Το αρχαίο βασίλειο των Λεδρών!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα βασίλεια Λεδρών και Χύτρων δεν αναφέρονται στις γραπτές πηγές και αναφέρονται ως τέτοια, μαζί με τα άλλα, μόνο σε μια αναφορά του έτους 673 π.Χ

Και για το βασίλειο αυτό είναι άγνωστο το πότε ιδρύθηκε και για πόσο χρονικό διάστημα επιβίωσε ως βασίλειο. Αναφέρεται ένας μόνο βασιλιάς του, ο Ονασαγόρας, που βρισκόταν στον θρόνο κατά το πρώτο μισό του 7ου π.Χ. αιώνα. Φαίνεται ότι και αυτό το βασίλειο, στην περιοχή της Λευκωσίας, δεν υπήρξε σημαντικό και είχε διαλυθεί νωρίς.

Τα βασίλεια Λεδρών και Χύτρων δεν αναφέρονται στις γραπτές πηγές και αναφέρονται ως τέτοια, μαζί με τα άλλα, μόνο σε μια αναφορά του έτους 673 π.Χ. Συγκεκριμένα σε επιγραφή των Ασσυρίων, το γνωστό Πρίσμα του βασιλιά Εσσαρχαδώνος. Στο οποίο μνημονεύονται μεταξύ άλλων και δέκα κυπριακές πόλεις-βασίλεια, καθώς και τα ονόματα των τότε βασιλιάδων τους που πλήρωναν φόρο υποτελείας στον Ασσύριο βασιλιά. Ο Εσσαρχαδών είχε βασιλεύσει από το 680 μέχρι το 669 π.Χ. Και επί ημερών του η Κύπρος πλήρωνε ήδη (από το 709 π.Χ.) υποτελικό φόρο. Περίεργο πάντως είναι το ότι και σε άλλη ασσυριακή επιγραφή που βρέθηκε και χρονολογήθηκε στο έτος 667 π.Χ., επί βασιλιά Ασσουρμπανιμπάλ (Σαρδανάπαλου) επαναλαμβάνονται ακριβώς τα ίδια ονόματα κυπριακών πόλεων και των βασιλιάδων τους.

 

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή