Τι συμβολίζει ο λαγός του Πάσχα;

BUZZLIFE /PEOPLE

Το λαγό του Πάσχα τον συναντάμε στα διάφορα παιχνίδια και στα δώρα του Πάσχα, αλλά δεν μας είναι γνωστός από την παράδοσή μας

Ο λαγός του Πάσχα λοιπόν μας ήρθε από τη Δυτική Ευρώπη… Ιδιαίτερα στις γερμανικές χώρες, ο λαγός του Πάσχα έρχεται από την εξοχή και φέρνει τ’ αυγά στα παιδιά. Το ζώο αυτό παρουσιάζεται με μαγικές ικανότητες κι είναι συνήθως ταξιδευτής ταχυδρόμος, αλλά και καλό πνεύμα της βλάστησης, πράγμα που το συναντούμε και σε ελληνικά έθιμα θερισμού.

Οι λαγοί στη γερμανική παράδοση ήταν συνδεδεμένοι με τη γονιμότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που το Πάσχα γιορτάζεται την Άνοιξη, όπου η φύση αναγεννάται, οι λαγοί συνδέθηκαν με τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή.


Επιστροφή
στην αρχή