Το αρχαίο βασίλειο της Αμαθούντος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η πόλη υπήρξε επίσης ιδιαίτερα αξιόλογο κέντρο λατρείας της θεάς Αφροδίτης, που είχε εκεί και λαμπρό ναό, στην κορυφή της ακρόπολης

Στην Αμαθούντα οι κάτοικοι θεωρούσαν ότι ήσαν απόγονοι των λεγομένων Ετεοκυπρίων, δηλαδή των αρχικών κατοίκων της Κύπρου πριν τον μαζικό της εποικισμό από τους Έλληνες. Ωστόσο και στην πόλη αυτή είχε κυριαρχήσει το ελληνικό στοιχείο. Η πόλη υπήρξε επίσης ιδιαίτερα αξιόλογο κέντρο λατρείας της θεάς Αφροδίτης, που είχε εκεί και λαμπρό ναό, στην κορυφή της ακρόπολης. Από όσους διετέλεσαν βασιλιάδες της Αμαθούντος, γνωρίζουμε από τις πηγές τον Δάμασο, που βρισκόταν στον θρόνο νωρίς τον 7ο π.Χ. αιώνα, καθώς και τα ονόματα άλλων 7 βασιλιάδων, σε γρήγορη εναλλαγή κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα. Κατά σειράν τους Πύρρο, Ζώτιμο, [...]τιμο, Λύσανδρο, Επίπαλο, Ροίκο και τελευταίο τον Ανδροκλή.

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή