Το αρχαίο βασίλειο της Ταμασού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για το βασίλειο αυτό, γνωρίζουμε την ύπαρξη ενός βασιλιά κατά το πρώτο μισό του 7ου π.Χ. αιώνα, που παραδίδεται με το όνομα Ατμεσού

Για το βασίλειο αυτό, στο εσωτερικό του νησιού, γνωρίζουμε την ύπαρξη ενός βασιλιά κατά το πρώτο μισό του 7ου π.Χ. αιώνα, που παραδίδεται με το όνομα Ατμεσού. Γνωστός από τις υπάρχουσες πηγές είναι και ο τελευταίος βασιλιάς της πόλης αυτής, ο Πασίκυπρος, κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα. Δεν έχουν διασωθεί τα ονόματα άλλων. Πιστεύεται ότι ο τελευταίος βασιλιάς, ο Πασίκυπρος, ήτανε εκείνος τον οποίο αναφέρει ο συγγραφέας Αθήναιος, γράφοντας ότι είχε πωλήσει το βασίλειό του στον βασιλιά Πουμιάθωνα του Κιτίου, στην τιμή των 50 ταλάντων, και είχε πάει να ζήσει το υπόλοιπο του βίου του στην Αμαθούντα. Λίγο αργότερα, ο Μέγας Αλέξανδρος αφαίρεσε το βασίλειο της Ταμασού από το Κίτιον και το παραχώρησε στο βασίλειο της Σαλαμίνος. Η ενέργεια αυτή σκόπευε προφανώς στον περιορισμό της ισχύος του φοινικικού στοιχείου στο νησί, αφού οι Φοίνικες ήλεγχαν ήδη και το Κίτιον και το Ιδάλιον.

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή