Τη Δευτέρα η τελική έγκριση των προτάσεων των 27 για το Brexit

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΔΙΕΘΝΗ

Οι Υπουργοί θα υιοθετήσουν ακόμη τις οδηγίες διαπραγμάτευσης, την εντολή που θα καθοδηγήσει την Κομισιόν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Απόφαση που θα επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία και θα διορίζει την Κομισιόν ως διαπραγματευτή της ΕΕ, αναμένεται να εγκρίνει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, για πρώτη φορά σε σύνθεση ΕΕ27.

Οι Υπουργοί θα υιοθετήσουν ακόμη τις οδηγίες διαπραγμάτευσης, την εντολή που θα καθοδηγήσει την Κομισιόν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Και τα δύο κείμενα θα βασιστούν σε σύσταση που υποβλήθηκε από την Κομισιόν στις 3 Μαΐου 2017 και θα βασιστούν στις κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) στις 29 Απριλίου 2017.

Η έγκρισή τους θα επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων μετά την  κοινοποίηση της πρόθεσής του ΗΒ να αποχωρήσει από την ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης της ΕΕ).

Οι Υπουργοί θα ξεκινήσουν επίσης τις προετοιμασίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (και πάλι στο πλαίσιο του άρθρου 50) τον Ιούνιο του 2017 εξετάζοντας ένα σχολιασμένο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Τέλος, το Συμβούλιο θα εκδώσει απόφαση για τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, σε μορφή ΕΕ27, η οποία θα επικουρεί το Συμβούλιο και την ΕΜΑ (Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων) σε όλα τα θέματα σχετικά με την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Οι 27 θα έχουν στη συνέχεια μια γενική συζήτηση για το Brexit κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον Επίτροπο Frans Timmermans, τον κύριο διαπραγματευτή της Επιτροπής Brexit, Michel Barnier και τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Brexit Guy Verhofstadt.


Επιστροφή
στην αρχή