Τι προβλέπει η ρύθμιση για ΦΠΑ στα οικόπεδα - Εφαρμόζεται από το 2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΦΠΑ 19% περιορίζεται σε αγοραπωλησίες μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης η οποία θα προορίζεται για ανέγερση ενός ή περισσότερων κατασκευών.

Κατά πλειοψηφία αναμένεται να εγκριθεί σήμερα το νομοσχέδιο για εισαγωγή ΦΠΑ στα οικόπεδα, το οποίο μετά από πολύμηνη κοινοβουλευτική επεξεργασία διαμορφώθηκε με τρόπο που δεν θα επιφέρει γενική εφαρμογή του μέτρου. Επίσης, με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου θα περιγραφούν τα τεμάχια γης που θα υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ. 

Ειδικότερα, οι διατάξεις του νομοσχέδιου που θα τεθεί σήμερα σε ψηφοφορία προβλέπουν τα εξής:

- Απόδοση ΦΠΑ στις περιπτώσεις πώλησης γης στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου ή/και αναγκαστικής μεταβίβασης προς τον δανειστή ή πώλησης μέσω διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιου πλειστηριασμού που διενεργείται από τον δανειστή θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Αποτελεί μια απλή λογιστική εγγραφή με την οποία ο υπόχρεος αυτοχρεώνεται με ΦΠΑ, τον οποίο ταυτόχρονα διεκδικεί.

- Στις περιπτώσεις σύναψης νέων συμβάσεων επιβάλλεται ΦΠΑ στη μίσθωση/ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας για επιχειρηματικούς σκοπούς, παρέχοντας παράλληλα το δικαίωμα στον εκμισθωτή, εφόσον αυτός προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στον έφορο Φορολογίας, να επιλέγει τη μη επιβολή ΦΠΑ.

- Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στην πώληση μετοχών ή μεριδίων εταιρειών στην περίπτωση που με την πώληση μεταβιβάζεται ακίνητο.

- Εισάγεται ΦΠΑ 19% σε αγοραπωλησίες μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, η οποία ξεκάθαρα θα προορίζεται για την ανέγερση ενός ή περισσότερων κατασκευών.

- Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με διάταγμά του να καθορίζει τα τεμάχια γης τα οποία θα εμπίπτουν στην κατηγορία της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, καθώς και το ακριβές σημείο που θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εξακρίβωσης του χρόνου της μεταβίβασης. Στην ουσία, ερμηνευτική εγκύκλιος που έχει ετοιμάσει το Τμήμα Φορολογίας θα αποκτήσει ισχυρότερη νομική υπόσταση.

Το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της διαδικασίας EU Pilot, χωρίς να έχει εκφραστεί αρνητική άποψη επ΄ αυτού, με την επισήμανση όμως ότι το Τμήμα Φορολογίας θα πρέπει να μεριμνά, ώστε, στις περιπτώσεις πώλησης οικοπέδων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, αλλά προορίζονται για ανάπτυξη, να επιβάλλεται ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. Δημοκρατικό Κόμμα, Συμμαχία Πολιτών και Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Τέλος, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως η ισχύς του προτεινόμενου νόμου να καθοριστεί η 2α Ιανουαρίου 2018, με στόχο να δοθεί χρόνος στην αγορά να προσαρμοστεί στις επερχόμενες ρυθμίσεις, με εξαίρεση τις πρόνοιες που αφορούν στην επιβολή ΦΠΑ στην ενοικίαση ακινήτων, οι οποίες αποφασίστηκε όπως τεθούν σε άμεση ισχύ με τη δημοσίευση του νόμου στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 


Επιστροφή
στην αρχή