιλοξενηθεί σ’ αυτήν, μάλιστα δυο φορές (τη δεύτερη είχε πεθάνει ακριβώς στους Σόλους), ωστόσο η ονομασία προϋπήρχε. Η αρχική ονομασία της πόλης ήταν Αιπεία (από τη λέξη αιπύς που σήμαινε βραχώδης) και η ονομασία Σόλοι προήλθε από ανατολική απόδοση ακριβώς του χαρακτηρισμού της ως βραχώδους. Διότι η αρχική προϊστορική πόλη βρισκόταν επί υψώματος, σε οχυρή θέση, και αργότερα, λόγω πλέον και των εμπορικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξής της είχε επεκταθεί έως και την ακτή.

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή