Το αρχαίο βασίλειο των Χύτρων...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όπως προκύπτει από την ονομασία του, θα πρέπει στην έκτασή του να υπήρχαν ιαματικές πηγές, τις οποίες οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν ακριβώς χύτρους

Θα πρέπει και το βασίλειο αυτό να είχε διαλυθεί αρκετά νωρίς. Στις πηγές αναφέρεται ένας μόνο βασιλιάς του, ο Πυλαγόρας, που βρισκόταν στον θρόνο νωρίς τον 7ο π.Χ. αιώνα. Το βασίλειο αυτό δεν φαίνεται, εξάλλου, να είχε διαδραματίσει κάποιο σοβαρό ρόλο στις διάφορες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις. Όπως προκύπτει από την ονομασία του, θα πρέπει στην έκτασή του να υπήρχαν ιαματικές πηγές, τις οποίες οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν ακριβώς χύτρους.

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή